Misslyckas med framgång

Våga testa och kanske även misslyckas när du använder nya tekniska hjälpmedel i undervisningen. Det menar Molly Zielezinski, som forskar inom utbildning och digitalisering.

– Om jag ska ge ett tips, är det vad jag kallar en prototypisk inställning - att man får misslyckas framåtlutad och snabbt (fail forward fast). Det vill säga om du tror att en viss teknologisk lösning ligger i linje med dina lärandemål och de övningar du vill att dina elever ska utföra – pröva det. Efteråt kan du reflektera över hur bra det fungerade, eller vad som gjorde att det inte fungerade, säger Molly Zielezinski som forskar om utbildning och digitalisering.

– Det handlar inte bara om att få in nya tekniska prylar in i klassrummet, utan är även ett sätt att visa elever att även jag som lärare ställs inför nya situationer och måste lära mig. Eftersom mycket av dagens teknik kommer att vara förlegad när våra elever är vuxna så kommer de själva att behöva ”fail forward fast” och då är det nyttigt att vi lär dem att det är okej.

Hur ska man veta vilka digitala verktyg man ska välja?

– I min forskning har jag hittat en hel del lovande exempel som man kan tänka på när man väljer verktyg. För det första bör man välja verktyg där eleverna får vara med och skapa sitt innehåll och på så sätt driva sin egen inlärning, och vara med och välja vad de gör. Vi ska ha teknologilösningar som är väldigt interaktiva, till skillnad från att bara passivt sitta och titta på en video eller läsa en artikel. Istället bör man engagera dem och låta dem göra bedömningar och val i sitt arbete. Det är ett bra ställe att börja på.

Läs mer: När eleverna är smartare än läraren

Vilka frågor får du ofta av lärare?

– Jag har snarare upplevt att skolor är väldigt knutna till sin kontext. Det är olika frågor beroende på vilket klassrum, skola eller land man befinner sig i. Lärare är ju ute efter att hitta sätt att utnyttja nya innovationer på ett sätt som gynnar just deras elever. Det är viktigt att ta i beaktning vilka elever man har i sin klass innan man gör val vilka innovationer man ska använda.

7 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng