Bli aldrig en expert

Framgången med skolans Peer-Ed ligger i att coachen inte är en expert. Nätverket fyller snart 17 år men problemen är ungefär desamma idag. Politiker kräver omedelbart resultat, menar Les Foltos.

– Tyvärr är många av utmaningarna fortfarande desamma. Skolor är ibland lite långsamma att anpassa sig och jag tror inte att vi helt och hållet har accepterat det faktum att vi måste lägga ner betydligt mycket mer tid på resurser där vi stöttar och coachar våra lärare.

– En annan del är att vi måste bli bättre på att tillåta lärare ta risker om vi vill att de ska förändras och utvecklas. De mest innovativa företagen i världen uppmuntrar risktagande och misslyckanden, och skolor måste göra exakt samma sak. Det är två problem som man tyvärr inte har tacklat och som fortfarande måste förändras.

Varför kvarstår dessa problem tror du?

– Jag tror att en stor del handlar om att politiker och de som ska driva igenom förslag har simpla lösningar på komplicerade problem. I det här fallet handlar det om att man försöker använda ansvarsskyldighet och prov för att driva skolans förbättring, men vad det egentligen gör är att skrämma lärare. Det driver dem till att undervisa för provens skull och dessa prov är handlar ofta inte om färdigheter som efterfrågas just nu.

– De handlar inte om kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation eller samarbete. De fokuserar på samma färdigheter som vi lärde oss när vi gick i skolan, alltså ofta om igenkänning och hågkomst. Lärare vet att det är resultaten på dessa prov som kommer att vara styrande och om eleverna inte gör bra ifrån sig kommer skolan hållas ansvarig. Det finns ett fokus på det grundläggande snarare än risktagande eller att söka förändra hur utbildningen ska se ut.

Du har börjat coacha lärare i större grupper. Hur har det fungerat?

– Vi skyndar långsamt men hittills har det varit lovande. Jag kom ganska nyligen från Australien där jag har arbetat med rektorer där målet var att få dessa rektorer att fundera på hur de kan använda sig av coaching när det handlar om systemförändringar och hur de kan coacha sina lärare att bli bättre på att kommunicera och samarbeta. Det går sakta men det rör sig åt rätt håll, och det har varit väldigt givande.

Finns det något vanligt misstag eller missförstånd du har identifierat under din tid som coach?

– Coacher utses ofta eftersom de är fantastiska ledarlärare i sina skolor och de får gå program som låter dem utveckla sina färdigheter och förfina deras choachningsegenskaper. Mot slutet av dessa utbildningar frågar de ibland: ”När kan jag säga åt mina lärarkollegor hur de ska tänka? När kan jag få vara expert?”. Svaret är nästan aldrig, eftersom lärare älskar att lära sig av och med en kollega, men om det bara är någon som säger hur det ska tänka så minskar deras entusiasm.

– Faktum är att coacher som startar med att betona att de är experter märker att de förlorar gruppen som de ska coacha. Istället ser vi att coacher som har utvecklat en förmåga att ställa frågor som gör att du tänker djupare om dina problem och som verkligen får dig att komma fram till dina egna svar är de coacher som är mest effektiva. Vi alltså arbetar med våra coacher från att vara mentorer till att bli en stabil kollega – någon som andra kan lära med och av.

12 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng