Lejonet i Linköping har vaknat

linköping centralstation.jpg

För att utveckla fastighetsbranschen att bli mer digital krävs samarbete. Därför har Lejonfastigheter startat en inkubationskammare.

– I vår inkubationskammare, Lejonlabbet, testar vi idéer och undersöker genomförbarheten i liten skala. Men vi bjuder även in andra aktörer till möten, annars är det lätt att man blir en navelskådare. Allt handlar om att uppnå en större kundnytta, säger Pehr Ågård, it-ansvarig på Lejonfastigheter.

En utvecklingsplattform

Lejonlabbet drog igång våren 2017. Syftet är att engagera medarbetarna i utvecklingen av fastigheter från idéutveckling till innovativa lösningar. Med kraft från organisationen och i samverkan med kunder och leverantörer är målet att skapa mervärden i fastighetsaffären.

Vi har hittills fått tre konkreta idéer som nu utvecklas vidare

Pehr Ågård, It-ansvarig, Lejonfastigheter.

Lejonlabbsprojektet ska i första hand hjälpa till att utveckla nya fastighetsbyggen och tillgodose kundbehov i de fastigheter som Lejonfastigheter redan rår över. Tanken är också att det ska bidra med idéer i pågående digitaliseringen av verksamheten, eftersom man anser att det finns behov av nytänkande vad det gäller lösningar för fastighetssystem och den kommunikationsplattform som hanterar intranät och hemsida.

samarbete i lejonfastigheters öppna kontroslandskap.jpg

Full fart med nya idéer i Lejonfastigheters öppna kontorslandskap.

– Lejonlabbet är till för att avlasta och hantera de utmaningar, men också möjligheter, som vi står inför. I den förändringsresa som Lejonfastigheter befunnit sig i de senaste åren är det viktigt att finna nya vägar för att identifiera, utveckla och införa förbättringar. Ombyggnationen av vårt intranät har varit ett stort projekt som i förlängningen skulle kunna dra nytta av de idéer som kläcks i Lejonlabbet. Intranätet ska användas för att konsumera och publicera information, men också som verktyg för att genomföra det dagliga arbetet. Vi kallar det för Lejonet – vår digitala arbetsplats, säger Pehr Ågård.

Tid för idéer

Inom företaget är det funktionen Verksamhetsutveckling och IT i nära dialog med processroller som driver och stöttar i Lejonlabbet.

pehr ågård.jpg

Pehr Ågård, it-ansvarig, Lejonfastigheter.

– Innovationskonceptet bygger på idéutveckling enligt en beprövad modell. Medarbetare får en introduktion till modellen och stöttas av interna faciliatorer under idéutvecklingen. Det är en lärprocess för alla deltagare med den gemensamma tanken att våga ta steget utan att allt är på plats. Genom att medverka i Lejonlabbet får man tid för idéutveckling som annars kan vara svår att fokusera på i det dagliga arbetet, säger Pehr Ågård.

I första hand bygger labbet på frivillighet och engagemang och startar i workshopformat. Inför varje workshop går det ut en förfrågan till medarbetare där man får anmäla sitt intresse för medverkan baserat på aktuell frågeställning eller utmaning. Nästa steg blir att öppna ”labb” för  samverkan med olika externa parter såsom kunder, leverantörer och fastighetsbesökare.

– Konceptet är än så länge väldigt nytt, men vi har faktiskt spånat fram tre konkreta idéer som nu utvecklas vidare för att kunna implementeras i vår verksamhet. Generellt har vi fått fin feedback från medarbetare som har varit med i våra workshops. Våren 2018 går vi vidare och utökar dialogen med fler parter, både kunder inom kommunen, leverantörer och andra samarbetspartners, säger Pehr Ågård.

Lejonfastigheter

Under 25 år har Lejonfastigheter byggt, underhållit och förvaltat förskolor, skolor, mötesarenor, vårdboenden och andra offentliga lokaler, framförallt i Linköping. Med nytänkande, lyhördhet och långsiktighet vill Lejonfastigheter fylla hus och fastigheter med värde och ge utrymme för lusten att leva, leka och lära.

8 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos, Lejonfastigheter

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng