Kriget mot hackarna

Hackarna blir allt mer sofistikerade och idag bör alla företag räkna med att utsättas för en cyberattack. Men James McNab, chef för cybersäkerhet på Cisco, menar att det trots många utmaningar går att ligga steg före de kriminella.

– Vi ser tre tydliga teman; dels att de kriminella är välorganiserade, välfinansierade och att hotbilden hela tiden förändras. Det är också svårt för företagen att å ena sidan utveckla sin säkerhetsinfrastruktur så att den ger gott skydd, å andra sidan inte gör systemen alltför komplexa och svåradministrerade. Här är också säkerhetsbranschens diversifiering en utmaning, där vissa företag litar på 30-50 lösningar från olika leverantörer och kämpar dagligdags för att den helheten ska fungera effektivt. Den tredje utmaningen är bristen på kompetens och arbetskraft inom it-säkerhet, där det finns 1 till 2 miljoner presumtiva arbetstillfällen men inga sökande.

Varför ökar hotet från hackare?

– Utvecklingen verkar bero på att hackarna blir allt mer sofistikerade i sin jakt på dagens ekonomiska hårdvaluta som är data. Tyvärr är de kriminella också mycket framgångsrika och det i sin tur ökar deras motivation i en negativ spiral. Det mycket stora antalet organisationer med svagheter i sina säkerhetssystem spelar hackarna i händerna och det är ett problem vi behöver fokusera på för att vända utvecklingen.

Vad ska vi se upp med under 2018? ­

– Om jag kunde förutspå framtiden skulle jag vara rik och pensionerad nu - men det vi kan säga med säkerhet är att inom överskådlig framtid kommer området cybersäkerhet kännetecknas av stora och hastigt påkomna utmaningar och förändringar. Precis som i fjol kommer vi att drabbas av omfattande cyberattacker där malware sprids snabbt via distributionskedjan. Här bör företag och organisationer tänka när och inte om och förbereda sig för den verkligheten.

Några tips på vägen till företag som kämpar med säkerheten?

– All erfarenhet visar att den mänskliga faktorn är den svaga säkerhetslänken. Vi är nyfikna av naturen och det är frestande att klicka på den där bilagan med okänd avsändare. Som regel har vi ett bra säkerhetsmedvetande i vårt dagliga liv och låser ytterdörren, men vi är mindre försiktiga i vår digitala verklighet. Här är det arbetsgivarnas uppgift att utveckla en företagskultur kring säkerhet som hjälper de anställda att vara uppmärksamma och fatta rätt beslut. Jag rekommenderar till exempel utbildningar i cybersäkerhet som ett bra sätt att skapa medvetenhet bland medarbetarna.

2 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter fredrik adolfssonsäkerhetFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng