Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

"Håll ut och håll om"

larare-leder-grupparbete-2.jpg

Alla lärare var inte positiva till att införa plattor i undervisningen på Nya Munken i Linköping. Med rätt utbildning, en plan och uthållighet så är idag allt på plats.

– Redan från början var vårt mål att plattan skulle vara ett integrerat verktyg för undervisning och planering och så har det verkligen blivit. Idag är det lika självklart som papper och penna, säger Beatrice Barlinger, rektor på friskolan Nya Munken i Linköping med drygt 550 elever i åk 7-9.

Beatrice Barlinger bekräftar forskningen som säger att det krävs tydliga och engagerade ledare för att driva skolans digitalisering. Hon började på Nya Munken som SO-lärare 1995 och efter tre år som rektor var det dags för ett riktigt stort steg.

BEATRICE BARLINGER 2.jpg

Beatrice Barlinger är rektor på friskolan Nya Munken i Linköping.

– Det var Linköpings kommun som 2014 erbjöd även oss friskolor att digitalisera undervisningen med 1:1 som mål. Jag är själv intresserad av teknik och är rektor för en skola med visionen att ge unga människor bättre förutsättningar för framtiden. Digitaliseringen är en viktig del i det och vi valde att tacka ja till kommunens generösa erbjudande.

Började med utbildning

Så långt var allt gott och väl. Men mellan beslut och digitala möjligheter stod flera stora utmaningar.

– Vi fick tillgång till ett bra verktyg men ett verktyg som kräver utbildning. Vi har 65 lärare på skolan och deras medverkan och intresse var en förutsättning för att gå vidare med skolans digitalisering. Parallellt med det arbetet behövde vi utveckla vår infrastruktur.

För att lägga en så god grund som möjligt gick skolledningen utbildningen Förändringsledning i Skola, FLIS, som bland annat omfattar en kartläggning av IKT med tre fokusområden; arbetsmiljö och IKT, elevers och lärares arbete med IKT samt rektor och ledning. Med hjälp av den kartläggningen kunde Beatrice Barlinger och skolledningen formulera mål och tillvägagångssätt för digitaliseringen av undervisningen på Nya Munken.

– Utan en klar bild av nuläget för infrastruktur och medarbetarnas kompetens finns risken att ett teknikinförande innebär sämre undervisning och lägre måluppfyllelse. Det gällde för oss att bemöta den risken och att entusiasmera lärarna. Det gjorde vi bland annat genom att skapa ämnesbaserade smågrupper med 4-5 deltagare, där pedagogerna delade goda exempel med varandra om de svårigheter som uppstod under resans gång. I det arbetet hade vi god hjälp av de cirka 20 lärare som utbildade sig till IKT-pedagoger. Idag har vi ämnesövergripande arbetslag som jobbar vidare med kollegialt lärande.

Många mål

Utvecklingen har anpassats till lärarnas olika intresse och förkunskaper.

– När vi förberedde införandet var ungefär 10 procent av lärarna emot förändringen och vi har tagit små steg tillsammans. Vi har successivt satt nya mål för vad alla ska kunna, till exempel ska alla ha testat att dela dokument med eleverna och göra digitala uppföljningar, samt själv vara aktiv och hämta information. Under hela processen har jag, hela skolledningen och våra IKT-strateger varit mycket delaktiga och tillgängliga för frågor och synpunkter.

Eleverna på Nya Munken skulle få Ipads i september 2015. Cirka fyra månader tidigare och lagom till sommarlovet fick lärarna och annan skolpersonal sina plattor.

– Det var ett bra sätt för lärarna att lära känna paddans värld och fundera på möjligheterna med den som pedagogiskt verktyg.

Tuffaste eleverna

Idag är alla lärare på Nya Munken trygga användare och Beatrice Barlinger uppskattar deras engagemang och vilja – även om den också inneburit vissa utmaningar.

– Det är nästan lättare att undervisa en klass med 23 elever än en grupp med tio lärare. Bland experterna finns så mycket egna uppfattningar och ett motstånd mot att blotta eventuell kunskapsbrist. Men vi har jobbat på och idag ser även de som var mest motvalls nyttan med verktyget. Någon sa till mig att det varit nyttigt att uppleva den här resan för det har påmint om vad eleverna går igenom för att lära sig nya ämnen och färdigheter.

Har du något råd till andra skolor som befinner sig där Nya Munken var för två år sedan?

– Mitt bästa råd är att göra en strukturerad plan som man håller sig till. När det handlar om utvecklingsarbete gäller håll i, håll ut och håll om. Men vi hade inte kommit i mål utan alla fantastiska medarbetare som vågat göra det här stora hoppet tillsammans med oss.

19 februari 2018 Uppdaterad 7 augusti 2019 Reporter anne hammarskjöld it i skolan Foto adobestock, nya munken

Rekommenderad läsning

Skor Ung O Äldre
video
Ett samarbete mellan Lenovo och Voister

En Lenovo för hela skoltiden

5 okt 2020 it i skolan

Med Lenovo 10e Chromebook Tablet ska elever kunna använda en och samma enhet genom hela förskolan, lågstadiet och högstadiet. Prestanda, stryktålighet och hållbarhet är tre nyckelord. 

Glada Barn Med Böcker Mot Gul Bakgrund

Skolan som klarar corona

13 aug 2020 it i skolan

När höstterminen drar igång kommer det vara med fortsatta restriktioner på grund av pandemin. Grundskolan Nya Elementar i Bromma är rustade med Apple Classroom och Teams, och har dessutom samlat goda erfarenheter från vårterminen.

Lund 960640
video

Lunds smarta klassrum

7 maj 2020 it i skolan

Lunds kommun använder Jamf för att ha kontroll över elevernas Apple-enheter. Det innebär ett enklare sätt att hantera appar och Apple-ID:n och även en trygghet om en elev blir av med sin enhet. Nästa steg är Apple Classroom för att hjälpa eleverna i skolarbetet. 

fyra röda äpplen mot rosa bakgrund.jpg
video
ett samarbete mellan jamf och voister

Smartare skola med Jamf

24 apr 2020 it i skolan

Tekniska problem hindrar flytet under lektionerna och därmed elevernas inlärning. Med Jamfs nya lösning för skolan får lärarna kontroll på allt ifrån videolektioner till användning av appar i Apple-produkter. Det sker oavsett om eleverna studerar hemma eller i skolan.

barn på skärstad förskola i skogen med digitalt mikroskop.png
video
ett samarbete mellan atea skola och voister

Kod och kryp i förskolan

21 aug 2019 it i skolan

Med hjälp av ett äggformat mikroskop kopplat till en platta kan barnen upptäcka naturen på ett nytt sätt. Skärstads förskola jobbar även med andra digitala verktyg, för att lära barnen grunderna i programmering och att knäcka mattekoden. 

flicka ligger och tittar i platta.jpg
video

Skolan som vände trenden

8 aug 2019 it i skolan

Skolan Te Akau Ki Papamoa på Nya Zeeland hade tidigare stora utmaningar och många underkända elever. Genom hängivna lärare som stegvis introducerade plattor och digitala verktyg i klassrummen har eleverna engagerats och nu presterar mer än hälften av eleverna likvärdigt eller bättre jämfört med kraven i läroplanen.

barn går ner för trappen i en skola.jpg
video
ett samarbete mellan atea skola och voister

När AR kom till skolan

3 jul 2019 it i skolan

För många barn och ungdomar innebär AR i undervisningen ett bättre sätt att ta till sig ny kunskap. På Stenkulaskolan i Malmö har lärarna och skolledningen valt att metodiskt väva in AR på lektionerna och de ser många konkreta fördelar. 

smörgåsbord.jpg

Jönköping utvecklar IKT

23 jan 2019 it i skolan

Med utgångsläget stora behov och många bra idéer har Jönköping utvecklat tre skräddarsydda utbildningsspår för cirka 5 000 skolledare och lärare. Tack vare It för bättre lärande är den digitala pedagogiken här för att stanna i kommunens klassrum.

jonkoping-skola.jpg

Jönköpings hårda skolsatsning

18 dec 2018 it i skolan

Jönköpings kommun är just nu mitt inne i en trestegsraket. Kommunen ska utöka hårdvarutätheten i grundskolan och förskolan samt femdubbla alla skolors nätverkskraft. Samtidigt jobbar man med ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt för att hjälpa personalen att hitta digitala arbetssätt.