Att undervisa för framtiden

Många av de jobb, som dagens elever kommer att ha, finns inte idag. Utbildningsforskaren Keri Facer tipsar hur lärare med hjälp av digitala verktyg kan göra undervisningen relevant.

 

– Det största problemet är att många lärare inte har tid att tänka särskilt mycket på framtiden. I det här yrket är man under ständig press att ens huvudsakliga prioriteringar handlar om vad man ska göra på måndag eller hur man ska ta hand om en viss elev.Den kritiska frågan blir därmed hur vi skapar utrymme och tid för lärare att tänka långsiktigt och förstå den värld som nu skapas och som deras elever kommer att leva i, säger Keri Facer, professor i utbildningsvetenskap vid University of Bristrol i Storbritannien.

Hur kan digitaliseringen hjälpa till för att uppnå det här?

– Om skolan kan hjälpa eleverna att förstå förändring så kan de förbereda sig för en framtid vi ännu inte känner. Jag skulle också önska att skolan gav utrymme för mer känslor och att barn får lära sig hur man älskar och tar hand om varandra. Det är egenskaper som bygger ett samhälle,

– Om vi ser på det digitala som en resurs för att stimulera till nya idéer och uppfinningar är det ett oerhört kraftfullt verktyg. På samma sätt är det ett fantastiskt verktyg när det kommer till kommunikation och för att få unga att tillgodogöra sig många olika perspektiv, så där har det förstås en roll att spela.

Har du några exempel på skolor som arbetar på det sättet?

– Det finns ett nätverk i England som heter Schools for tomorrow som samlar lärare för att specifikt tala om dessa frågor. Internationellt ser vi att The democratic education movement har gjort ett bra arbete i att skapa skolor där människor får möjlighet att tänka tillsammans och lära av varandra för att få hjälp att utforska vilken väg man ska ta. Det är ett par bra exempel att bära med sig.

20 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng