Skolan som bygger relationer

Framgång i klassrummet bygger på nära relationer mellan elever och lärare. Det menar skolledaren Abdul Chohan. Med rätt teknik finns goda förutsättningar att överbrygga sociala klyftor.

– Det viktigaste är relationer, att bibehålla och utveckla ett bra förhållande mellan lärare och elever, lärare och föräldrar och lärare emellan. Det är en måttstock på hur verksamheten fungerar på vilket företag som helst och så även för skolan. Om de sociala relationerna är bra kommer det mesta inom organisationen att fungera bra.

Hur jobbar du på din skola?

– Vi startade skolan 2013 och den har nu börjat mogna till sig. Ett av våra signum är att vi bygger en grund av digital läs- och skrivkunnighet och vi har introducerat en del innovativa metoder när det kommer till undervisning och lärande. Ett av de första stegen vi tog var att reducera arbetsbördan för läraren när det handlar om att rätta och bedöma uppgifter eleverna får.

– Istället för att sitta och markera i uppgifterna, vilket kan vara ganska tidskrävande, ger lärarna muntlig feedback till barnen. Det är förstås ett snabbare och effektivare sätt att arbeta, men mer värdefullt är att förhållandet mellan eleverna och lärarna stärks, eftersom eleven hör sin lärare tala. Den transparensen är kraftfull för elevens föräldrar kan dessutom höra vad läraren säger till deras barn. Teknologi blir som bäst när det sammanför människor och på det området är vi väldigt stringenta.

Abdul Chohan

Abdul Chohan har arbetat som lärare i 17 år och var medgrundare till skolan Olive Tree Primary Free School i Bolton, England. Tidigare var han Dirctor för Essa Acadamy – en skola i de socioekonomiskt utsatta delarna av Bolton och som visade en nedåtgående trend i sina resultat. Tack vare sin Mobile Learning-strategi som bland annat innebar att alla elever och lärare ska ha varsin läprplatta, och ett mantra som lyder att alla kan lyckas, lyckades han vända skolans resultat. Han har engagerat sig i skolor och samarbetat med beslutsfattare inom skolan i många år världen över.

Hur ser era planer ut framöver?

– För oss är det en spännande tid och vi pratar med andra skolor som har ungefär samma syn som vi. Vi tittar på möjligheterna att integrera en liten förskola med ungefär 130 barn i två- till femårsåldern, men även uppåt på gymnasienivå för att se vad vi kan göra där. I området där vi finns är vetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik viktiga färdigheter och det är viktigt att förbereda eleverna i dessa ämnen.

Hur kan teknologi bidra till att minska sociala klyftor?

– Jag tror det handlar om förmågan att kommunicera genom alla nivåer. Det spelar ingen roll vilket samhällsskikt du kommer ifrån utan vi investerar i den bästa möjliga teknologin till varje barn, och dessa verktyg kan de sedan använda hemma. Det finns andra exempel där barnens familjer själva får stå för teknologin, och då blir det inte jämlikt.

Hur ska lärare hitta tid att hålla sig uppdaterad?

– Det är en viktig fråga eftersom tid förmodligen är den viktigaste aspekten när det kommer till utbildning. Hos oss har det bland annat handlat om att ändra vårt sätt att samla upp och utvärdera barnen och vår skola. Istället för att göra det några gånger per termin under en heldag, har vi avsatt ungefär två och en halv timme per vecka för dessa ändamål.

– En av punkterna går ut på att en lärare delar med sig av det bästa han eller hon gjort i veckan. Men vi har även motsatsen, det vill säga vad var mitt bästa misslyckande, det vill säga vad jag provade på som inte fungerade. Att ge möjlighet och skapa tid och rum för lärare att dela med sig av dessa erfarenheter gör att vi snabbare kan plocka bort det som inte fungerar och lägga mer krut på det som fungerar. Det är ett sätt att utveckla vår verksamhet och något som vi tycker är väl värt att investera i. Att vi träffas så ofta gör att det vi pratar om och tar med oss till klassrummen alltid blir relevant.

16 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng