Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Myten om skolan

Undervisningen i skolan bygger på antagandet om en genomsnittselev. Men det finns ingen sådan och det är en stor utmaning för hela samhället. Det menar Rachel Rosenfeldt, Kotter International.


Text tim leffler Foto fredrik kron 25 januari 2018 it i skolan

I din keynote pratade du om två olika livsstrategier, att utvecklas respektive att överleva. Hur fungerar det i skolan?

 De två strategierna fungerar parallellt och vi växlar hela tiden mellan dem. Det gör förutsättningarna komplicerade, inte minst för lärare och rektorer. I en mer kommersiell organisation finns det ofta en tydlig hierarki med människor på olika nivåer i organisationen. Men i skolan är förutsättningarna betydligt mer komplexa eftersom det handlar om ett omfattande matrissystem utvecklat kring barn behov och förutsättningar att lära och utvecklas, säger Rachel Rosenfeldt från Kotter International. 

Jag tror att människors medvetenhet om sina individuella val och hur dessa påverkar andra människor, både praktiskt och känslomässigt, i ett klassrum eller skolmiljön i stort, är det enklaste sättet för rektorer och lärare att utveckla skolmiljön på ett positivt sätt.

Vad kan var och en göra för att skapa en skolmiljö där eleverna frodas?

Det handlar hela tiden om valen vi gör. Många försöker koppla detta till en viss yrkesroll eller andra yttre förutsättningar, men i grund och botten handlar det om vilka vi är som människor vare sig vi är hemma eller på jobbet. Den sanningen omfattar självklart även lärare och elever. Så mitt bästa råd är att hela tiden vara medveten om hur vårt agerande, våra val, påverkar andra och kanske till och med riskerar att oavsiktligt driva människor vi möter in i en försvarsposition.

Idag skiftar fokuset från det kollektiva till det individuella. Hur påverkar det utbildningssystemen?

Det är intressant och varierar väldigt även inom ganska begränsade skolområden, till och med inom skolor. I Sverige bidrar 1:1-utvecklingen mot en mer individanpassad undervisning eftersom eleverna har sin platta i handen och därmed större kontroll över sin utbildningsprocess. Utvecklingen kommer fortsätta gå mot allt mer individanpassad undervisning i såväl det enskilda klassrummet som i skolan.

Det viktiga här är att komma ihåg att det inte finns någon genomsnittselev. Det är ett utmanande synsätt eftersom hela utbildningssystemet är utvecklat enligt den industriella tanken om genomsnittet. Idag inser vi mer och mer att varje elev måste utbildas som en individ, inte som en hel klass, för att utvecklas enligt sin fulla potential.

Vilket är ditt bästa råd till lärare och rektorer som vill anamma detta synsätt?

Det enklaste rådet och som jag vet får stor effekt är att riva murarna mellan olika yrkesgrupper inom skolväsendet. Lärare pratar som regel med varandra om sina utmaningar och problem, rektorer gör detsamma, precis som skolans övriga personal gör sinsemellan. Det bästa man kan göra är att alla möts och pratar ihop sig om utmaningar och behov. På så sätt får man nya perspektiv och hittar nya lösningar. Resultatet när vi kliver ur vår bekvämlighetszon och möter nya människor blir väldigt kraftfullt och kreativt. Det kräver lite träning, vi är ju vanedjur, men det är värt att försöka.

Rekommenderad läsning

LesFoltos_960x640.jpg (1)

Les Foltos lär lärare att lära lärare

27 jan 2017 it i skolan

Voister sände direkt från Les Foltos workshop med lärare och skolledare på Ateas skolresa i samband med BETT. Les Foltos är Director of Educational Innovation at Peer-Ed, ett koncept där lärare lär av andra lärare. 

lars-lingman-skolverket-960640.jpg
video

Skolverkets tips inför nationella strategin

27 jan 2017 it i skolan

Den nya nationella strategin för digitalisering kommer att omfatta alla som jobbar i skolan. Lars Lingman, undervisningsråd skolans digitalisering på Skolverket, tipsar hur du kan förbereda dig och vad du ska tänka på.

JasonDiakite_960x640.jpg
video

Jasons kamp mot konfliktmineraler

30 jan 2017 it i skolan

Konfliktmineraler skördar många offer, inte minst kvinnor och barn, i Demokratiska Republiken Kongo. Jason Diakité, mer känd som Timbuktu, vill att alla försöker ha ett mer etiskt och hållbart tankesätt kring sin egen roll. 

bamford bett 960640.jpg
video

PISA visar inte viktigaste kunskapen

31 jan 2017 it i skolan

Anne Bamford, chef på International Research Agency, tycker till om Sveriges resultat i PISA-mätningar och alternativa undersökningar som mäter framtidens kompetens. Och är det eleverna eller lärarna som utvecklas mest av digitala verktyg i skolan.

robotbett_960x640.jpg
video

Robotar ska lära barn att programmera

1 feb 2017 it i skolan

Genom att bygga robotar ska barn lära sig om datorer, elektronik, ingenjörskap och programmering. Bakom konceptet ligger Peli de Halleux, utvecklare på Microsoft Research, och hans team.

surfplatta skola.jpg

Fler plattor och färre katedrar

14 feb 2017 it i skolan

Glöm hästskoformade bänkrader och en bastant kateder vid svarta tavlan. It i skolan revolutionerar inte bara det fysiska klassrummet utan också sättet att kommunicera.

Les Foltos 960640.jpg
video

Så lär Peer-Ed ut ny teknik till lärare

3 feb 2017 it i skolan

Utan engagerade lärare som är villiga att dela med sig av sin kunskap inom ny teknik sker ingen utveckling. Pappan till pedagogiken inom Peer-Ed är Les Foltos. Här delar han med sig av sina bästa tips.

bett ovanifrån 960640.jpg

Därför kan alla lära av skolan

17 feb 2017 it i skolan

Digitala verktyg i skolan kan skapa en helt annan undervisning eller så blir allt som förr med en platta istället för ett block. Konferensen Bett i London samlar årligen de främsta inom IKT och här finns mycket att lära.