Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

När AI är smartare än människan

2045 kan vara året då vi har supermänsklig artificiell intelligens på jorden. Hur förbereder vi oss för den sista uppfinningen och vilken moral ska gälla?

Text Tim Leffler Foto Adobestock, Jonatan Permert 2 januari 2018 digit

människa och robot öga står öga mot öga.jpg

– En stor europeisk undersökning har gjorts bland maskininlärningsforskare med olika specialisering med frågan om vilket år det är 50 procents chans att det finns superintelligens på jorden. Mediansvaret blev år 2045. Det kan förstås hända tidigare, men det kan också hända betydligt senare. Det finns ingen ordentlig koncensus men det är ändå mycket viktigt att vara redo när den tiden kommer, oavsett när, säger Nick Bostrom.

Nick Bostrom växte upp i Helsingborg och är i dag professor i filosofi vid Oxfords universitet. Där grundade han för 16 år sedan Future Humanity Institute, FHI. Då hade han just myntat uttrycket existentiell risk och drev hypotesen att vi människor en dag antingen kunde bli helt förintade, eller få våra mål och vår potential kringskuren.

I höstas besökte filosoferna Nick Bostrom och Daniel Dennett Stockholm för att diskutera medvetande och supermänsklig artificiell intelligens i ett arrangemang av Fri Tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien. 

Kompetens utan förståelse

Under sin karriär som filosof och kognitionsforskare har Daniel Dennett intresserat sig för det mänskliga medvetandet. Daniel Dennett har skrivit flera böcker i ämnet och hans grundtes går ut på att det inte finns någon enskild förare i huvudet där vårt medvetande sitter. Det vi kallar medvetandet är ett resultat av hjärnans alla neuroner, alltså den bearbetning av olika sinnesintryck och annan information som resulterar i komplexa beteenden hos människor och andra djur.

Han kallar detta för kompetens med förståelse. Det finns nämligen många system som är kompetenta men som saknar förståelse. Ett bra exempel är myran som tillsammans med miljontals kompisar bygger myrstackar och samlar mat. Imponerande, javisst, men till skillnad från när människor löser komplexa uppgifter inte ett resultat av att myrorna gör summan större än sina delar. I myrornas fall handlar det alltså om kompetens men inte om förståelse.

Vi behöver fråga oss om det är nya verktyg eller nya kollegor vi vill ha.

DANIEL DENNET , PROFESSOR I FILOSOFI VID TUFTUNIVERSITETET

Enligt Daniel Dennett är det i princip så dagens datorer fungerar. De är kompetenta men inte särskilt förståndiga. Han är dessutom tveksam till att vi verkligen kommer att se system som kombinerar förståelse med kompetens, och särskilt skeptisk är han till att vi kommer att se system med supermänsklig intelligens. Kortfattat kan Daniel Dennetts invändningar sammanfattas så här:

1. Medvetande är effekten av hur ett stort antal av våra miljarder neuron är ihopkopplade;

2. Medvetande bör därför kunna uppstå varhelst ett tillräckligt antal neuron (artificiella eller naturliga) är ihopkopplade på ett liknande sätt som hos människor. Var gränsen går vet vi inte i dag.

Detta lämnar oss enligt Dennett med en hård nöt att knäcka givet att varje neuron i sig är en uppbyggd cell med en unik uppgift i vårt komplexa nervsystem. Enbart i hjärnan finns uppskattningsvis 86 miljarder neuron, hjärnceller. Därför krävs det enorma mängder information, kunskap och kompetens för att sätta ihop ett liknande system på artificiell väg – om det överhuvudtaget är önskvärt.

– Jag frågar mig varför företag är villiga att utveckla en supermänsklig AI? I första hand är det ju olika typer av verktyg för oss människor som man vill utveckla; verktyg som förenklar och förbättrar livet för oss. Ju mer självgående och självlärande ett system blir, desto mindre praktiskt verktyg blir det och desto mer hänsyn måste vi visa det. Vi behöver fråga oss om det är nya verktyg eller nya kollegor som vi eftersträvar, säger Daniel Dennet som är professor i filosofi vid Tuftsuniversitetet i USA och föreståndare för dess centrum för kognitiva studier.

Hur ska vi behandla AI?

Daniel Dennetts teori förutsätter alltså att medvetande och förståelse går hand i hand och att vägen till konstgjorda system med samma egenskaper torde ligga mycket längre in i framtiden än vad många verkar tro.

Det finns fler skäl att vara ödmjuk inför kommande robotiserade innovationer, menar filosofen Daniel Dennett.

– Medvetande är en gradfråga; det är inte så att man antingen har det eller inte. Därför finns det anledning att behandla andra djurarter som mål i sig, och kanske även kommande artificiellt intelligenta entiteter. Men för mig handlar moraliskt ansvar mindre om medvetenhet och mer om politik – vi kan bli känslosamma och uppleva orättvisa utan att något som är medvetet har drabbats.

dennet och bostrom diskuterar ai på cirkus i stockholm.jpg

Filosoferna Daniel Dennet (t.v.) och Nick Bostrom diskuterar supermänsklig artificiell intelligens med Humanisternas Christer Sturmark (t.h.) på Cirkus i Stockholm.

Daniel Dennett tar den amerikanska flaggan och hur människor mår dåligt om någon spottar på den som exempel. Flaggan saknar medvetenhet men angrepp på den innebär angrepp på en idé om USA:s värde och värderingar som har stor känslomässig betydelse för många.

Det är svårt att veta om myran lider när den lille pojken sätter eld på den med ett förstoringsglas och solen, men det finns ändå starka skäl för pojken att inte göra det.

– Detta måste vi ha med oss när vi talar om hur vi bemöter och betraktar kommande artificiella, generella intelligenssystem oavsett om de är en maskin i en låda eller något som liknar en människa på pricken. Att vi inte vill behandla de sistnämnda illa bör ha evolutionära förklaringar eftersom de verkar mer lika oss. Det är också en farlig tanke att den likheten är viktig för vår moraliska kompass, säger Daniel Dennett.

Sanningens ögonblick

Som kontrast till alla forskare och företag som utvecklar allt mer avancerad AI och har tagit upp jakten på den supermänskliga intelligensen, tar Nick Bostrom och hans kollegor på Future Humanity Institute ett steg tillbaka och frågar sig vilka potentiella effekter den utvecklingen kan ha på mänskligheten. Det handlar framför allt om det som brukar kallas generell artificiell intelligens och som tack vare en sorts förståelse kan lösa flera uppgifter. Enligt Nick Bostrom finns det ingen tid att förlora. 

Det som ibland kallas för den sista uppfinningen har enligt Nick Bostrom potentialen att kasta oss snabbare in i framtiden än vad någon annan uppfinning har gjort. Inte minst för att den kommer lösa problem och skapa nya intelligenta system som vi människor tidigare inte varit kapabla till.

Vi vill inte stå oförberedda.

Nick Bostrom, professor i filosofi vid Oxforduniversitetet.

Hur ska AI behandla oss?

Även om Nick Bostrom inte vill ange någon tidshorisont för den pågående utvecklingen bedömer han att den kanske enskilt viktigaste frågan för oss idag är hur vi ska kunna kontrollera dessa system. Går det överhuvudtaget att bygga in kontrollmekanismer som säkrar att systemens moraliska kompass stämmer med vår? Och vilken moralbild förenar oss, vilken är den ”bästa” om det finns en sådan?

Frågorna för Nick Bostrom och hans 20 kollegor på Future Humanity Institute är många.

– Det finns anledning att fundera över hur människans alla egenheter och egenskaper kan komma till uttryck i artificiella system. Vi vill inte stå oförberedda, säger han.

Enligt Daniel Dennett kan ett sådant område ligga närmare i tiden än vi tror.

– Jag tror att det är framför allt inom äldrevården som dessa än så länge icke-superintelligenta system och manicker kommer ha den första omedelbara effekten. Därför vill jag att dessa tas på allvar även om vi inte kommer att se något superintelligent system inom en överskådlig framtid. Hur ska vi behandla dem och hur bör de behandla oss? Hur skiljer vi på autonoma agenter och rena verktyg? De är de viktigaste rent filosofiska frågor som jag ser framför mig.

Rekommenderad läsning

DSC08767_960x640.jpg

Fölster: robotar stöper om samhället

24 okt 2016 ledarskap

Robotar, artificiell intelligens och uppkopplade maskiner förenklar våra liv och arbeten. Men digitaliseringen ställer också frågor om ekonomisk utveckling, välfärd och demokrati på sin spets.

Sofia_960x640.jpg

”Artificiell intelligens kommer att påverka oss mest”

27 nov 2016 digitala strategier

Glöm skräckscenarier där maskine,rna ägnar sin nyvunna intelligens åt att förgöra oss. Problemet är inte artificiell intelligens utan i så fall människorna som står bakom den, menar Sofia Svanteson grundare av Oceans observations, under Digitala strategier.

amer_2.jpg

Stena Line på kurs mot smartare service

27 jul 2017 digit

Med artificial super intelligence, ASI, förändras mänsklighetens livsvillkor i grunden. Eller vad sägs om att leva i 300 år? Stena Lines AI-guru Amer Mohammed förutspår förändringar som får steget från ånga till el att framstå som en bagatell.

Fortum_960x640_KristinaSahlen.jpg

Digitaliseringen gör Fortum Värme mer hållbart

16 feb 2017 digit

En stor del av Stockholms invånare köper sin värme av Fortum Värme. Därför är digitaliseringen viktig för att kunna nå målet att bli en ännu mer hållbar leverantör.

GartnerSymposiumFaranVåga960x640.jpg
video

Den största faran är att inte våga

11 nov 2016 gartner symposium

Exponential thinking ställer allt på sin spets. När tekniken inte längre är problemet handlar det om att få med ledning och organisation. Niclas Ingeström, CDO i Stena-koncernen, har infört digital fitness då ledningsgrupperna testar drönare, 3D-print och VR-glasögon. Nästa steg är att styrelsen utökas med en robot.

hotel at six.jpg
video

AI för hotellgästens skull

5 okt 2017 digit

På det nyöppnade designhotellet At Six i Stockholm är digitaliseringen ett självklart verktyg för bästa hotellupplevelsen. I framtiden kommer varje gäst att få en anpassad vistelse.

AdobeStock_132595255_2.jpg

AI avgör företagets framtid

17 nov 2017 ledarskap

När AI blir tillgängligt för allt fler förändras affärsmodellen totalt. Plötsligt kan veckolånga processer effektiviseras med minst 40 000 procent.

ai robot .jpg
video
Voister förklarar

Artificiell intelligens

5 dec 2017 Voister förklarar

Är AI en hjälp i vår strävan efter ett bättre samhälle eller det största hotet mot mänskligheten? Därom tvista de lärde men forskarna låter inte lite käbbel stoppa dem. Idag anser it-förgrundsfigurer som Microsofts Satya Nadella och Amazons Jeff Bezos att AI är den nya digitala guldådern.

crowd.jpg

Telias chattbottar tar över kundmötet

5 jan 2018 digit

Efter köpet av Humany ska Telia snart kunna erbjuda en helt AI-baserad kundservice med naturlig språkförståelse för olika kontaktytor.