Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Kommunernas huvudvärk

Ansvaret för skolans digitalisering ligger hos kommunerna. Det förtydligades ytterligare i höstens regeringsbeslut om skolans digitalisering och är något som välkomnas av professor Åke Grönlund.

Text anne hammarskjöld Foto adobestock 15 januari 2018 it i skolan

Glad flicka med platta.jpg

– Jag vet ingen annan bransch där man köper hammare till personalen och säger ”gör vad ni vill med dem” som det varit i skolan. Men nu finns riktlinjer och läroplan och det är dags att fatta viktiga, strategiska beslut, säger Åke Grönlund, professor i informatik vid Handelshögskolan, Örebro universitet, och en av Sveriges ledande forskare och debattörer inom skolans digitalisering.

– Ser jag några år framåt har fler skolor tillgång till ny teknik och digitala läromedel, vilka också har utvecklats. Den digitala tekniken kommer dessutom ge tillgång till data som kan användas till att analysera undervisning och lärande, vilket kan ge lärarna och elever nya utvecklingsverktyg. Vi ser redan idag början på den utvecklingen men det blir en utmaning för kommunerna att ge lärarna verktygen som de behöver. Mycket återstår att göra men det finns många sätt på vilka tekniken kan användas för att öka likvärdighet i skolan.

åkegrönlund_2.jpg

Åke Grönlund, professor i informatik och forskare inom skolans digitalisering.

Rätt investeringar är bara en del i det stora arbete som väntar många kommuner när den nationella strategin för skolans digitalisering nu finns på plats.

– Nu ska SKL operationalisera den och vi vet inte vad det kommer att innebära, till exempel vad gäller krav på infrastruktur. Samtidigt finns en stor osäkerhet bland kommuner som köper in digitala system. Kommuner ser ofta digitalisering som något skolorna får sköta men skolans behov handlar i dag alltmer om backoffice-funktioner och gemensamma system och kommunerna behöver hjälp med att göra rätt val för sina investeringar.

Samtidigt välkomnar Åke Grönlund ett förtydligande i den nationella strategin.

– Nu har huvudmännens ansvar för skolans digitaliserings förtydligats och det är bra av flera skäl. Det är många lärare som gör fantastiska insatser och driver utvecklingen på sin skola men deras arbete begränsas av brister i, eller avsaknad av, skolhuvudmannens gemensamma system.

Strategi behövs

Åke Grönlund ser flera utmaningar som resultat av att många kommuner skjutit viktiga investeringar i digital infrastruktur framför sig.

– Här finns stora risker för likvärdigheten när vissa skolor knappt börjat digitalisera. På många håll har kommunerna inte haft en klar bild av behoven på skolorna och det finns många exempel på olyckliga inköp. Till exempel där man köpt in datorer men inga nätverk, eller inga system för att dela dokument mellan lärare och elever. Andra exempel är digitala läromedel där några skolor kommit långt medan på andra är lärarna hänvisade till att enskilt leta material på internet.

Vad bör då en kommun göra för att så snabbt som möjligt driva skolans digitalisering i önskvärt tempo och riktning? Åke Grönlund nämner flera möjligheter.

Skolverket har tagit fram ett material för kompetensutveckling av skolhuvudmän och rektorer, ”Att leda digitalisering”, som kan ge bra hjälp på vägen.

Åke Grönlund , professor i informatik

– Varje kommun behöver en strategi för hur man kommer framåt. Strategin ska formulera tekniska, administrativa, pedagogiska och kommunikativa utvecklingsmöjligheter och mål med skolans digitalisering. Strategin ska också omfatta innovativa möjligheter med digitaliseringen. Det är viktigt att komma ihåg att digitalisering inte är ett it-projekt utan ett stöd för förändring och utveckling av skolans verksamhet. Små kommuner kan med fördel samarbete över kommungränserna för att spara både tid, pengar och lärarkraft genom gemensamma lösningar.

Digital innovation

Åke Grönlund tar ett exempel på innovation som också har stöd i aktuell forskning.

– Inom några år kommer digitala prov att bli det normala. En del skolor tillämpar redan i dag digitala prov, bland annat för att många elever är mer bekväma med att skriva på tangentbord än för hand. Men digitala prov är också ett bra exempel på vad man kan göra med teknik för att utveckla skolan. I dag är det ett problem att proven rättas och betygssätts mycket olika av olika lärare. Men kommunen kan som del av sin strategi bestämma att digitala prov ska rättas av olika lärare på olika skolor. Ett sådant arbetssätt genererar över tid olika typer av statistik, till exempel kommer rättningen att bli mer likvärdig. Enskilda lärare kan anonymt jämföra sin egen rättning med kollegornas. Detta gör att spridningen efterhand minskar.

Det låter vackert med en strategi men var ska man börja?

–Skolverket har tagit fram ett material för kompetensutveckling av skolhuvudmän och rektorer, ”Att leda digitalisering”, som kan ge bra hjälp på vägen och finns tillgängligt via Lärportalen. Målet med materialet är att hjälpa skolhuvudmännen att jobba mer systematiskt med digitalisering för att utveckla sin verksamhet.

Åke Grönlund framhåller att utvecklingen inom skolan borde kommit betydligt längre och hoppas att den nationella strategin och SKL:s kommande handlingsplan kan bidra till en mer systematisk utveckling i kommunerna. 

Rekommenderad läsning

Skolans reaktion på regeringsbeslut

14 mar 2017 it i skolan

programmering barn .jpg programmering barn .jpg programmering barn .jpg

– Lite fegt men ett steg i rätt riktning, säger Mikael Odin, rektor på grundskolan Nya Elementar, om regeringens nya satsning på it och programmering i grund- och gymnasieskolan. 

Ett kinderägg för skolans digitala utveckling

27 jun 2017 it i skolan

AdobeStock_101507782_2.jpg AdobeStock_101507782_2.jpg AdobeStock_101507782_2.jpg

Skolans digitalisering handlar inte om att enbart föra in ny teknik i klassrummet utan om att ta sig an möjligheterna som ett pågående förändringsarbete. Nyckeln till framgång är drivande skolledare. Det visar projektet ”Det digitala lärandes möjligheter” där deltagande skolor redan kan visa på resultatförbättringar.

Slutspurt för Digitalt lärande

21 mar 2018 it i skolan

tjej-med-dator-i-klassrummet.jpg tjej-med-dator-i-klassrummet.jpg tjej-med-dator-i-klassrummet.jpg

Det går att flytta berg på kort tid med ett engagerat ledarskap och fokus på pedagogernas utveckling. Det visar projektet Det digitala lärandets möjligheter där bland annat Runby skola har varit med. 

När målet är 2025

10 jun 2016 ledarskap

VarbergsCIO.JPG VarbergsCIO.JPG VarbergsCIO.JPG

Hur arbetar man med det operativa när målen är fastställda till 2025? Varberg kommuns CIO Anders Boustedt delar med sig och ger råd.

Så hjälper barnen oss att bli mer digitala

12 jun 2016 ledarskap

BarnochIT_960x640.jpg BarnochIT_960x640.jpg BarnochIT_960x640.jpg

Den yngre generationen ser det digitala som ett normaltillstånd. Så hur ska man hantera dem och deras förväntningar på it-miljön? Entreprenören Micke Gunnarsson pratar om vikten av respekt för deras syn.

Nytt tänk hos Microsoft

15 jul 2016 ledarskap

wpc2.jpg wpc2.jpg wpc2.jpg

Microsofts årliga partnerevent Worldwide Partner Conference (WPC) hölls i veckan och Ateas Anders Grönlund var en av tusentals partners på plats.
 Tjänstefieringen, virtual reality-genombrottet och samhällsengagemanget är tre av sakerna jag tar med mig hem, säger han.

Allt fler kvinnor söker sig till it-branschen

8 sep 2016 ledarskap

women it .jpg women it .jpg women it .jpg

Andelen antagna kvinnor på it- och datautbildningarna på KTH i Stockholm ökar. Anledningen tros vara riktade satsningar.
– Vi ser en positiv utveckling på skolan med fler och fler tjejer men det går fortfarande för sakta, säger rektor Peter Gudmundsson.

Visionen väcker innovationslust i Varberg

26 sep 2016 ledarskap

20160615_Atea-26.jpg 20160615_Atea-26.jpg 20160615_Atea-26.jpg

Virtuella brandmän, robotar inom omsorgen och skolor utan klassrum. Målet för Varbergs kommun är att automatisera  det administrativa arbetet till förmån för mänskliga möten. Den stora utmaningen är trögföränderligheten i offentlig förvaltning, menar Anders Boustedt, kommunens it-chef. 

"2009 låg vi i botten - sedan digitaliserade vi"

5 okt 2016 ledarskap

Snip nordmaling.JPG Snip nordmaling.JPG Snip nordmaling.JPG video

2009 placerade sig Nordmalings kommun bland de lägre i Sverige när det kom till måluppfyllelse och de började då använda digitala verktyg för att nå bättre resultat - 2016 blev de som en av tio kommuner utvalda till projektet LEDA för smartare välfärd. Och resan har bara börjat, nu börjar en mer intensiv omvärldsorientering.