White och smarta städer

I det industritunga Sverige har ny teknik ofta stått i fokus i bostads- och samhällsbygget. För arkitekterna på White Arkitekter blir uppgiften att vara på tårna så att inte människan glöms bort.

– Det är väldigt mycket fokus på smarta städer och smarta hem. Där finns det också en stor uppgift i att hela tiden se till människans perspektiv och de sociala värden som ändå är det viktigaste. Att inte bli blind för alla smarta digitala lösningar som finns – det är ju inte de som ska lösa problemen; det är ju vi som människor som ska använda dem och i slutändan få ett bättre liv. Det tror jag är vår främsta uppgift i hela den här övergripande digitaliseringsprocessen, säger Anna Kerr, head of business development på White arkitekter.  

Hur ser digitalisering ut på White Arkitekter?

– Vi jobbar på många olika plan med digitaliseringsprocesser. Vi har nu i höst bland annat lanserat det digitala kontoret som förändrar vårt arbetssätt. Det handlar både om hur vi sitter i den fysiska miljön, och också digitala verktyg om ett förenklat sätt att samarbeta på distans. Dessutom har det lyft de konkreta verktyg som vi använder när vi ritar och hur vi samarbetat med kommuner och privata aktörer.

Vad står ni inför för utmaningar i er bransch?

– Vi ser att det på hemmamarknaden byggs väldig mycket och snabbt. Där har vi som arkitekter en uppgift att se till att det som byggs också ska ha en kvalitet och ett värde för de människor som ska leva i de hus som vi bygger och i de samhällen som vi i slutändan bygger. Vi ser ju oss själva som samhällsbyggare och vill gärna driva det mänskliga perspektivet in i den digitala världen som ju länge har drivits av teknikföretag och varit mer industridriven. Utmaningen blir att få in det mänskliga perspektivet.

15 december 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng