Digitalisering i rätt tid för Stora Enso

Stora Enso tror inte på innovation i isolation. Tillsammans med sina medarbetare och startups i Sverige och Finland utvecklar koncernen såväl smarta förpackningar som AI för administration och underhåll.

– Automatisering har alltid funnits i vår industri men med den nya digitala tekniken plus att det har kommit så mycket som kan knytas samman kan man driva på den processen. För oss som kommer från en traditionell bransch och håller på med vår omställning från skogsföretag till förnybart materialföretag så kommer digitaliseringen perfekt. Helt plötsligt kan vi driva innovation och nyfikenhet på en lägre nivå. Mycket av digitalisering handlar om att användaren gör applikationen så man kan fungera bättre i sitt dagliga arbete. På så sätt höjer vi innovationsklimatet i bolaget och det är jätteviktigt, säger Karl-Henrik Sundström, vd Stora Enso.

Ge några exempel?

– Vi har arbetat med ett antal riktade satsningar, bland annat på olika intelligenta förpackningar och på AI när det gäller intelligent maintenance. Samtidigt satte vi upp en central fond på 10 miljoner euro som anställda kan söka för att finansiera sina idéer. Det här är ett sätt för oss att inte ta resurser från den operativa budgeten men ändå uppmuntra utvecklingen.

Får ni in några förslag?

– Om vi får – vi startade detta för 1,5 år sedan och nu kör vi 43 projekt, varav 11 är mjukvarurobotar, till exempel för att göra momsredovisning i Tyskland. Det är allt från IoT till VR där man på distans kan göra underhåll på maskiner. Projektet har varit väldigt populärt bland våra medarbetare.

Finns det någon kick-back för medarbetarna?

– Nej, det är i så fall att på arbetstid kunna utveckla lösningar som hjälper dem bli mer effektiva i sitt dagliga arbete. Det går ganska snabbt att skapa strukturerade processer när medarbetarna upplever att detta är rätt väg framåt.

Var står ni i dag inom området smarta förpackningar?

– Det här lanserade vi i maj 2015 och nu har vi tre kommersiella utrullningar på gång. Det handlar om tre olika segment som vi fokuserar på; ett av dem är track and trace av varor i varuflödet. Det andra handlar om något väldigt viktigt – ökat varumärkesskydd i en tid när e-handeln växer och vi vill vara säkra på att vi får den märkesvara vi vill ha och betalat för. Den tredje rör också e-handeln och hur man får kontakt med slutkonsumenten när allt distribueras via till exempel tobaksaffärer. I dag finns det väldigt lite feedback-loop för tillverkaren att till exempel skapa abonnemang och andra tjänster för att hålla kontakt med konsumenten.

Ni gjorde en test med smarta mjölkförpackningar, berätta?

– För 1,5 år sedan gjorde vi ett test där man via mjölkförpackningen kunde få veta från vilken ko och vilken gård mjölken kom. Applikationen blev lite för dyr för mjölkförpackningar men det är lösningar som kommer när människor i allt högre grad bryr sig om hur och var livsmedel produceras och levereras.

Hur jobbar ni med startup-bolag när det gäller innovation?

– Innovation sker aldrig i isolation och det stora bolagets förbannelse är tron att man kan göra allting själv. Vi har startat ett acceleratorprogram som ett antal av våra 150 högsta chefer fick söka och de utvalda arbetar ett antal dagar i veckan på en startup. En utmaning är att i det samarbetet hitta projekt som är intressanta för Stora Enso. För startup-bolaget erbjuder detta bland annat möjlighet att testa koncept och få provkontrakt. Det här är väldigt intressant och har genererat väldigt mycket bra idéer.

Jobbar ni nationellt eller internationellt med startups?

– Vi jobbar i axeln Helsingfors-Stockholm av det skälet att vi är relevanta här. Tittar man i vår industri, fiberindustrin, så är det en väldigt nordisk industri och det är här kompetensen finns inom fossila material.

15 december 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter elisabeth noredigitFoto fredrik kron, adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng