Gemensam it i Skaraborg

göliskaWEBB4.jpg

Kommunalförbundet Göliska IT har ansvaret för sex kommuners it-avdelningar. Resultatet innebär stora förbättringar för infrastrukturen i Västra Skaraborgsregionen. 

– Det kan låta som enkla grejor, men de olika kommunernas medarbetare har uppskattat det oerhört att kunna hitta varandra enkelt i e-postlådorna, och bli automatiskt inloggade på wifi varje gång de befinner sig i närheten av några av våra 1 800 accesspunkter i kommunerna, säger Anders Thörn, vd på Göliska IT.

En föräldraledighet blev startskottet

Det var när it-chefen i Skara kommun tidigt 2000-tal blev föräldraledig som frågan passades över till Lidköping om de kunde hjälpa till att hålla ett extra öga på Skaras it-verksamhet under den tiden.

Vi har ett NKI på 96 procent. Det är vi oerhört stolta över.

Anders Thörn, vd Göliska IT

Då började tankarna väckas hos politikerna i de två kommunerna om det inte vore en idé att söka slå ihop it-avdelningarna permanent. Sagt och gjort – Götene blev den tredje kommunen att ansluta till samarbetet och Göliska (de två första bokstäverna i Götene, Lidköping, Skara) IT startade.

– Det var en väldigt smidig övergång och alla analyser som gjordes inför pekade mot att det både fanns pengar att spara och att förutsättningarna förbättrades för att snabbare bygga ut respektive kommuns it och infrastruktur. Strax anslöt även Grästorp och Essunga kommun, och så sent som sent som i år inkom Vara med en förfrågan och de blir fullvärdiga medlemmar första januari 2018, så då blir vi totalt sex kommuner, säger Anders Thörn.

Växeldragning ett nyckelord

Förutom att de sex Skaraborgkommunernas medarbetare kommit närmare varandra, tar man också snabbare kliv framåt mot andra mål. En av orsakerna stavas växeldragning: att låta en av kommunerna testa en ny innovation inom äldrevården samtidigt som en annan kommun testar något nytt inom skolan, och om något drag är lyckat kan alla kommuner komma till dels.

– Det är verkligen en enorm fördel. Överhuvudtaget kan vi, tack vare att vi omfamnar sex kommuner, standardisera processer som varje kommun annars hade fått göra var och en för sig. Ett exempel är att vi på Göliska IT åker ut och tar de specialfoton på vårdpersonal som används för de personliga SITHS-korten som man loggar in i sina system med. Tidigare var alla anställda i västra Skaraborgsregionen tvungna att åka till Skövde för att göra detta. Där sparar man verkligen in både pengar och tid när man slipper leta upp vikarier för att täcka dessa utflykter, säger Anders Thörn.

Inspireras av företag

Idag har Göliska IT runt 60 anställda med kontor i Lidköping. Omkring 2008 började man ta samlad kraft med att bygga ut nätverksinfrastrukturen i samtliga kommuner och nu knappt 10 år senare erbjuder man ett 30-tal tjänster i form av olika typer av mjuk- och hårdvaror.

På pappret fungerar man som en invånarlös kommun som rullar runt på egna intäkter. Inspirationen kommer från den privata sektorn.

– Det har vi haft som strategi i många år eftersom privata bolag ofta ägnar en stor del av att utveckla sitt kundbemötande. Och det har verkligen burit frukt: av alla ärenden vi får in löser vi 85 procent av dem vid första kontakten, och vi har ett NKI (Nöjd kund-index) på 96 procent det här året, och liknande siffror tidigare år. Det är vi oerhört stolta över.

Förlorar man inget när man slår ihop sex kommuners it-avdelningar så här?

thörnWEBB.jpg

Anders Thörn, vd Göliska IT

– Mja, det skulle väl kanske vara det man kallar ”snacket vid kaffeautomaten”, men det avståndet mellan oss och kommunerna jobbar vi hela tiden för att krympa. Vi tittar till exempel på möjligheten att öppna filialer ute på orterna om behovet finns, men utöver det har vi under alla dessa år varit väldigt måna om att anordna samarbetsforum och våra kundansvariga har mycket nära kontakt med respektive kommun.

17 november 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Tim Leffler, Göliska IT

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng