Så rustar Uppsala för framtiden

En digital grundplattform ska få kommunen att uppfattas som en mer enhetlig gentemot uppsalabor och företag. Och redan nu finns ett kommungemensamt verktyg på plats.

 

– Vi ska uppfattas som en kommun och det förhållningssättet genomsyrar alla våra verksamheter. Det innebär att man som invånare eller företagare ska uppfatta oss som det, oavsett vad det handlar om ett bygglov man vill ha eller om det är en barnomsorgsplacering, säger Sara Johansson, it-strateg på Uppsala kommun.

Hur spiller det över i ditt arbete som it-strateg?

– Det ställer krav på de it-system vi har. Vi vill ju att de system vi har ska stödja informationsflöden och de processarbeten som går på tvärs genom organisationsgränserna. Därför måste vi ha it-system som gör att vi får ett bra flöde som kan underlätta samarbeten.

Är det något som är extra utmanande?

– Ja, ett av våra främsta verktyg för att kunna jobba med det här är upphandling. Upphandlingar tar ju lite tid och det tar tid att implementera de här systemen också.  Nu håller vi på att bygga en stabil grund för oss att stå på så att vi på sikt kan få en ketchup-effekt av smarta tjänster för företag och medborgare. Vi har påbörjat det arbetet och ett exempel är att vi har en kommungemensam geografisk plattform med geografisk information och kartstöd. Från olika delar i organisationen kan man titta på en kartbild och se olika verksamheters information. Brandförsvar, utbildningsförvaltning, kulturförvaltning, stadsplanering – om alla dessa samarbetar i en specifik fråga över ett geografiskt område blir det lättare för dem att dela information.

Så att man på så sätt får bättre koll på varandra?

– Exakt och tack vare den stabila grunden kan vi sedan gå vidare. Vi håller nu på att utveckla ett handläggarstöd som man sedan kan koppla på det här geografiska verktyget.

Och nu fortsätter plattformsbygget?

– Ja, och vi ser delvis effekter redan nu tack vare den geografiska plattformen, men ketchupeffekten – när vi kan bli snabbfotade och bygga bra lösningar och tjänster för invånare och företagare – den väntar vi lite grann på. I nuläget gäller det alltså att vara uthållig och tro på den grunden vi bygger nu.

Kan du redan nu spå om vad som är på ingång härnäst ?

– Vi har ett antal pågående projekt. Bland annat ett som handlar om en helt digital bygglovshantering, från ansökan till beslut. Lösningen i det projektet är ju en lösning som vi kan skala upp och applicera på alla typer av ansökningar inom kommunen. Det ska inte vara någon skillnad om jag som privatperson söker ett bygglov eller en barnomsorgsplats, utan jag ska känna igen mig och att det är Uppsala kommun jag är i, och det ska inte spela roll om det är en stadsbyggnadsförvaltning eller en utbildningsförvaltning på andra sidan.

27 november 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng