Sundsvall driver öppen källkod

Sundsvall kallas ibland för Norrlands Silicon Valley. Kommunen jobbar gärna med öppen källkod och nu pressar de sina leverantörer att göra samma sak.

– Just nu är vi inne i en omfattande digital transformation och vi upphandlar otroligt många nya verksamhetssystem men vi försöker också göra saker på nya sätt. Öppenhet är ett av våra nyckelord i vår it-strategi och det tänker vi på nu när vi upphandlar. Att utgå ifrån användarna och medborgarna är också viktigt för oss, säger Linda Gustafsson, it-direktör på Sundsvalls kommun.

Varför är öppenhet så viktigt?

– Det har lite att göra med historiken som vi kommuner har varit med om. Vi är 290 kommuner som alla köper liknande it-system, så på så sätt är marknaden ganska begränsad. Som det har varit tidigare har utmaningen varit att leverantörerna på marknaden haft i sin affärsmodell att de låser inne mycket av informationen. Det har gjort det svårt för oss att flytta via system och sprida den vidare. Det här har varit ett problem för oss eftersom vi då inte kan dra lika stor nytta av investeringarna; informationen är ju guldet i våra system.

Är det ni som pressat leverantörerna?

– Ja, jag vill ju vara lite kaxig och hävda så faktiskt. Det är ju nämligen så Sundsvalls kommun har arbetat länge med att utveckla i open source och det har varit ett sätt för oss att trycka på marknaden att gå mot en mer öppenhet. Det fantastiska nu när vi är uppe i två stora systemupphandlingar, en för barn- och utbildning och en för socialtjänsten, är att vi ser att det börjar hända grejor. Det är en helt annan sak nu när vi är ute hos leverantörerna än vad det har varit tidigare. Det är viktigt för oss eftersom man får ut så mycket mer av systemen när man kan integrera dem med varandra och bygga en mer flexibel och tillgänglig it-infrastruktur, både för oss själva internet i kommunen, men också för medborgarna.

Ni har IoT-lösningar på gång tillsammans med Mittuniversitetet?

– Det är ett jättespännande projekt inom Mittuniversitetets Smartprojekt som vi har ett samverkansavtal med. Det är universitetet, Miljökontoret, Mittsverige Vatten och externa leverantörer på marknaden som tillsammans tittar på hur man kan via sensorer hitta oljeläckage i vattenledningarna. Så som man har jobbat tidigare har krävt betydligt mer resurser, men tack vare de här sensorerna kan man upptäcka potentiella läckage mycket tidigare och jobba förebyggande på ett helt annat sätt.

Kan andra kommuner ta del av era framgångar?

– Ja, vi är duktiga på att samverka med de andra kommunerna i länet. Vi kallar oss för Good Tech Region eftersom vi arbetar mycket med teknologi som ska stötta välfärdsutmaningarna.

Vad kan svenska kommuner bli bättre på?

– Vi samverkar mycket idag men vi behöver samverka ännu mer och bjuda in och låta medborgare och den externa marknaden att hjälpa oss mycket mer med utmaningarna. Det innebär att vi behöver upphandla på andra sätt än vad vi gör idag.

– Dessutom tror jag att om det finns kommuner som är duktiga inom ett visst område, låt de göra jobbet och sprida till oss andra, så att alla kan nyttja det. Det kan inte gärna ligga i det kommunala självstyret att vi får bestämma exakt hur vi ska handlägga ett bygglov exempelvis utan det måste finnas annat som det är mer värdefullt för oss att fokusera på med tanke på de utmaningar vi har.

24 november 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron, Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng