Smartare förskola med handscanning

smart classroom manager.jpg

Lärplattformen Smart Classroom Manager erbjuder alla förskolor enklare administration och tydligare pedagogiska mål. 

– Vi ville utveckla en lösning som integrerar en värdegrundsbaserad läroplan med den pedagogiska kunskapen och kollegialt lärande på en enskild förskola eller i en större organisation. En viktig del var också att stödja en nära kontakt och delaktighet med föräldrarna, berättar Eva Pethrus, vd på SCM Secure.

Den enkla rutinen att personal och vårdnadshavare loggar in och ut genom att en biometrisk sensor scannar deras hand är nyckeln till att SCM Secure kan erbjuder privata och kommunala förskolor helt nya möjligheter att planera, utveckla och kommunicera pedagogiska och personella resurser.

Personalbrist utmanar

Den skalbara lärplattformen Smart Classroom Manager består av flera olika administrativa och pedagogiska verktyg.

Det ger oss bra koll på vad vi kan behöva arbeta mer med i den pedagogiska verksamheten och har gett oss en bättre översyn på de olika läroplansmålen.

Anne-Kristin Pettersson , Förskolechef, förskolan Glader

Systemet är utvecklat i Sverige i samarbete med grundaren och läraren Johan Bergqvist som bland annat är känd för att vilja inspirera svenska skolor att jobba smartare och mer digitaliserat.

Utvecklingen av pedagogik och arbetssätt är inte den enda utmaning som förskolor jobbar med i dag. För många är personalbrist en väl så stor utmaning och här kan Smart Classroom Manager vara ett mycket användbart hjälpmedel.

– Systemet gör det möjligt att planera personal om någon är sjuk eller behöver vara ledig, eller om flera barn är sjuka och mindre personal behövs vid vissa tider. För kommuner och privata utförare som driver flera förskolor finns möjligheten att till exempel skapa en vikariepool med pedagoger som kan rycka in vid behov. Det erbjuder goda möjligheter till ökad pedagogisk kvalitets samt ökad trygghet och säkerhet för barnen, säger Eva Pethrus.

Tomma hyllor

Förskolan Glader med 21 barn 1–5 år och fyra personal är ett föräldrakooperativ som använder Smart Classroom Manager sedan lite drygt 1,5 år. Förskolechef Anne-Kristin Pettersson saknar inte pärmarna som tidigare fyllde hyllorna på hennes kontor.

– Både vi och vårdnadshavare använder den biometriska sensorn när vi kommer och när vi går hem. Lösningen har bland annat gett oss en ny överblick på frånvaro, och i dag har vi närvarolistor, kontaktuppgifter och mycket annat tillgängligt via iPads. Tidigare ringde föräldrarna till en telefonsvarare för att lämna meddelande om barnet var sjukt eller skulle hämtas av någon annan person. I dag loggar föräldrarna in via mobilappen och allt finns samlat på ett ställe, säger hon och betonar att det bara är personal som har tillgång till informationen i Smart Classroom Manager.

Kvalitetssäkring

För Anne-Kristin Pettersson har administration och personalplanering också förenklats.

– Jag har överblick och kan planera i god tid om någon vill vara ledig en viss vecka.

Smart Classroom Manager handlar mycket om pedagogiska mål och delaktighet – men också om kvalitetssäkring i form av uppnådda läroplansmål.

– I Smart Classroom Managers läroblogg kan man till exempel enkelt tagga läroplansmålen till respektive inlägg vi gör, som när vi jobbar med fotosyntes. Det registreras i läroplansstatistiken som visar hur många gånger vi har taggat ett specifikt läroplansmål. Det ger oss bra koll på vad vi kan behöva arbeta mer med i den pedagogiska verksamheten och har gett oss en bättre översyn på de olika läroplansmålen. Vi använder den statistiken i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Fotosyntes

Smart Classroom Manager stödjer också föräldrarnas delaktighet i barnens aktiviteter och kunskapsutveckling. Även här är lärobloggen användbar.

– Vi gör inlägg varje dag med bilder och text som föräldrarna kan följa och det är väldigt uppskattat. Det är ett slutet system och det går att välja vem som ska få åtkomst till barnets information. På bloggen lägger vi också upp förslag till föräldrarna som berör det vi jobbat med under dagen. Till exempel att de ska fråga sitt barn om vad fotosyntes är, eftersom vi vet att det är viktigt för inlärningen att förklara något med egna ord.

Anne-Kristin Pettersson tycker att Smart Classroom Manager är ett användbart verktyg för förskolan Glader.

– Man behöver ett starkt nätverk men annars har det fungerat bra. I början var det lite träning att få in rutinen med handscanning. I dag blir nya föräldrar väldigt imponerade över tekniken och möjligheterna som den erbjuder, avslutar hon.

 

27 november 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng