Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Östersund störst på gps-larm

Östersund såg tidigt möjligheterna med välfärdsteknik för trygg och jämlik vård hemma. I dag är gps-larm, IoT och ett mobilt arbetssätt för personalen en del av vardagen. En framsynt organisation och långsiktiga samarbeten har banat vägen till framgång.

Text anne hammarskjöld Foto adobe stock, östersunds kommun 7 november 2017 it i vården

AdobeStock_167675537_2.jpg

Östersund är ledande i Sverige när det gäller användningen av positioneringslarm med gps.

– Om brukaren vandrar iväg och lämnar ett förutbestämt område går larmet endera till larmcentralen eller till en anhörig, det kan man välja själv vad som känns bäst. När lokaltidningen skrev om projektet tog en kvinna kontakt med oss via sin biståndshandläggare. Hon vill promenera varje dag och med gps-larmet känner hon sig trygg och kan gå ut när hon vill. Det är ett bra win-win-exempel från verkligheten, säger Tommy ‎Ceder som är e-hälsostrateg på enheten för teknik och service inom vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

Erfarenheterna är positiva och Tommy Ceder beskriver gps-larmen som flexibla och enkla att använda. I kommunen finns till exempel 1 600 digitala trygghetslarm för hemmabruk som fungerar väldigt bra.

Sensorer hemma

– Östersunds kommun är till viss del en glesbygd med stora avstånd. Kan vi med digitaliseringens hjälp erbjuda våra äldre ett tryggt boende hemma har det många fördelar för alla inblandade. Vi fattade tidigt beslut om att starta en regional styrgrupp som driver all e-hälsoutveckling tillsammans med övriga kommuner i länet. Östersunds kommun har också centraliserat allt arbete med välfärdsteknik, bland annat för att de som är duktiga på vård ska kunna fokusera på sitt viktiga arbete och vi hjälper dem, säger Tommy ‎Ceder som är e-hälsostrateg på enheten för teknik och service inom vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

Sedan dess har Östersunds kommun åstadkommit storverk som erbjuder såväl brukare som personal en tryggare och mer flexibel vardag.

DSC_5646_2.jpg

Tommy Ceder, e-hälsostrateg på enheten för teknik och service inom vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

IoT i hemmet är ytterligare ett område där Östersund tar vara på tekniken för att skapa trygghet.

– Vi undersöker möjligheterna att med hjälp av sensorteknik samla in viktig information om våra brukare. Till exempel sömnsensorer i madrassen som ger en uppfattning om sömnkvaliteten. Vi har precis börjat jobbat med en digital våg som kan bland annat kan mäta vätskebalansen i kroppen som är en indikator på risk för hjärtsvikt. Det arbetet driver Östersunds kommun i samarbete med landstinget.

Östersund deltar i LEDA för hälsa och omsorg

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tillsammans med Vinnova initiativtagare till programmet LEDA för smartare välfärd som syftar till att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.

Kommunerna som deltar inom området hälsa och omsorg är: Göteborgs stad, Halmstads kommun, Helsingborgs stad, Karlskrona, Malmö stad, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Trelleborgs kommun, Vara kommun, Västerås stad och Östersunds kommun.

– Det har varit ett suveränt sätt träffa andra och dela erfarenheter och kunskaper. Som ett resultat har vi inlett ett samarbete med Skellefteå kommun kring positioneringslarm, säger Tommy ‎Ceder som är e-hälsostrateg på enheten för teknik och service inom vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

Kommunen erbjuder också kamerabesök på natten som komplement till fysiska besök. Men vissa känner sig tveksamma inför tanken på att vara iakttagna i sitt hem. Även här kan sensorer vara ett bra alternativ som är lättare att vänja sig vid och ger kontinuerlig information och därmed större trygghet.

Lika viktigt som utvecklingen av smart teknik på brukarnas villkor är frågor om deras integritet.

– Vi har juridiska experter med i arbetsgruppen så att allt vi gör möter kraven enligt exempelvis PUL och GDPR.

Snabb surf lockar

Det är inte bara de äldre som bor hemma som är uppkopplade i Östersund. Kommunen var tidigt ute med att installera wi-fi och erbjuda låneplattor på alla äldreboenden.

– Vi har precis fått in en ansökan från en man som vill till det boende som har snabbast uppkoppling. Det var hans enda krav. Så nog surfar även de som är lite till åren, säger Tommy Ceder och ler.

Sedan 2010 använder hemtjänsten digital nyckelhantering, det vill säga att personalen låser upp hos brukarna med sin telefon. Sedan förra året arbetar personalen med en app i telefonen där all information om dagens besök, viss tillgång till journalsystemet, viss dokumentering vid avvikelser och digital nyckelhantering ingår. Tommy Ceder berättar att det fanns en viss oro inför införandet.

– Vi trodde det skulle bli svårt att få acceptans men i själva verket fick det mobila arbetssättet ett varmt mottagande och har minskat stressen för de som arbetar i hemtjänsten. Det finns även en optimerad lösning för surfplattor med tillgång till HSL-journaler som kommer att användas av distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Mobila lösningar kommer på bred front hos oss och vi fortsätter vårt utvecklingsarbete.

Egen testbädd

Pilotprojekt och utvärderingar är en självklar del av Östersunds digitalisering och kommunen har till och med en egen testbädd för välfärdsteknik.

Vi har precis fått in en ansökan från en man som vill till det äldreboende som har snabbast uppkoppling. Det var hans enda krav.

Tommy Ceder

– Vi använder den för att testa alla prylar vi planerar att köpa in. Det är en stor trygghet att veta att allt fungerar i vår miljö. Hit kommer också personal för att lära sig om ny teknik, både från Östersund och från andra kommuner.

Östersund är största kommun i region Jämtland Härjedalen som har cirka 130 000 invånare. Så har man också tagit ett stort ansvar för den viktiga regionala samverkan inom e-hälsa.

– Vi har bra stöd från ledningen och ett gott regionalt samarbete. Som största kommun har vi haft medel att satsa och försöker ta ansvar för de utvärderingar och pilotförsök som är intressanta också för de mindre kommunerna.

EU-samarbete

Inom ramen för EU:s Interreg Europe samarbetar alla åtta kommuner i länet, region Jämtland Härjedalen, med kommuner och sjukvård i Norge för att utveckla lösningar för välfärdsteknik inom akutsjukvård, trygga och uppkopplade hem samt mobila hälsolösningar.

– Östersund har ansvaret för arbetet med trygga och uppkopplade hem.

Tommy Ceder har själv arbetat inom hemtjänsten som enhetschef och hans drivkraft är att alla som behöver ska ha tillgång till jämlik vård och ett bra boende hemma. Därför är det inte konstigt att han ser gläds lite extra åt ett nytt samarbete.

– Kommunen har inlett ett fantastiskt gott och konstruktivt arbete med landstinget. Våra brukare är deras patienter och nu har vi ännu större möjligheter att få till bra lösningar för trygg vård hemma för KOL-patienter och andra kroniskt sjuka. Jag är väldigt glad för vad det här kan innebära för våra invånare.

Rekommenderad läsning

Stetoskop och dator.jpg

Vårdåret 2017

29 dec 2017 it i vården

Appar för läkarbesök, VR för strokepatienter och plattor som sparar en timme per personal och arbetspass - det råder ingen brist på smarta lösningar inom vården. Men mycket återstår att göra för att säkra vår välfärd och samverkan är nyckeln till långsiktig framgång.

AdobeStock_136906517_2.jpg

Gammal är äldst i Skellefteå

23 okt 2017 it i vården

För att ta reda på vad seniorer tycker och tänker när det gäller smarta, trygga hem vänder sig Skellefteå kommunen till experterna – seniorerna själva som vid sittande bord bekräftar för politiker och andra beslutsfattare att ålder bara är en siffra när det gäller digitalisering.

AdobeStock_107846287_2.jpg

Halmstad säkrar och socialiserar

17 okt 2017 it i vården

I Halmstad testar två äldreboenden en lösning för att anhöriga ska kunna ta del av de äldres aktiviteter. Och snart inför kommunen digitala signeringslistor för läkemedel, som väntas spara tid och skapa större säkerhet.

AdobeStock_167757143_2.jpg

Trelleborg prisat för sitt mod

2 okt 2017 it i vården

Socialförvaltningen i Trelleborg har visat vad kreativitet och synergieffekter kan erbjuda medarbetare och vårdtagare. Mer arbetstid med människor och betydligt kortare handläggningstider är bara några resultat för kommunen som uppmärksammats med Guldlänken för sitt mod i förändring.

flicka-med-fokus-pa-mobilen-och-sitt-kaffe.jpg

Avgift för läkarbesök i mobilen

21 mar 2018 it i vården

Nu rekommenderar SKL en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök men det är upp till varje landsting om avgiften blir högre. Ett mål med den nya patientavgiften är att undvika onödig konsumtion av vårdkontakter. 

orolig-mamma-tar-tempen-pa-sitt-barn.jpg video

2025 är vården i mobilen

25 apr 2018 it i vården

Möjligheterna med digitala vårdlösningar sätter ljuset på problemen i den befintliga vården. Nu är utmaningen att utveckla vården på patienternas villkor till lägre kostnad för landstingen och undvika för snabba beslut om vård som inte har utvärderats. Det menar Emma Spak, SKL och Daniel Forslund, SLL i ett samtal på Vitalis.

liten flicka står och lutar sig över ett stängsel och tittar.jpg video

Så ska socialtjänsten bli digital

24 maj 2018 it i vården

Lika är SKL:s nya verktyg som ska hjälpa kommuner att få koll på hur långt socialtjänsten har kommit på sin digitaliseringsresa. Med hjälp av handlingsplanen som skapas är målet att det ska bli tydligt för var och en vad man ska fokusera på.

aldre-kvinna-fiskar-med-rullatorn.jpg

Digital vård klarar ålderskurvan

1 okt 2018 it i vården

Teknik underlättar äldres vardag och frigör personalresurser så att verksamheterna klarar av den framtida demografiska utvecklingen. Det visar resultaten av projektet RemoAge, där Region Norrbotten under tre år testat nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar.

Rättviks_kyrka_med_kyrkstallar_2.jpg

Årets e-hälsokommun

26 apr 2018 it i vården

Rättvik har korats till Sveriges e-hälsokommun 2018 vid en prisutdelning på Vitalis i Göteborg.