Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Östersund störst på gps-larm

Östersund såg tidigt möjligheterna med välfärdsteknik för trygg och jämlik vård hemma. I dag är gps-larm, IoT och ett mobilt arbetssätt för personalen en del av vardagen. En framsynt organisation och långsiktiga samarbeten har banat vägen till framgång.

Text anne hammarskjöld Foto adobe stock, östersunds kommun 7 november 2017 it i vården

AdobeStock_167675537_2.jpg

Östersund är ledande i Sverige när det gäller användningen av positioneringslarm med gps.

– Om brukaren vandrar iväg och lämnar ett förutbestämt område går larmet endera till larmcentralen eller till en anhörig, det kan man välja själv vad som känns bäst. När lokaltidningen skrev om projektet tog en kvinna kontakt med oss via sin biståndshandläggare. Hon vill promenera varje dag och med gps-larmet känner hon sig trygg och kan gå ut när hon vill. Det är ett bra win-win-exempel från verkligheten, säger Tommy ‎Ceder som är e-hälsostrateg på enheten för teknik och service inom vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

Erfarenheterna är positiva och Tommy Ceder beskriver gps-larmen som flexibla och enkla att använda. I kommunen finns till exempel 1 600 digitala trygghetslarm för hemmabruk som fungerar väldigt bra.

Sensorer hemma

– Östersunds kommun är till viss del en glesbygd med stora avstånd. Kan vi med digitaliseringens hjälp erbjuda våra äldre ett tryggt boende hemma har det många fördelar för alla inblandade. Vi fattade tidigt beslut om att starta en regional styrgrupp som driver all e-hälsoutveckling tillsammans med övriga kommuner i länet. Östersunds kommun har också centraliserat allt arbete med välfärdsteknik, bland annat för att de som är duktiga på vård ska kunna fokusera på sitt viktiga arbete och vi hjälper dem, säger Tommy ‎Ceder som är e-hälsostrateg på enheten för teknik och service inom vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

Sedan dess har Östersunds kommun åstadkommit storverk som erbjuder såväl brukare som personal en tryggare och mer flexibel vardag.

DSC_5646_2.jpg

Tommy Ceder, e-hälsostrateg på enheten för teknik och service inom vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

IoT i hemmet är ytterligare ett område där Östersund tar vara på tekniken för att skapa trygghet.

– Vi undersöker möjligheterna att med hjälp av sensorteknik samla in viktig information om våra brukare. Till exempel sömnsensorer i madrassen som ger en uppfattning om sömnkvaliteten. Vi har precis börjat jobbat med en digital våg som kan bland annat kan mäta vätskebalansen i kroppen som är en indikator på risk för hjärtsvikt. Det arbetet driver Östersunds kommun i samarbete med landstinget.

Östersund deltar i LEDA för hälsa och omsorg

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tillsammans med Vinnova initiativtagare till programmet LEDA för smartare välfärd som syftar till att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.

Kommunerna som deltar inom området hälsa och omsorg är: Göteborgs stad, Halmstads kommun, Helsingborgs stad, Karlskrona, Malmö stad, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Trelleborgs kommun, Vara kommun, Västerås stad och Östersunds kommun.

– Det har varit ett suveränt sätt träffa andra och dela erfarenheter och kunskaper. Som ett resultat har vi inlett ett samarbete med Skellefteå kommun kring positioneringslarm, säger Tommy ‎Ceder som är e-hälsostrateg på enheten för teknik och service inom vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

Kommunen erbjuder också kamerabesök på natten som komplement till fysiska besök. Men vissa känner sig tveksamma inför tanken på att vara iakttagna i sitt hem. Även här kan sensorer vara ett bra alternativ som är lättare att vänja sig vid och ger kontinuerlig information och därmed större trygghet.

Lika viktigt som utvecklingen av smart teknik på brukarnas villkor är frågor om deras integritet.

– Vi har juridiska experter med i arbetsgruppen så att allt vi gör möter kraven enligt exempelvis PUL och GDPR.

Snabb surf lockar

Det är inte bara de äldre som bor hemma som är uppkopplade i Östersund. Kommunen var tidigt ute med att installera wi-fi och erbjuda låneplattor på alla äldreboenden.

– Vi har precis fått in en ansökan från en man som vill till det boende som har snabbast uppkoppling. Det var hans enda krav. Så nog surfar även de som är lite till åren, säger Tommy Ceder och ler.

Sedan 2010 använder hemtjänsten digital nyckelhantering, det vill säga att personalen låser upp hos brukarna med sin telefon. Sedan förra året arbetar personalen med en app i telefonen där all information om dagens besök, viss tillgång till journalsystemet, viss dokumentering vid avvikelser och digital nyckelhantering ingår. Tommy Ceder berättar att det fanns en viss oro inför införandet.

– Vi trodde det skulle bli svårt att få acceptans men i själva verket fick det mobila arbetssättet ett varmt mottagande och har minskat stressen för de som arbetar i hemtjänsten. Det finns även en optimerad lösning för surfplattor med tillgång till HSL-journaler som kommer att användas av distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Mobila lösningar kommer på bred front hos oss och vi fortsätter vårt utvecklingsarbete.

Egen testbädd

Pilotprojekt och utvärderingar är en självklar del av Östersunds digitalisering och kommunen har till och med en egen testbädd för välfärdsteknik.

Vi har precis fått in en ansökan från en man som vill till det äldreboende som har snabbast uppkoppling. Det var hans enda krav.

Tommy Ceder

– Vi använder den för att testa alla prylar vi planerar att köpa in. Det är en stor trygghet att veta att allt fungerar i vår miljö. Hit kommer också personal för att lära sig om ny teknik, både från Östersund och från andra kommuner.

Östersund är största kommun i region Jämtland Härjedalen som har cirka 130 000 invånare. Så har man också tagit ett stort ansvar för den viktiga regionala samverkan inom e-hälsa.

– Vi har bra stöd från ledningen och ett gott regionalt samarbete. Som största kommun har vi haft medel att satsa och försöker ta ansvar för de utvärderingar och pilotförsök som är intressanta också för de mindre kommunerna.

EU-samarbete

Inom ramen för EU:s Interreg Europe samarbetar alla åtta kommuner i länet, region Jämtland Härjedalen, med kommuner och sjukvård i Norge för att utveckla lösningar för välfärdsteknik inom akutsjukvård, trygga och uppkopplade hem samt mobila hälsolösningar.

– Östersund har ansvaret för arbetet med trygga och uppkopplade hem.

Tommy Ceder har själv arbetat inom hemtjänsten som enhetschef och hans drivkraft är att alla som behöver ska ha tillgång till jämlik vård och ett bra boende hemma. Därför är det inte konstigt att han ser gläds lite extra åt ett nytt samarbete.

– Kommunen har inlett ett fantastiskt gott och konstruktivt arbete med landstinget. Våra brukare är deras patienter och nu har vi ännu större möjligheter att få till bra lösningar för trygg vård hemma för KOL-patienter och andra kroniskt sjuka. Jag är väldigt glad för vad det här kan innebära för våra invånare.

Rekommenderad läsning

AdobeStock_107846287_2.jpg

Halmstad säkrar och socialiserar

17 okt 2017 it i vården

I Halmstad testar två äldreboenden en lösning för att anhöriga ska kunna ta del av de äldres aktiviteter. Och snart inför kommunen digitala signeringslistor för läkemedel, som väntas spara tid och skapa större säkerhet.

ostersund-pa-hosten.jpg

Vård i molnet med O365

17 okt 2018 digit

När Sveriges till ytan tredje största län flyttar till molnet är det mycket som står på spel. Men tack vare snabba beslutsvägar och förståelse för verksamhetens utmaningar har mycket hänt på kort tid i Region Jämtland Härjedalen.

kvinna-i-gul-regnrock-tittar-pa-oversvamning.jpg

Sensorer säkrar vid vårflod

11 maj 2018 digit

En helt ny typ av mätare utrustade med sensorer kan underlätta för vattenbolag att upptäcka bräddningar i VA-nätet och minska miljöpåverkan när extremt höga vattenflöden leder till överbelastade att avloppsnät. Sensorerna sänder trådlös data i realtid vid bräddning, och ingår i ett samarbete mellan forskare på Mittuniversitetet och det kommunala bolaget Mittsverige Vatten och Avfall.

gravidmage-med-hund-gor-yoga.jpg

E-journal för blivande mammor

19 jun 2018 it i vården

Hittills i år har 190 000 stockholmare loggat in för att läsa sin egen patientjournal, och nu görs över 20 000 inloggningar per dag på 1177 Vårdguidens e-tjänster bara i Stockholms län. Nu kan också länets gravida läsa sin digitala journal.

aldre-kvinna-fiskar-med-rullatorn.jpg

Digital vård klarar ålderskurvan

1 okt 2018 it i vården

Teknik underlättar äldres vardag och frigör personalresurser så att verksamheterna klarar av den framtida demografiska utvecklingen. Det visar resultaten av projektet RemoAge, där Region Norrbotten under tre år testat nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar.

glad-bebis-pa-vitt-tacke.jpg

SUS först i Sverige

11 jul 2018 it i vården

Det blir Skånes universitetssjukhus, SUS, som blir först ut att implementera SDV, Skånes Digitala Vårdinformationssystem. Införandetidplanen löper på 60 månader och omfattar utbildning av 28 000 vårdanställda och anpassning av över 80 000 medicinsktekniska produkter.

stadgrejor-i-starka-farger.jpg
video

Region Gävleborg väljer plattor

28 nov 2018 it i vården

Med sex sjukhus och nästan 290 000 invånare har Region Gävleborg mycket att vinna på smarta lösningar som sparar tid och andra resurser. Nu utvärderas flera projekt med fokus på service och trygghet för patienter och personal.

vr-nacksmarta-960640.jpg

VR mot nacksmärta

6 nov 2018 it i vården

Region Norrbotten använder sig av virtual reality som ny behandlingsmetod för patienter med långvarig nacksmärta. Med hjälp av tekniken hoppas regionen att patienterna ska känna sig mer motiverade och utföra rörelserna optimalt.

karstad1WEBB.jpg
video

AI i Värmlands vård

22 sep 2017 It i vården

I Värmland tittar man på möjligheterna med att använda artificiell intelligens för att ställa diagnoser och skapa en säkrare och bättre vård.