Open source i Tidaholm

tidaholmWEBB.jpg

Gammalt kraftverk vid ån Tidan i Tidaholm.

Istället för att uppfinna en egen lösning i varje kommun behövs en plattform för gemensamma erfarenheter. David Olsson, it-chef Tidaholms kommun, ser stora skillnader mellan industrin och kommunal verksamhet.

– Jag skulle vilja se ännu bredare samverkan kommuner emellan och samarbeten som inte nödvändigtvis tar hänsyn till kommungränser. I 290 kommuner i Sverige har vi i stort sätt samma frågor och utmaningar och därför hade någon form av grundplattform underlättat; en open source-plattform där vi kan dela våra erfarenheter, säger David Olsson, it-chef på Tidaholms kommun.

Äldreomsorg och kartor

David Olsson är ödmjuk inför den breda och komplexa utmaningen som det innebär att söka utveckla en kommuns verksamheter som ska göra nytta både för medarbetare och för kommuninvånare.

Förenklar vi för medborgare och företag utvecklas vi samtidigt.

David Olsson, It-chef, Tidaholms kommun

– Det första jag har slagits av efter mina tre månader som it-chef här är hur brett en kommun arbetar och hur det på så sätt är väldigt olikt företagsvärlden. Mycket av mitt fokus nu handlar om att lära känna användarna i kommunens verksamheter, och komma underfund med hur jag kan bidra till att vi utvecklas på bästa sätt.

Äldreomsorg, stödboende, kartor och nät, för att inte nämna skolan. Många är områdena som man som it-chef på en kommun behöver ha insyn, utveckla, och inte minst digitalisera.

– Men just ordet digitalisering vänder jag mig lite emot. Det blir lite som att någon utomstående från verksamheten ska komma och leverera digitala plattformar till höger och vänster. Jag kallar det hellre för verksamhetsutveckling med stöd av it. Jag är mer en stödfunktion och hjälp för att verksamheterna ska kunna utvecklas var och en på sitt sätt.

Omvärldsbevakning

Utöver att den spännvidd en kommun har som sitt verksamhetsområde kan vara svår att jämföra med hur företag ser ut i näringslivet, är även omvärldsbevakning något som inte alltid sker lika naturligt som på de företag David Olsson tidigare arbetat för.

– Jag arbetade tidigare på Volvo, vilket innebar en ständig omvärldsbevakning. Det är ju inte riktigt lika enkelt för en kommun som Tidaholm. Men med det sagt försöker vi delta i olika typer av relevanta mässor och jag träffar mina motsvarigheter i andra Skaraborgskommuner för att få ett hum om hur snacket går om säkerhet, datalagring och allt annat som man måste ta hänsyn till när verksamheter ska utvecklas.

Digitala medarbetare

I dagsläget driftar man mycket av infrastrukturen själva på kommunen men undersöker även för- och nackdelarna med att helt eller delvis använda någon form av molntjänst.

Digitala medarbetare tittar man också på för att på sikt kunna automatisera ”tråkgörat”, som David Olsson uttrycker det: monotona arbetsuppgifter som datorer istället kan syssla med så att personalen kan lägga sitt krut på annat.

I nuläget har man dock lite mer brinnande saker att ta itu med.

davidolssonWEBB.jpg

David Olsson, it-chef Tidaholms kommun

– Ett ordentligt kopparnät och en mobiltäckning som fungerar överallt. Man kan ha jättefina digitala lösningar, men utan en fungerande infrastruktur gör de ingen nytta. Till syvende och sist finns ju kommunen till för våra medborgare och våra företag. Förenklar vi situationen för dem så utvecklas hela kommunen på köpet.

22 november 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos, Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng