Ordning och toppresultat med O365

16132-030_2.jpg

Med Office 365 som stöd för den pedagogiska utvecklingen når Mälardalens Tekniska Gymnasium resultat som andra skolor bara drömmer om.

Säg lean management och tankarna går kanske inte till skolan. Men i Södertälje ligger undantaget. Stockholmsregionens enda gymnasium med inriktning industriteknik går sin egen väg och med mycket starka resultat.

– Inför starten för fem år sedan fick vi se hur Scania och Astra Zeneca jobbar med lean. När jag såg vad det innebar tänkte jag att det borde gå att omsätta också i utbildningsverksamhet. Idag visar vi i allt vi gör att en skola kan leva och lära lean, säger Susann Jungåker som är vd och rektor för Mälardalens Tekniska Gymnasium som är ett resultat av ägarna Scanias och Astra Zenecas oro för framtidens kompetensförsörjning inom industrisektorn.

Susann Jungåker_2.jpg

Susann Jungåker är vd och rektor för Mälardalens Tekniska Gymnasium.

Dubbel behörighet

Mälardalens Tekniska Gymnasium har drygt 200 elever och varje år tar cirka 70 examen – alla med kompletta betyg, såväl yrkes- som högskolebehörighet och i snitt 4 000 poäng jämfört med 2 500 som är normalt för andra gymnasieskolor. Susann Jungåker framhåller flera faktorer som driver den positiva utvecklingen. Till exempel synen på eleverna och andra intressenter.

– Det är självklart för mig att våra elever, företagen som äger oss, kommunen som betalar skolpeng och samhället i stort är våra kunder med allt vad det innebär för vårt ansvar att leverera bra utbildning. Häromveckan hörde jag ett föredrag av utbildningsminister Anna Ekström som gjorde mig skrämd. Hon resonerade om att 30 procent av Sveriges gymnasieelever saknar behörighet efter examen. Jämför det med om Scania skulle leverera 30 procent defekta lastbilar. Hur skulle det se ut?!

Höga förväntningar

Hur har då Mälardalens Tekniska Gymnasium gjort lean management till ett framgångsrecept för skolan? I grunden handlar det om några begrepp som kan tyckas självklara men som verkar ha glömts bort på sina håll.

– Vi arbetar med struktur, ordning och reda och har höga förväntningar på våra elever. Lärarkollegiet samarbetar över ämnesgränserna och har en samsyn kring vad vi ska leverera. Allt detta kopplat till en digital arbetsmiljö i Office 365 ger oss motiverade elever som når goda resultat.

Susann Jungåker har från början sett teknik som en förutsättning för transparens, enhetlighet och kvalitetssäkring.

– Vi ställde oss frågan hur skolans verksamhet ska utvecklas och kopplade svaret till ett it-system som stödjer våra krav och vår pedagogiska utveckling. Därför har vi ett enhetligt verksamhetssystem där alla processer – kommunikation och information mellan lärare och personal, mellan personal och elever samt mellan skolan och hemmet – är digitaliserade.

Snabba stödinsatser

Rektor framhåller fördelarna med ett digitaliserat och enhetligt arbetssätt i klassrummen.

– Det är viktigt för oss att arbeta strukturerat med elevernas resultat och systemet ger oss belägg för att det sker kunskapsutveckling i klassrummet. Varje vecka följer vi upp hur varje elev ligger till och om vi ser någon risk att en elev halkar efter sätter vi snabbt in stödresurser. Allt undervisningsmaterial finns tillgängligt för eleverna på vår digitala plattform, till exempel för elever som varit hemma sjuka.

Ständiga förbättringar

Resursstarka ägare, små elevkullar … är det så att Mälardalens Tekniska Gymnasium helt enkelt glider på en räkmacka? Susann Jungåker slår ifrån sig.

– Jag blir lika ledsen varje gång någon säger att det måste vara enkelt för oss som har så motiverade elever. Men det är inte lättare för oss och våra elever är precis som alla andra. Skillnaden är att vi har en annan kultur med andra förväntningar på oss själva och våra elever.

Lean management handlar mycket om att utvärdera och sträva efter förbättringar. Det är också en självklar del av vardagen på skolan.

– Vi har ett ständigt pågående förbättringsarbete och det skulle vara helt förödande för oss om vi skulle slå oss till ro. Vi tycker till exempel att vi är duktiga på digitalisering men fortsätter utvecklas i enlighet med förändringar i kursplanen och andra faktorer. Det gäller för övrigt hela vår verksamhet. Digitalisering i skolan är mycket mer än det som händer i klassrummet.

20 november 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto scania, mälardalens tekniska gymnasium

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng