Stora utmaningar i glesbygd

Bergs kommun är en glesbygdskommun med 7 000 invånare. Just nu är fokus att få fiber till samtliga kommuninvånare och att utveckla kommunens e-tjänster. 

– Det är väldigt svårt att bygga fiber till 95 procent av hela vår befolkning utan att vi får bidrag för det. I kommunen har vi bland annat en skola som ligger tolv mil från vår huvudort, och för att kunna lösa att även den skolan kan få en fiberanslutning så fick vi titta lite utanför ramarna, säger Staffan Lidén, it-chef i Bergs kommun.

– Tillsammans med Länsstyrelsen tittade vi på om man kunde bygga en sorts redundansring och det gjorde vi mellan Härjedalen och Berg. Vi kunde söka bidrag via PTS och fick det beviljat och för ganska exakt ett år sedan kunde vi fiberansluta den skolan. Den har nu möjlighet att bedriva samma typ av undervisning som förutsätter digitala hjälpmedel som vilken annan skola som helst i Sverige.

Vad är de största utmaningarna framöver?

– Bredbandsuppbyggnad är jätteviktigt i vår kommun, och den har vi en plan för. Något som är väldigt nyttigt för oss är också att marknaden har kommit in i kommunen och ser nu att här går det att göra affärer. När nu det skett så krävs det inte lika mycket kommunala medel som annars hade behövts, vilket hade varit väldigt många miljoner för att nå den nationella strategin där 95 procent ska ha bredband. Och de pengarna har vi inte eftersom vi måste bygga skola, äldreboenden och så vidare.

– Så nu har IP Only dels köpt kommunens nät men också fortsätter att bygga enligt ett samverkansavtal. Det i grunden är en förutsättning för att vi ska jobba vidare i digitaliseringstanken. Så utmaningen vi har framöver ligger på delar såsom att utbilda personal till att bli mer digitaliserade, att hantera krypterad e-post, digitala signaturer och att vi lever upp till GDPR.

Hur har Bergs kommun utvecklats om tre år?

– Vi har definitivt kommit längre när det gäller e-tjänster. Vi införde för något år sedan e-tjänster kring bygglov. Eftersom vi har exploatörer idag som exploaterar 500 tomter så handlar det om att vår interna process där vi hanterar bygglov måste bli effektivare. Och då är den redan nu effektiv eftersom vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Och tittar vi på övriga verksamheter så finns även där ett stort behov av e-tjänster.

– För drygt 20 år sedan införde vi e-post i kommunförvaltningen, det tyckte folk var onödigt. Säger vi att vi ska införa en e-tjänst idag så är det inte lika konstigt därför att folk deklarerar på nätet, man har internetbanken, Bank ID och så vidare. I den utvecklingen måste kommuner också hänga med, även om man är en liten kommun som Berg.

21 november 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson ledarskap Foto Fredrik Kron / Arild, Flickr

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng