”Nästa år har vi en robot”

Skellefteås invånare vill vara trygga och självständiga, samtidigt som de är med och skapar morgondagens kommun. För kommunens medarbetare kan det handla om att få mer tid att konsultera – och låta en robot kontrollera handlingar.

Att i en kommun göra rätt saker och få invånarnas synpunkter på vad man ska göra är viktigt. Hur jobbar man med dessa frågor i Skellefteå kommun?

– Vi har gått ifrån att fokusera väldigt mycket på att göra saker rätt, till att vi nu ser att vi måste omvandla hela uppdraget. Hela Skellefteå kommuns uppdrag måste vi sätta under lupp och fundera över om det vi har idag är det som våra kommuninvånare vill ha imorgon, säger Marie Larsson, chef för kvalitet och förnyelse i Skellefteå kommun.

Hur ställs de frågorna?

– Vi har tränat mycket på invånar- och multidialog i många år, och nu tar vi steget vidare till att faktiskt få dialogen att bli medskapande, med hjälp av nya tekniker och arbetssätt. Vi jobbar med tjänstedesign, idégenerering, sprinttekniker och annat för att faktiskt klara av att flytta fram positionerna och införa det som efterfrågas.

Vad är det Skellefteås invånare efterfrågar?

– Man vill framförallt vara med och skapa, men exakt vad man vill ha förändras hela tiden. På det stora hela vill man vara trygg, självständig, och en del av utvecklingen. Vi måste ju också då klara av att ta bort det gamla till förmån för det nya, vilket kanske är den största utmaningen. Det är ju ingen julklappslista vi ska ta fram, utan att forma det framtidiga uppdraget.

Vad innebär det att vara trygg om du är från en äldre generation?

– Till exempel att man kan bo hemma i sin bostad; att man kan känna att om det händer något så kommer det hjälp på något sätt. Kanske inte personal som dyker upp hela tiden för att se att jag mår bra när jag mår bra, utan snarare att det kommer någon när det händer någonting. Det har vi inte klarat av i samma utsträckning tidigare, men med sensorer och trygghetskameror och andra nya tekniker så kommer vi att komma mycket längre på det området.

Hur kan automation, robotteknik och AI hjälpa Skellefteå?

– Om vi tar till exempel en ansökningsprocess där jag ska söka försörjningsstöd eller bygglov. Istället för att hålla på och kontrollera och begära in så mycket handlingar kan vi ha robotar som sköter stora delar av den processen. Inte allt, men så att våra handledare kan bli mer experter och stödja och konsultera på ett annat sätt än vad man klarar av idag, eftersom man idag får kontrollera handlingar så mycket. Det är inte speciellt värdeskapande.

När tror du att sådana lösningar är på plats?

– Jag tror vi har en robot redan 2018. Ännu vet vi inte riktigt exakt vad den ska ha för uppgifter, men vi tittar just nu på vilka processer den kan tänkas hjälpa till med. Men troligen sådant som är ofta och upprepande.

27 oktober 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng