Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Unikt forskningsresultat för KOL-patienter

AdobeStock_139916197_2.jpg

Stora vinster för alla om KOL-patienter kan vårdas i hemmet med hjälp av digitala lösningar. Det visar rapporten från forskningsinstitutet RISE som, tillsammans med 21 berörda parter, presenterar nya arbetssätt.

– Den ekonomiska vinsten är övertygande. Dessutom uppskattar patienterna lösningen, vårdapparaten ser stor potential och näringslivet står redo att leverera. Nu finns alla förutsättningar för att vård i hemmet med hjälp av it-lösningar verkligen kan hända i stor skala, säger Per-Olof Sjöberg, projektledare på RISE.

I dag går 85 procent av Sveriges hälso- och sjukvårdsbudget till hantering av kroniska sjukdomar och eftersom äldre människor utvecklar fler kroniska sjukdomar beräknas den siffran öka. Samtidigt minskar i realiteten antalet vårdplatser i den slutna vården, konstaterar RISE i sin slutrapport av KOL-projektet.

Effektivare vård

En väg till effektivare vård är att utveckla vården i hemmet. Målet med projektet var en hemvårdslösning som innebär avlastning för vården både ekonomiskt och arbetsbelastningsmässigt, samtidigt som näringslivet ser lönsamhet i att förse vården med dessa lösningar.

Hemvårdslösningen har testats på ett åttiotal allvarligt sjuka KOL-patienter och fyra sjukhus; Angereds närsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Motala lasarett och Södersjukhuset. I korthet går lösningen ut på att patienten gör dagliga mätningar och självskattningar i hemmet med hjälp av bland annat sensorteknik och formulär som automatiskt skickar resultaten till vårdgivaren.

Utrustningen som patienten hade i hemmet var centrerad kring en pekplatta med tillkopplade sensorer. Exempel på sensorvärden var vikt, puls, blodtryck och rörelse. Frågeformulär användes som komplement och fysisk aktivitet var en mycket viktig del.

Vårdoperatör

För de personliga kontakterna med patienterna utvecklades en ny vårdroll kallad vårdoperatör i projektet. Vårdoperatören tog dagligen kontakt med patienterna via video och gick igenom mätresultat och formulärsvar tillsammans med dem. Vid försämringar kopplades läkaren på kliniken in via video och närstående via telefon. Ordinationen kunde då ändras direkt i samförstånd med patienten.

En gång i veckan hölls en virtuell rond där ordinerande läkare tillsammans med vårdoperatören gick igenom patienternas hälsotillstånd innan patienten kontaktades.

Den sociala trygghet som vårdoperatörskontakten ger och möjligheten att träna på distans gör att patienterna mår bättre och att deras sjukdomstillstånd påverkas till det bättre.

Positiva patienter

Den positiva feedback som kommit från de inblandade patienterna och från vårdpersonalen stärker uppfattningen att detta är rätt väg framåt. Konceptet har visat sig fungera i praktiken och kombinationen med parametermätning, enkäter och videosamtal mellan sjuksköterska och patient har varit mycket uppskattad.

Studien i siffror

  • Den direkta ekonomiska analysen gjordes på cirka 20 utskrivna patienter som följdes upp i sina hem under sex veckor. Den visade att flera fall av exacerbationer, allvarliga akuttillstånd hos KOL-patienter, och akutbesök hade undvikits.
  • På gruppen utfördes 50 virtuella ronder och 79 medicinska åtgärder genomfördes, som att behandla med antibiotika.
  • För cirka 60 procent av patienterna bedömde läkarna att man kunde sätta in åtgärder som minskade risken för återinläggning och för cirka 37 procent åtgärder som kunde häva en begynnande exacerbation.
  • Sammantaget bedömde läkarna att de kunde undvika vårdkostnader mellan 400 000 och 2 miljoner kronor beroende på vilka insatser som skulle ha krävts.
  • Kostnaden för vård- och teknikoperatörsmodellen inklusive klinikkostnaden var för samma grupp cirka 250 000 kronor.

Källa: RISE

– En sådan här lösning ökar våra möjligheter att inom ramen för högspecialiserad vård optimera behandlingen för allvarligt sjuka KOL-patienter i dag och i framtiden. Vi kan enligt studien hindra flera kostsamma inläggningar och öka välbefinnandet för de allvarligt sjuka KOL-patienterna, vilket gör att våra skattemedel kan räcka till mer vård för fler patienter, säger Cecilia Bredin, Patientområdeschef Lung- och allergisjukdomar på Karolinska universitetssjukhuset.

Big data

Trots att antalet testpatienter varit begränsat i projektet har flera akutbesök med påföljande återinläggningar kunnat undvikas. Det innebär såväl minskad ansträngning för de ofta infektionskänsliga patienterna som minskade kostnader för bland annat ambulanstransport och inläggning.

Lösningen kan individanpassas och leda till en individualiserad vård. Sensordata och journaldata från många patienter kan ge vägledning om hur en enskild person bäst ska hanteras genom intelligent dataanalys baserad på Big data och AI.

Projektet är ett samarbete mellan bland andra RISE, hjärt- och lungkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, Riksförbundet HjärtLung, MedHelp, nWise och Telia Company

24 oktober 2017 Reporter anne hammarskjöld it i vården Foto adobe stock

Rekommenderad läsning

kol-projektet-960640.jpg

Lagen stoppar KOL-vård

15 feb 2018 it i vården

I KOL-projektet har personer som lever med sjukdomen fått vård på distans. Nu vill Michael Peolsson, projektledare på RISE, att vårdformen ska börja användas över hela landet men då krävs en lagändring.

Vr Skola Kungsbacka Eskilstuna

VR tar skolan till hemmasittare

4 maj 2021 digit

Elever med psykisk ohälsa, eller har andra skäl, kan via VR få tillgång till undervisningen och en ökad känsla av närvaro på egna villkor. Både Kungsbacka och Eskilstuna kommun testar just nu att införa tekniken för att stötta elevhälsan. 

Färgglad Mosaikig Hjärna

App hittar alzheimer

26 feb 2021 digit

Karolinska universitetssjukhuset har varit med och utvecklat ett verktyg en app för snabbare demens- och alzheimer-diagnostik. Förhoppningen är att upptäcka sjukdomsförloppet tidigare.  

Träd 960640

AI gör Sverige klimatsmart

24 feb 2021 digit

AI kan hjälpa oss att möta klimatutmaningarna och genom forskning, en gemensam databank och övergripande samarbeten kan Sverige bli bäst på området. Det visar en ny rapport från bland annat AI Sweden och Rise. 

Buss Göteborg

Gratis busstrafik

22 jan 2021 digit

Just nu testkörs två självkörande minibussar i Göteborgs kollektivtrafik. Bussarna är gratis att åka med och det går att söka dem i apparna Västtrafik To Go och Parkering Göteborg. 

Kranhissar Mot Blå Himmel

AI-lyft i Mälardalen

20 aug 2020 digit

Nu finns alla förutsättningar för en lyckad digital omställning för svensk industri, men bolag måste hitta rätt sätt att använda data och vara beredd på att utveckla kompetensen. Det menar Daniel Boqvist på Automation Region.

Ai Covid19

AI mot covid-19

3 jun 2020 it i vården

Bildanalys kan öka möjligheterna att sätta rätt diagnos vid covid-19. Det hoppas forskare vid KTH och Karolinska universitetssjukhuset. Resultaten får betydelse både för kommande pandemier och för sjukhus utan specialiserad vård.

blå luftfuktighetsmätare mot röd bakgrund.jpg
video

Skellefteås IoT-satsning

11 dec 2019 it i skolan

Från robotar i klassrummet till sensorer som mäter lärarnas rörelser under lektionen. Skellefteå kommun ser nyttan med smarta digitala lösningar i undervisningen. Nästa steg är att mäta vilka vinster skolan gör med den nya tekniken.

vinnova-ai-svenska.jpg

ML för små språk

7 okt 2019 digit

Med 24 miljoner till fyra forskningsprojekt inom AI vill Vinnova föra forskningsidéer närmare praktisk tillämpning. Ett av projekten handlar om immaterialrätt och ska göra det enklare för innovatörer inom AI och maskininlärning att söka patent.