Ikea kapar köer med mobila enheter

Mobila enheter till alla säljare och en stor satsning på att förfina accesspunkterna i varuhusen. Det är några av de digitaliseringsprocesser Ikea är uppe i för att förbättra kundupplevelsen i sina varuhus.

Magnus Sköld, du är Accessing Solutions på Ikea. Vad betyder det?

– Det innebär att jag är ansvarig för ett antal lösningar som handlar om hur vi tillgängliggör Ikea digitalt, men jag har också ansvar för andra lösningar som exempelvis fjärråtkomst.

Vad händer på Ikea när det kommer till mobilitet?

– Ikea står generellt inför en stor förändring, framförallt ju mer vi kommer in i e-handeln. Våra varuhus förändras mycket i takt med att vi får mer kunskap i hur våra kunder köper varor. Detta gör att våra varuhus får en större betydelse i att visa upp vad vi har. Men även sättet att komma åt information har förändrats mycket, och därför är mobila enheter mer och mer på väg in i våra varuhus.

Hur kommer de användas?

– På samma sätt som kunden har en mobil enhet, kommer våra medarbetare också ha mobila enheter, så att de har samma, och kanske bättre information, tillgänglig för att hjälpa våra kunder. Idag är det nästan tvärtom så att kunden har bättre information än kunden. Idag kanske den informationen finns på stationära datorer i varuhusen.

Hur stor är den förändringen?

– Den är jättestor för Ikea. Det är i första hand inte bara en teknisk uppdatering utan snarare ett mindset och ett helt nytt sätt att jobba. Istället för att kunder ställer sig i kö till en säljdisk för att få hjälp, kan vi aktivt hjälpa våra kunder och att då kunna ha mobila enheter med oss möjliggör att vi kan möta kunden på ett annat sätt än tidigare.

Vilka är dom vanligaste frågorna som säljare får på Ikea?

– Utan att vara expert så är det mycket frågor om produkterna; var de finns i varuhuset, vilka färger finns de i, om de finns i olika kombinationer. För att svara på dessa frågor måste säljaren använda en dator, men idag går detta istället att göra i en mobil applikation och därför är de mobila enheterna önskvärda här.

Och de sitter på armen på säljaren?

– Ja, ur ett logistikhänseende är det viktigt att kunna ha två fria händer. Bakom kulisserna i ett varuhus är det ju ett väldigt stort logistikflöde som sker, och där har vi tagit stora steg med att erbjuda mobila enheter för våra medarbetare, istället för gammaldags terminaler. Det är en stor förändring som snart är implementerad i hela världen på Ikea.

Vad innebär de mobila enheterna för era accesspunkter?

– Vi har många accesspunkter i alla varuhus och vi vill ständigt utveckla täckningen. Både hård- och mjukvarumässigt är det en stor förändring där vi behöver fortsätta göra dessa investeringar för att verkligen kunna ha alla mobila enheter i varuhuset. Det är både för våra kunder och för våra medarbetare.

4 oktober 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron, Ikea

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng