Kollegialt lärande i Göteborgs hemtjänst

I Göteborg stad utbildar undersköterskor sina kollegor i mobilt arbetssätt. Projektet är EU-finansierat och pågår under flera år.

Katarina Nylöw, berätta vad det innebär att vara it-ambassadör i Göteborgs stad?

– Vi är ungefär 100 undersköterskor som utsetts till it-ambassadörer för att läsa oss om teknik, lära oss om hur man gör när man utbildar sina kollegor för att vi tror att tillsammans gör man det bättre.

Vad har du lärt dig?

– Jag har lärt mig hur en mobiltelefon fungerar, att felsöka i en mobiltelefon, jag kan väldigt mycket om konstiga saker som jag inte hade en aning om hur det fungerade och jag kan ställa mig upp inför kompisar på jobbet och berätta hur något fungerar och hur det är tänkt att vi ska göra.

Anette Eriksson, vad innebär EU-projektet Ego?

– Det innebär att projektet finansieras till 75 procent av Europeiska Socialfonden och det är ett kompetensförsörjningsprojekt som bygger på att öka den digitala kompetensen hos medarbetarna inom hemtjänst och hemsjukvård. Det bygger framför allt på kollegialt lärande för det behövs smarta användare för att nyttja tekniken. Det vi har gjort i staden är att införa ett mobilt arbetssätt för våra 3 000 medarbetare som nu ska jobba på ett likartat sätt. Målet med it-ambassadörer är att de med sitt fördjupade uppdrag ska minska teknikstressen och erbjuda stöd och coachning.

Katarina, när kommer själva systemet i hemtjänsten?

– Systemet, PLUGO, planering och uppföljning Göteborg, kommer vi att sjösätta i oktober-november i Lundby där jag jobbar. De innebär att vår samordnare matar in information om brukarens beviljade tid som tillsammans med våra scheman går ut i våra mobiler. När jag kommer till jobbet startar jag mobilen, checkar in och checkar ut hos omsorgstagarna och på så sätt kan vi garantera att alla får sin beviljade tid.

Anette, vad kommer it-ambassadörerna närmast att utbildas i?

– Bland annat blir det en repetition av det vi lärt oss nu, till exempel om vad som händer med människor i förändring för detta är ett nytt arbetssätt, och att entusiasmera och motivera mina kollegor när det införs ny teknik. I nästa fas fokuseras utbildningen på de välfärdstekniktjänster som Göteborg inför. Det vi har i dag är trygghetskamera men vi håller på att införa ytterligare trygghetstjänster som videosamtal och gps-larm. Så it-ambassadörerna kommer kunna alla de här tjänsterna och utbilda sina kollegor.

17 oktober 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i vårdenFoto fredrik kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng