Fibra fixar den smarta staden

Öppna stadsnät ger nya möjligheter för smarta städer. I bland annat Västerås kör nu Fibra en pilot på tekniken Lora.

Vad innebär piloten?

– Det har pratats länge om IoT och smarta städer och nu börjar det komma teknik på marknaden som verkligen kan fungera som en möjliggörare. Det vi vill testa i den här piloten är om stadsnäten kan ha en naturlig roll i uppbyggnaden av den här infrastrukturen. Vi utgår från hypotesen att det finns en roll för oss, säger David Hjälmgården, vice vd på Fibra.

Varför vill ni göra det?

– Vi är ett öppet stadsnät och levererar en stor infrastruktur baserat på fiber idag, där olika tjänsteleverantörer erbjuder olika typer av värdeskapande tjänster för slutkunder och företag. Vi vill prova om det konceptet också är applicerbart på en teknik som Lora, för möjliggörandet av till exempel den smarta staden.

Hur ska det förenkla för företag, organisationer och medborgare?

– Genom att vi som idag är ett slags infrastrukturbolag även utvecklar den här tekniken och bygger ett nät baserat på det här, så tar vi bort en tröskel för dem som vill utveckla olika typer av tjänster att bara använda nätet. Vi kan tillhandahålla infrastrukturen och någon annan kan utveckla tjänsterna för det här. Och det kan skapa värde för invånarna.

– Vi ser det som en öppen plattform där vi vill göra det så enkelt som möjligt för företag och organisationer att utveckla olika typer av tjänster. Men en risk är att alla börjar bygga upp sina egna proprietära stuprörslösningar, där alla sätter upp egna nät för just sin tjänst. Vi tror på det öppna i det här fallet, och det är en av anledningarna att vi valt Lora som är en öppen teknik.

När kommer det här att användas praktiskt?

– Vi utgår från att den här rollen finns för oss och jag tror att om tre år så är det en viktig del i samhällsfunktionen. Sen om det är Lora eller någon annan teknik, det vet jag inte. Det är därför vi provar nu. Men det kommer absolut att användas skarpt om några år.

20 oktober 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng