Därför säkrar blockkedjor alltmer

blockWEBB.jpg

Fastighetsaffärer skulle kunna ta tre minuter, snarare än tre månader, tack vare tekniken i blockkedjor.

I en tid när riskerna med AI och självlärande botar och datorer oroar allt fler finns en teknik för trygg informationsöverföring under stark utveckling. Blockkedjor ger säkerhet och transparens för myndigheter och banker.

– Blockkedjetekniken är utan tvekan den största innovationen jag har sett inom datavetenskapen under mina 30 år som programmerare, där bitcoins är det första exemplet värd namnet, säger Henrik Hjelte, medgrundare och vd på it-företaget ChromaWay.

Man kan säga att blockkedjor är en sorts överförings- och krypteringsteknik som gör det möjligt för parter att på ett säkert sätt byta information på internet utan att det kontrolleras av en oberoende tredje part.

Från estländska banker…

Henrik Hjelte var med och startade företaget ChromaWay i mitten av 2014, men hade intresserat sig för vad den nya blockkedjetekniken skulle kunna medföra i fråga om säkerhet och transparens i många olika typer av företag.

– Vi har bland annat haft ett samarbete med LHV Bank i Estland, där vi tog fram den första blockkedjelösningen dittills för en bank. Det handlar om att kunna betala med euros, men använda bitcoins nätverk utan att få någon valutarisk. I sin enklaste form kan man tänka sig jag och en kompis på en restaurang: om jag står för notan kan min kompis föra över digitala pengar till mig via vår app. Vill jag sedan växla in dessa i euros går jag till LHV bank, säger Henrik Hjelte.

Med blockkedjor har du all kontroll. Det är den största vinsten.

Henrik Hjelte, CEO ChromaWay

…till svenska Lantmäteriet

Ett av ChromaWays samarbeten är med Lantmäteriet där de är inne i den tredje etappen av ett projekt som ska göra det enklare att köpa och sälja hus.

– Lantmäterisamarbetet är lite vårt hjärtebarn. I dag tar det runt tre månader att köpa eller sälja hus med olika papper som ska fyllas i och skickas mellan alla parter. Potentiellt skulle man kunna korta den tiden från tre månader till tre minuter. Det bygger på digitala signaturer som görs helt transparanta tack vare blockkedjetekniken. I fas två utvecklade vi tekniken, och nu tittar vi på de juridiska aspekterna att ta hänsyn till, och vidare hur dessa ska integreras i tekniken, säger Henrik Hjelte.

Läs mer: Blockkedjor och crowdsourcing förändrar Lantmäteriet

Privata och publika blockkedjor

Den första stora implementeringen av blockkedjor var den digitala valutan bitcoins, och där ingen centralbank är involverad. Det är en så kallad publik blockkedja.

Henrik Hjelte har tillsammans med kollegan Alex Mizrahi utvecklad en annan typ av blockkedja – en privat blockkedja.

– Alex Mizrahi var en av de första som kom på att man kunde använda blockkedjor till annat än en valuta. Vi kallar dem för ’tokens’ och dessa går att använda för att skapa värdepapper och aktier, till exempel. Men vi märkte att banker inte var redo att använda bitcoins blockkedja, och det föranledde oss att utveckla teknik för privata blockkedjor, säger Henrik Hjelte.

Till skillnad från en publik blockkedja är den privata blockkedjan inte helt decentraliserad. Istället byggs kedjorna i ett slags konsortium med flera olika parter, där säkerheten består av ett röstningsförfarande.

För att godkänna att information flyttas block emellan krävs det att en stor majoritet av alla inblandade aktörer godkänner transaktionen.

hjelte.jpg

Henrik Hjelte, CEO ChromaWay

Säkert och transparent samtidigt

Lantmäteriet är ett exempel på en myndighet som prövar blockkedjeteknik. Ett annat exempel är Nasdaq som har sett hur blockkedjor kan användas för att hantera röstlängder i bolagsstyrelser.

– Utmaningarna just nu är att inkorporera våra blockkedjor i redan befintliga databaser. Den här typen av teknik har stor potential, inte minst i utvecklingsländer där de skulle kunna bli ett sätt att minska risken för korruption. Det blir helt enkelt svårare för enskilda aktörer att skaffa sig fördelar i ett system som både är transparent och säkert samtidigt, säger Henrik Hjelte.

Läs mer: Så använder Nasdaq blockchain

Återge kontrollen till användare

Den privata blockkedjetekniken skulle också kunna ha implikationer i bankväsendet. Istället för att du lämnar över dina uppgifter till banken, så ger du dem tillgång till dina uppgifter – de blir en del i ett litet konsortium – under den tiden du är kund där. Väljer du att lämna banken, förlorar de även informationen om dig.

– Idag är det många som är oroliga för AI; att vi lämnar över mer och mer information till självlärande botar och datorer. Blockkedjetekniken går i motsatt trend: här är syftet att du och ingen annan har tillgång till information som du vill hålla privat. Det tror jag är den största vinsten, säger Henrik Hjelte.

Blockkedjor

Information som man vill lagra i en blockkedja kallas en transaktion och granskas av flera oberoende noder, och om en majoritet noder anser att transaktionen är korrekt så lagras den i ett block. För att skapa en transaktion, krävs en viss sorts nyckel som bara slutanvändaren har tillgång till.

All information som förts över till nya block, går att se längre bak i kedjan – men det går inte att ändra. Man kan likna det vid att titta in i valv byggda i plexiglas – på så sätt har man hela tiden en överblick där historiken aldrig raderas, och man på så sätt kontrollera att informationen mellan kedjorna har förts över på ett korrekt sätt.

 

2 oktober 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock, ChromaWay

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng