Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Danica Kragic: Robotar gör oss mänskliga

För Danica Kragic på KTH är robotar och AI förutsättningen för bättre vård, bättre utbildning och ett bättre samhälle. Helt enkelt för att robotar ger oss mer tid med andra människor. Men för att komma dit behöver robotar både lära sig diska och läsa manualer.

Text Anne Hammarskjöld Foto Mika Nitz Pettersson 30 oktober 2017 ledarskap

KragicDanica_robot_2.jpg

– Jag hoppas att utvecklingen av tekniken får oss att utvecklas som människor och prata mer om orättvisor, tillgång eller inte tillgång till utbildning och andra resurser. Så stärker vi demokratin i framtiden, säger Danica Kragic, professor i datalogi vid KTH. För henne är AI och robotar lika mycket en fråga om gränsöverskridande teknik som om hur vi formar morgondagens samhälle.

– Störst samhällsnytta gör robotar inom vården. Här ser jag till exempel stora möjligheter att i allt högre grad frigöra tid för de människor som arbetar inom vården så att de verkligen kan arbeta med människor. Nästa steg blir att ersätta white collar workers med robotar. Jag tror att en sådan utveckling bland annat skulle förändra hur vi värderar arbete och förändra dagens läge där människor som gör det viktigaste arbetet har sämst betalt.

Gemensam utmaning

En genomgripande förändring av arbetsmarknaden handlar om mer än hur olika arbeten värderas i ekonomiska termer. ”Automatisera allt som går”, säger professor Kragic, men gör det för att korta arbetstiderna och skapa tid för annat. Som den avgörande, gemensamma utmaningen att utbilda framtidens samhällsmedborgare. 

– Vårt digitaliserade kunskapssamhälle ställer enorma krav på lärarna. Samtidigt får sexåringar lära sig programmera för att arbeta med det om 20 år. Tänk då om de som i dag arbetar i it-branschen hade tid att undervisa i programmering. Det skulle öppna möjligheter för alla att bidra till en långtgående förändring av samhället över tid. Jag tror att det finns en filantrop i varje människa som vill göra rätt, vill göra skillnad. Jag tror att den här typen av lösningar också skulle öppna för en etisk och moralisk diskussion i samhället som jag tycker vi saknar i dag.

Jag efterlyser ett visst mått av lekfullhet hos vuxna som lär sig programmering … se på barnen och deras enkla spel.

Danica Kragic , professor i datalogi vid KTH

Lär av barnen

Danica Kragic återkommer till betydelsen av utbildning när arbetsliv och samhälle förändras allt snabbare i takt med teknikens utveckling. 

– Jag brukar dra paralleller till 90-talsreformen när arbetstagare kunde få en subventionerad dator hemma. Vad är ett motsvarande steg i dag – ska vi alla få tillgång till AI hemma för att få den breda förståelsen? Jag efterlyser ett visst mått av lekfullhet hos vuxna som lär sig programmering och att se på barnen och deras enkla spel. Det handlar inte om att man är bra eller dålig på matte och teknik och vuxna kan lära på samma sätt.

Den sköna, nya värld som Danica Kragic reflekterar kring ligger närmare en generation bort. I dag arbetar forskarna på KTH och andra forskningscentrum med flera stora utmaningar för att AI och robotar fullt ut ska motsvara våra visioner för bland annat industrin och servicesektorn.

Smidig som en robot

En sådan utmaning består i att utveckla robotars förmåga att ta del av kunskap, till exempel i text eller som filmer, och omsätta den i olika typer av problemlösning. En annan stor utmaning är att utveckla robotar som rör sig med en motsvarande elegans som människor och kan tolka kroppsrörelser i vardagliga miljöer.

– Att kunna tolka rörelser är bland annat viktigt för att människor och robotar ska kunna samarbeta, till exempel dela verktyg inom tillverkningsindustrin. En annan situation där det är användbart är för robotar i butiksmiljöer där många människor rör sig. Då gäller det att roboten kan anpassa sig till att omgivningen hela tiden förändras. Sedan ska sägas att utmaningen här är människorna mer än robotarna. Människor kan man ju inte programmera så att de blir förutsägbara, säger hon och skrattar.

Diskdags

Det krävs tålamod för att arbeta med robotik och AI. Danica Kragic ser fram emot ett viktigt genombrott för forskningen som hon bedömer ligger minst 15 år fram i tiden. Men hon vet av erfarenhet att inom hennes område stämmer ordspråket om den som väntar på något gott.

– Jag arbetade med autonoma dammsugare 1996. Nästan 20 år senare, 2015, var det årets julklapp. Vägen till marknaden är lång för mycket av det vi gör. Men jag ser fram mot den dag som robotar fått så bra finmotorik att de kan lösa fingerfärdiga uppgifter som att diska. Det är till exempel självklart för oss att använda olika kraft i kontakten med olika material. Men att lära robotar göra den åtskillnaden är väldigt komplext. 

Intelligenta proteser

Även om många utmaningar återstår ser Danica Kragic en snabbare utveckling i ett viktigt område inom robotiken.

AI kan liknas vid en avancerad hammare som vi måste lära oss använda på rätt sätt. Det räcker inte att förlita sig på en lösning, vi måste förstå och ta till oss vad den kan göra.

Danica Kragic , professor i datalogi vid KTH

– I vårt labb jobbar vi mycket med intelligenta proteser med goda resultat. Vi utvecklar också möjligheterna att använda 3D-teknik för att skriva ut relativt enkla, mekaniska kroppsdelar. Det är ett användbart men enklare område än intelligenta proteser, bland annat för att det inte kräver lika avancerad teknik.

Världsauktoriteten ser ljust på framtiden för både människor och robotar.

– AI kan liknas vid en avancerad hammare som vi måste lära oss använda på rätt sätt. Det räcker inte att förlita sig på en lösning, vi måste förstå och ta till oss vad den kan göra. Och här är vi tillbaka på vikten av aktuell utbildning och en öppen attityd. AI kommer i allt större omfattning ta över monotona och farliga jobb men rätt använt skapar det framför allt möjligheter till bättre liv och ett samhälle som alla kan vara med och bidra till, avslutar Danica Kragic.

Rekommenderad läsning

Holmen 960640

Holmens molnlycka

25 jan 2021 digit

Holmen går igenom en digital resa med fokus på molnet, SD-WAN och robotar, vilket har inneburit ökad effektivitet och digital lycka hos medarbetarna. Nästa steg är att bli ännu mer databaserade. 

pat gelsinger.jpg

Lämnar VMware för Intel

14 jan 2021 digit

Pat Gelsinger ersätter Bob Swan och blir ny vd på Intel. Pat Gelsinger kommer närmast från rollen som vd för VMware men har en lång historia med Intel, där han började jobba som tonåring.

Brist It Kompetens

70 000 saknas inom it

21 dec 2020 digit

It och telekom stod för 60 procent av nya jobb under 2010 till 2016, men för att branschen ska fortsätta att driva utveckling krävs det 70 000 medarbetare, framförallt inom AI, datahantering och programmering. Det visar en ny rapport från IT&Telekomföretagen.

Kvinna Orange Bakgrund 960640

Jämställd 2050

16 dec 2020 digit

It och telekom är fortsatt en mansdominerad bransch. Trots en viss ökning av antalet kvinnor i branschen sker förändringen långsamt och det kan ta upp till 30 år innan branschen är jämställd.

Man I Orange Bygguniform Står På Solcell Och Fixar

Störst på förnybart

14 dec 2020 digit

Amazon är världens största köpare av förnybar energi. Det kommuniceras efter att bolaget investerar i ytterligare 26 vind- och solenergiprojekt, vilket totalt motsvarar 6,5 gigawatts.

Ett Modernt Vardagsrum

Ny teknik hos Bostaden

23 nov 2020 digit

Först i Sverige med indraget internet till sina bostäder. Bostadsföretaget Bostaden i Umeå fortsätter sin resa att nyttja teknik som skapar nytta för boende och medarbetare. Nästa steg är bland annat en RPA-lösning, som ska ger mer tid till kvartersvärdar och till personalen som hanterar lägenhetshyror.

Arbetsformedlingen Arbetssokande

Så förändras Af

16 nov 2020 digit

Arbetsförmedlingen ska genom digitalisering och automatisering bli mer objektivt och både öka rättssäkerheten och transparensen för de arbetssökande. Med förändringarna går it från att vara stödverksamhet till kärnverksamhet och för att öka förståelsen av arbetsmarknaden använder myndigheten AI och ML.

Kontor Coor 960640

Framtidens IoT-kontor

3 nov 2020 digit

Coor använder sensorer på kontor för att mäta koldioxidhalt, temperatur, luftfuktighet samt hur utrymmen används. Inte minst sedan covid-19 drabbade världen är ren luft, fri från virus, viktigt för att öka tryggheten hos anställda. 

Buss Iot 960640

Sensorer mäter luft

22 okt 2020 digit

Nu mäts Stockholms luftkvalitet med en sensor sittandes på en buss i stadstrafiken. I projektet deltar bland annat Stockholms stad, KTH och MIT.