Stora Enso tar hjälp av 25 000 experter

AdobeStock_112283873_2.jpg

Med smarta förpackningar för livsmedel vet vi att det vi äter hanterats rätt hela vägen till bordet.

Digitalisering är en avgörande framgångsfaktor i Stora Ensos utveckling från pappers- och kartongtillverkare till ett ledande företag inom förnybara material från skogen. Till sin hjälp har de 25 000 medarbetare i koncernen.

– Vår digitalisering bygger mycket på att involvera hela organisationen och ta vara på den innovationskraft som finns bland våra egna medarbetare. Bland annat har vi anordnat hackathons för intern idégenerering. Det är ett spännande sätt att arbeta där jag upplever att vi ligger i framkant, säger Stora Ensos CIO Teemu Salmi som också har det övergripande ansvaret för koncernens innovativa digitaliseringsprojekt.

Testbädd

ds 2016.jpg

Digitala strategier

Stora Enso talar under Digitala strategier 22 november. Anmäl dig här. 

Teemu Salmi framhåller speciellt två områden där koncernen fokuserar sin digitaliseringsenergi; dels den övergripande frågan om hur koncernen driver sin digitala agenda inom fem strategiskt viktiga områden - bland dem automation, smarta pappersbruk och kundbemötande - dels det som kallas acceleratorprogrammet. Det senare är ett initiativ där Stora Enso samarbetar med utvalda startupbolag i syfte att öka innovationstakten inom bolaget. Teemu Salmi beskriver det som Stora Ensos testbädd för digitalisering.

– Inom koncernen deltar 18 medarbetare i acceleratorprogrammet där de jobbar sida vid sida med startupbolagen. Deltagarna, som alla har chefspositioner inom Stora Enso, har fått ansöka om att vara med och har gemensamt att de är nyfikna och förändringsbenägna. Dessutom samarbetar vi med Aalto-universitetet i Helsingfors som representerar akademin, samt en etablerad inkubator med bred erfarenhet av startupvärlden. På så sätt har vi skapat ett fantastiskt, brett digitalt ekosystem med traditionell industri, startups och ledande forskning.

Våga prova

För Stora Enso handlar digitalisering både om att vidareutveckla befintliga digitala lösningar, till exempel för logistik och materialflöden, till att framtidssäkra koncernens konkurrenskraft. Självklart finns det utmaningar på vägen, men för Teemu Salmi handlar det i första hand om att utveckla en tillåtande företagskultur.

– Vi ska alltid våga försöka, våga prova oss fram. En idé kanske inte håller hela vägen men har vi bara lärt oss något på vägen så har vi inte misslyckats. Vi ska utveckla en kultur för hur vi på ett naturligt sätt integrerar innovation i vårt dagliga arbete. För att komma dit arbetar vi mycket med kommunikation och ledarskap

Smart mjölk

På tal om konkurrenskraft arbetar koncernen sedan ett par år tillbaka med utvecklingen av intelligenta förpackningar inom olika appliceringsområden. Till exempel för att verifiera vad som finns i förpackningen och spårbarhet genom att använda teknik för trådlös dataöverföring. Det sistnämnda är ett område där utvecklingen tagit ett stort kliv framåt och öppnat upp för nya möjligheter inom förpackningsindustrin.

Salmi Teemu_0585_2.jpg

"Vi har skapat ett fantastiskt, brett digitalt ekosystem med traditionell industri, startups och ledande forskning", säger Stora Ensos CIO Teemu Salmi.

– Vi har testat så kallade RFID-chip, Radio Frequency Identification, på prototypnivå tidigare men först nu har tillverkningskostnaden gått ner till en nivå som gör tekniken tillgänglig på allvar. Ett annat spännande appliceringsområde är äkthet, det vill säga att mottagaren verkligen får den produkt eller vara man beställt.

Livsmedelshantering är ett annat område där tekniken för intelligenta förpackningar kan tillämpas. Till exempel med förpackningar som berättar för konsumenten hur mjölken förvarats på väg till och i butiken. Lösningar som relativt snart kan vara en del av vår vardag.

– Det är lätt att glömma att teknikutveckling handlar mer om evolution än om revolution. Inom några år kommer vi sannolikt att sluta säga ”smarta förpackningar” och bara säga ”förpackningar”. Det är ett spännande område som på många sätt symboliserar Stora Ensos transformation i kombination med ny teknik.

22 september 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng