Så går fiber från marken till luften

radioWEBB.jpg

Med den nya tekniken riktas radiostrålarna likt en vattenstråle och uppkopplingen blir på så sätt lika vass som nedgrävda fiber.

Så kallat radiofiber skulle kunna bli ett fullgott alternativ till vanlig fiberuppkoppling, och då kanske framförallt i glesbygden.

 Både kommuner och företag är intresserade av det vi har utvecklat, säger Jonas Hellström, vd för det Örnsköldsvikbaserade teknikföretaget MicroNät, som utvecklat en teknik som tar fiber från marken till luften.

Att gräva ner fibrer i marken för att tillhandahålla en tillförlitlig internetuppkoppling har länge varit en nödvändighet för många företag och privatpersoner runtom i Sverige. Men nu kan det komma att ändras – tack vare så kallat radiofiber.

– Namnet radiofiber är helt enkelt något vi har valt att kalla det, eftersom vi kombinerar de nedgrävda fibrerna med radiosändare. Fibrerna är kopplade till redan befintliga radiomaster eller till master vi bygger själva. Där sätter vi sändare som sedan kopplas till mottagare på hushåll eller företag, och på så sätt kan vi leverera en internetuppkoppling som är likvärdig den man får av fibrer, säger Jonas Hellström.

Min känsla är att den här tekniken kommer att spridas.

Jonas Hellström, vd MicroNät

Två år av utveckling

Hade du frågat Jonas Hellström om radiofibrernas kvalitet för två år sedan, hade svaret blivit att vanliga fiberkablar i marken var överlägset. Men sedan dess har utvecklingen gått undan. Det som framförallt har gjort att MicroNät radiofiber nu står i paritet med nedgrävda fiber som dras till villor och mindre företag, är att man lyckats rikta radiostrålen mot varje enskild mottagare.

Man kan likna det vid att radiostrålarna tidigare skickades ut som vatten ur en vattenspridare, men att de nu kan riktas likt vattenstrålen från en vattenslang.

Vi har själva utvecklat mycket av tekniken de senaste två åren, som nu dessutom både är billigare och snabbare att installera än fiber i marken. Just nu är vi ensamma med den här typen av lösningar, men eftersom fördelarna är så många så räknar vi med att fler företag kommer vilja titta närmare på det här, säger han.

Kommer det verkligen kunna ersätta fiber?

Tanken är inte att det helt och hållet ska ersätta fiber, utan snarare utnyttja redan befintlig fiber och sprida en likvärdig uppkoppling till glesbygdsområden och inom städer, säger Jonas Hellström.

Precis som elkablar till ditt hus eller företag gör att du binder upp dig till ett visst elnät, blir du också bunden till de företag som gräver fiber till ditt hus. Den här typen av monopol är det många som vill undvika, menar Jonas Hellström. Dessutom är det väldigt dyrt att gräva ner fiber, vilket gör att det inte sällan förekommer höjningar av avgifterna efter första bindningstiden.

micronät reser mast.jpg

MicroNät reser en av sina master som tar fibertekniken upp i luften med hjälp av radiovågor.

För ett antal år sedan beslutade man att bygga ut fibernätet ordentligt i Sverige, och där och då var det säkert rätt beslut att fatta. Men idag är det vansinnigt att gräva sönder överallt för att lägga ner fibertrådar. Det är väl snarare om man gräver av andra anledningar som det kan vara smart att passa på att även gräva ner fibrer, säger Jonas Hellström.

En halv miljard kronor

De närmaste sju åren planerar MicroNät att satsa runt en halv miljard kronor i sin radiofiber-teknik. I dagsläget kan de erbjuda tjänsten i bland annat Örnsköldsvik, Kramfors, och Sundsvall, men förhoppningen är att expandera så att fler privatpersoner och företag kan ta del av tjänsten.

Min känsla är att den här tekniken kommer att spridas till betydligt fler platser, säger Jonas Hellström.  

1 september 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerDigitFoto MircoNät

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng