”Vi har löst det olösliga”

perWEBB.jpg

Per Samuelsson talar på Cisco Connect på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Metoder för att läsa krypterad data och smarta nät är några av Ciscos lösningar för att stoppa attacker och hot mot säkerheten.

– Den enskilt största utmaningen idag är cyberhoten, säger Per Samuelsson, vd för Cisco Sweden, på evenemanget Cisco Connect med temat säker digitalisering, som i år hålls på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Man brukar tala om att ”The internet is going dark”, vilket betyder att ungefär 50 procent av all trafik och information som delas på internet är krypterad. Men inom endast två år spår man att så mycket som 90 procent kommer att vara krypterad. Det kommer ha en enorm påverkan för traditionella säkerhetssystem, enligt Per Samuelsson.

– Problemet är att dagens säkerhetssystem har väldigt svårt att upptäcka hot när datatrafiken är krypterad. Om man vill upptäcka dessa hot måste man dessutom dekryptera trafiken, men det kan innebära en mängd andra problem, som till exempel brist på integritetsskydd. På Cisco har vi tagit fram det vi kallar för Encrypted Traffic Analytics, ETA, som en del säger har löst det hittills olösliga: att upptäcka hot utan dekryptering.

Vi bygger en helhet med bättre säkerhet.

Per Samuelsson, Vd, Cisco Sweden

Exponentiell utveckling

År 1984 var ungefär 1 000 enheter uppkopplade till internet; år 2020 räknar man med att den siffran kommer att ligga någonstans mellan 20 och 50 miljarder enheter. 1992 slussades ungefär 100 gigabyte data per dag; idag är den siffran uppe på 30 000 gigabyte per sekund – och om fyra år kan den siffran vara uppe i en 100 000 gigabyte per sekund.

Det finns därför många viktiga frågor att fundera kring i under digitaliseringsprocesser. Enligt Per Samuelsson sticker fem punkter ut: förenkling, automatisering, säkerhet, intelligens, och innovation.

För att adressera dessa punkter har Cisco lanserat något de kallar för ett intuitivt nätverk.

– Den stora fördelen är att allt blir mjukvarubaserat, vilket tar automatiseringsprocessen till en helt annan nivå. Det intuitiva nätverket blir som en bas för plattformen för säker digitalisering. I dagsläget kan ett stort företag ha mellan 20 och 50 olika säkerhetssystem, som ändå inte alltid ger ett fullgott skydd. Vi väljer att tänka mer på arkitekturen i systemen och bygga en helhet med bättre säkerhet, säger Per Samuelsson.

Den nya oljan

I dagsläget talar man om data inom nätverk som den nya oljan. Än så länge utnyttjas nämligen mindre än en halv procent av all data som skapas och lagras i nätverk används i beslutsfattning.

– Det är i dagsläget en enormt outnyttjad resurs. Därför vill vi med våra analysverktyg som ingår i vårt intuitiva nätverk göra det möjligt att proaktivt kunna utnyttja så mycket data som möjligt för att få ut mer information om trafiken inom nätverken, vilket i förlängningen gör att det blir lättare att identifiera eventuella problem och fatta bättre beslut, säger Per Samuelsson.

6 september 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerSäkerhetFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng