Boliden utvinner ny konkurrenskraft

burmanWEBB.jpg

För Bolidens Technology Project Manager Peter Burman är förbättrad säkerhet det enskilt viktigaste när företaget börjar digitalisera sina arbetsrutiner.

För gruv- och smältbolaget Boliden innebär digitalisering att erbjuda medarbetarna säkrare arbetsplatser. Men också en möjlighet att jobba effektivare och konkurrera med världsmarknadens giganter.

– Idag är byggbranschen statistiskt mindre säker än gruvbranschen så där har vi faktiskt kommit en bra bit, säger Peter Burman, Technology Project Manager på Boliden.

Säkerhet i fokus

Digitalisering i gruvbranschen handlar förstås som hos så många andra företag om att effektivisera verksamheten. Men på Boliden handlar det kanske framförallt om säkerhet.

– Tack vare att vi nu har wifi i alla våra gruvor kan vi se arbetarnas positionering, och således också vilka säkerhetsutrymmen de sökt upp om det skulle börja brinna. Utbyggnaden av wifi gjorde oss förstås också attraktivare för andra företag att samarbeta med, säger Peter Burman.

ds 2016.jpg

Digitala strategier

Peter Burman är en av talarna under Digitala strategier 22 november. Anmäl dig här. 

Boliden har till exempel precis gått in i ett samarbete med Volvo, som håller på att testa sin första generation av förarlösa lastbilar gruvorna. Tanken är förstås att de självkörande lastbilarna skulle kunna minska risken för skador ännu mer, och att betydligt färre arbetare skulle behöva åka ner till de mest riskfyllda zonerna.

– Säkerhet är alltid vårt huvudsakliga mål, säger Peter Burman.

Början på resan

Precis som i alla andra branscher som står inför stora digitaliseringsförändringar, är det omöjligt att säga exakt var mest krut bör läggas och vilka satsningar som kommer att bli lönsamma.                  

– Man kan jämföra med tidningsbranschen där ju digitaliseringen har gjort det nödvändigt för dem att tänka på hur de kan vara fortsatt lönsamma och relevanta utanför ett papperstidningsformat. Vi är precis i början av vår digitaliseringsresa och vi kommer också behöva identifiera vad som är vår ”papperstidning”, säger han.

Ju bättre digitalisering desto mer malm

I takt med automatiseringen dyker också ofrånkomligen frågan om hur många jobb som står på spel upp.

Men detta är inte något som kommer att drabba gruvbranschen enligt Peter Burman. Effektiviseringen kan istället komma att göra så att mer malm bryts. När man i dag bryter malm letar man ofta upp de platserna med högst koncentration, och bryr sig inte om att bryta på ställen i bergen med lite malm, så kallad marginalmalm, eftersom det inte är lönsamt.

– Effektiviseringen kan snarare göra det lönsamt att bryta marginalmalm. Om vi idag har 50 personer i en gruva som bryter en viss mängd malm, kommer de fortsatt att behövas eftersom vi framtiden kanske kan bryta tre gånger så mycket malm, säger Peter Burman.

Hur långt har gruvindustrin kommit i sitt digitaliseringsarbete om man jämför med andra branscher?

– Inte så långt som man skulle kunna önska, tyvärr. I första hand beror det på att de stora gruvjättarna inte gjort sin hemläxa. Om de största gruvbolagen – som är uppemot tio gånger så stora som Boliden – inte efterfrågar smartare maskiner blir det svårare för oss som ett mindre bolag att få vår röst hörd. Trots det ligger vi långt före alla andra, och i vårt senaste stora projekt i Kankbergsgruvan har vi tillsammans med andra stora svenska företag har vi bland annat börja köra fjärrstyrda hjullastare som ett steg i att stärka effektivisera gruvdriften. Först nu har de stora gruvjättarna också börjat röra på sig.

”Steal with pride”

1832_BOL_5205.jpg

Peter Burman, Technology Project Manager, Boliden

För att hålla sig à jour med de senaste tekniska lösningar måste man våga hämta inspiration från andra, menar Peter Burman.

– Det finns en devis som jag alltid påminner mina medarbetare om: att vi måste komma ifrån tanken att ”vi är speciella”. Alla yrken lider nog av det syndromet; att man tänker sig att lösningar som fungerar för andra företag inte kommer att fungera på det företag man själv arbetar på. Men där måste vi tänka precis tvärtom. Wifi:et på ett kontor kan visst fungera i en gruva. Ett annat exempel är de arbetstelefoner som vi använder idag och som står emot fukt och som man kan tvätta med sprit, utvecklades från början till sjukhuspersonal. Så: steal with pride, säger han.

 

25 september 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerledarskapFoto Boliden

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng