Uddevallas ledord är samverkan

AdobeStock_78068376_2.jpg

En viktig aspekt av likvärdighet är möjligheten att erbjuda särskilt elevstöd utan att någon känner sig utpekad.

Från dag ett har samarbete varit mål och medel för digitaliseringen av alla skolformer i Uddevalla kommun. Verkligheten har blivit bättre än många vågade tro och nu är erfarenheterna en del av utbytet med de andra nio kommunerna i SKL:s projekt om skolans digitalisering.

– Vi var tidigt måna om att få med alla och vi hade goda förutsättningar; vi som arbetar med verksamhetsutveckling arbetar nära verksamheten och det ger en god förankring. Till det kommer att kommunen generellt har ett gott samarbetsklimat. Sedan ska sägas att vi har en bra utbildningsplan som grund, säger Jens Almgren Larsen, förstelärare med IT-ansvar på gymnasieskolan i Uddevalla kommun.

Det fanns en stor enighet men också flera utmaningar när kommunen 2011 gjorde grundskolans digitalisering till ett prioriterat mål.

– Vi hade erfarenheterna från gymnasieskolans digitalisering, men stod ändå inför en rad stora frågor. Som finansiering, likvärdighet och hur vi skulle skapa samarbetsformer för arbetet som väntade, sammanfattar Jonas Berling, skolutvecklare med inriktning IKT.

IMG_2668_2.jpg

Från vänster: Jonas Berling, Britt-Inger Berntsson, Annika Bratt, Jens Almgren-Jensen och Maria Resenius.

Att det i dag finns ett gott samarbete bekräftas av de tre andra som sitter runt bordet med Jonas Berling. Jens Almgren Larsen, Maria Resenius, IT-ansvarig förstelärare på vuxenutbildningen och Annika Bratt, IKT-utvecklare på förskolan, träffas regelbundet och så har man arbetat sedan starten. 

Googlelösning

Frågan om finansieringen löste sig genom att mer solidariskt dela de medel som redan fanns, även om vissa utmaningar återstår, till exempel att med gemensamma krafter digitalisera förskolan. Valet av it-miljö har varit en del av den lösningen, berättar Jonas Berling.

– Vi genomförde ett brett pilotprojekt och utvärderade Chromebooks i Googlemiljö. Fördelarna var sådana att vi valde att gå vidare med denna lösning för alla skolformer och även som ersättning för gymnasieskolans befintliga och ganska tungrodda maskinpark.

Begreppet likvärdighet går som en röd tråd när kollegorna berättar om digitaliseringen i Uddevallas skolor. Om det kanske var utmaningen som orsakade mest oro från början, berättar nuläget i klassrummen om ovärderliga fördelar med de nya verktygen.

I dag finns en mångfald av fantastiska möjligheter att presentera och visa kunskap på sätt som skapar lust och glädje. Det finns faktiskt ingen ursäkt för att inte arbeta på det här viset.

Jonas Berling, skolutvecklare med inriktning IKT i Uddevalla kommun

– Datorn används under i princip alla lektioner och förutom som läs- och skrivstöd har vi valt verktyg som stödjer kommunikation och feedback mellan oss och eleverna, och mellan eleverna sinsemellan som kan ta hjälp och lära av varandra. Nu är det också lättare att ge särskilt elevstöd, till exempel vid dyslexi, och ingen behöver känna sig utpekad. Det är en viktig aspekt av likvärdighet, säger Maria Resenius.

Lust och glädje

Datorn underlättar det administrativa och det textbaserade … och det är ändå bara början, framhåller Jonas Berling.

– Nu arbetar vi och eleverna mer och mer med film, podcasts och programmering. I dag finns en mångfald av fantastiska möjligheter att presentera och visa kunskap på sätt som skapar lust och glädje. Det finns faktiskt ingen ursäkt för att inte arbeta på det här viset.

Kommunens engagemang i SKLs projekt LEDA för smartare välfärd speglar ett tidigt, strategiskt beslut om att både skapa och söka sig till forum för kunskapsutbyte och inspiration inom digitalisering.

– Tillit är ett annat viktigt begrepp för oss och hur vi arbetar. Här är det inte så att var och en ser om sitt eget hus, utan vi söker gemensamma lösningar. Till exempel gemensamma arenor för kunskapsutbyte och kompetensutveckling, säger Jens Almgren Larsen.

Stöd A och O

En del av kunskapsutbytet med de andra nio kommunerna i LEDA handlar om att inventera det som i dag känns självklart, men som för inte så länge sedan var en utmaning i digitaliseringsarbetet. Vilka framsteg ser kollegorna runt bordet i Uddevalla? De ser på varandra och svarar i tur och ordning men utan tvekan.

– Fungerande logistik och nät så att vi kan möta den nationella it-strategin, att vi etablerat ett arbetssätt för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, lärarnas möjlighet att ge eleverna stöd och feedback … men det allra viktigaste är nog vårt goda samarbete och stödet från varandra och vår it-avdelning. Det sista inte minst viktigt utifrån IT-chefen Britt-Inger Berntssons förståelse för verksamheternas behov.

Skola och lärande i LEDA

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tillsammans med Vinnova initiativtagare till programmet LEDA för smartare välfärd som syftar till att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.

De kommuner som deltar inom inriktningen skola och lärande i en digital värld är: Botkyrka kommun, Härryda kommun, Lidingö stad, Linköpings kommun, Malmö stad, Nordmalings kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Uddevalla kommun, Umeå kommun och Uppsala kommun. 

14 augusti 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne Hammarskjöldit i skolanFoto AdobeStock, Uddevalla kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng