Så tar PostNord Logistics nya marknader

LMK_samtliga_kassar_2014_2.jpg

Mer exakta tider för hemleveranser av e-handlad mat är en efterfrågad tjänst.

Med kunder som Linas Matkasse och Dagab jobbar PostNord Logistics med en ny affärsplan för termoverksamheten. Genom smart användning av koncernens digitala muskelmassa är målet att erbjuda mervärden som uppdragsgivarna inte ens visste att de saknade. 

– Utmaningen för transportbranschen i dag handlar inte så mycket om att köra lastbilar från punkt A till punkt B. I dag är utmaningen att erbjuda kunderna mervärden i form av attraktiva add ons. Därför handlar vår digitaliseringsresa till stor del om att sätta ihop it- och logistiklösningar som erbjuder kunderna tydliga driftfördelar som också är värda att betala för, säger Jon Widell, vd på PostNord Logistics.

Jon Widell beskriver verksamheten som ”en udda fågel” i PostNords tjänsteportfölj, men köpet 2013 av Sveriges tredje största aktör på livsmedelsmarknaden var ett led i koncernens breddning av logistiksektorn. Med det strategiska förvärvet kom också flera stora utmaningar.

Lagring, plock och pack, uppackning i butik på natten, hemleveranser … vi utvecklar tjänster och lösningar som gör att vi kommer närmare våra kunder med processer som är så standardiserade som möjligt men erbjuder tydliga mervärden.

Jon Widell, vd, PostNord Logistics

– Då hade verksamheten dålig lönsamhet och det har vi jobbat med sedan dess. Nu har allt hårt arbete gett resultat och vi ser tillbaka på flera plusmånader. Vi gör också en stor kartläggning av våra och koncernens befintliga it-system och den information som de erbjuder. På så sätt får vi koll på det som finns och vad som behöver utvecklas av smarta digitala lösningar. Vi har inga planer på att måla läppstift på en gris utan vill bygga bra system från grunden.

Exaktare leveranstid

En annan viktig del av arbetet med affärsplanen har varit att inventera och formulera de usp-ar som PostNords termoverksamhet kan och vill erbjuda kunder som ICA, Axfoods logistikbolag Dagab och Linas Matkasse i Norrland. Usp-ar i form av lösningar som kunderna kanske inte ens vet att de saknar.

– Lagring, plock och pack, uppackning i butik på natten, hemleveranser … vi utvecklar tjänster och lösningar som gör att vi kommer närmare våra kunder med processer som är så standardiserade som möjligt men erbjuder tydliga mervärden. Ett aktuellt exempel är att i samband med hemleveranser av livsmedel kunna erbjuda konsumenterna en mer exakt ankomsttid än dagens fönster på fyra timmar. Eller att fjärrövervaka temperaturen i kyltransporterna och erbjuda kunderna den informationen tillsammans med ankomsttiden till butik.

Samlad muskelmassa

När verksamheten nu bygger sin tekniska plattform som stöd för utvecklingen av produkter och tjänster finns det många fördelar med att vara en del av en stor koncern.

– Vi må vara en relativt sett mindre verksamhet inom PostNord men vi har tillgång till koncernens hela muskelmassa när det gäller it-kompetens och -plattformar. Helheten gör att vi kan bygga smarta system och erbjuda våra kunder skräddarsydda mervärden.

Jon Widell ser stora möjligheter för PostNords termoverksamhet men framhåller att den riktiga utmaningen för digitaliseringsresan inte är tekniken.

– Vi lever i en bransch där fokus länge legat på att pressa priserna. Nu har vi kommit till en punkt där alla, både kunder och åkerier, behöver fokusera mer på kvalitet och smarta lösningar. Nu jobbar vi vidare med att vara en kreativ partner till våra kunder utan att för den sakens skull själva bli för exalterade över de möjligheter som finns. Målet i allt vi gör är tydlig kundnytta som kunderna också vill betala för.

I dag har PostNords termoverksamhet cirka 200 bilar, egna och 140 åkarkörda, samt 250 anställda. Än så länge är norra Sverige den största marknaden men målet är att etablera verksamheten i hela landet.

9 augusti 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjöldDigitFoto Linas matkasse

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng