Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Kungsbacka fokuserar på framgång

Målbilden för Kungsbacka 2020 har på några år gått från fromma förhoppningar till en tydligt bättre vardag för kommunens invånare och medarbetare. Nu är Kungsbacka en av fem finalister i Sveriges Digitaliseringskommun 2017.

Text anne hammarskjöld Foto kungsbacka kommun 29 augusti 2017 digit

kungsbacka.jpg

– För oss har digitalisering hela tiden varit en verksamhetsfråga och inte en it-fråga. Målet har varit att erbjuda medborgare, företagare och medarbetare ökad delaktighet, bättre service till lägre kostnad och ett mer hållbart samhälle, säger Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör i Kungsbacka kommun som är en av fem finalister i tävlingen Sveriges Digitaliseringskommun 2017 med SKL som en av initiativtagarna.

Kort om Sveriges Digitaliseringskommun

De nominerade till Sveriges Digitaliseringskommun 2017 är Falkenberg, Karlskrona, Kungsbacka, Stockholm och Uppsala. Bakom nomineringarna står SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Finansdepartementet, VINNOVA, PwC och IT&Telekomföretagen.

Till Sveriges Digitaliseringskommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda it och digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Vinnaren tillkännages den 14 november.

Alla åldrar

Med den tekniska plattformen på plats var 2012 året när det strategiska arbetet med Kungsbackas digitalisering drog igång med full kraft. Då formulerades också e-målbilden. Programmet Kungsbacka 2020 är resultatet av tankar, inspel och önskemål från såväl kommuninvånare i alla åldrar som från kommunens anställda. Innehållet mejslades fram och förankrades under en ledarskapsdag. Men utan engagerade tjänstemän hade målen kanske inte omsatts från ord till handling.

– Vi har hela tiden haft stöd från kommunens högsta ledning. Men för att ta vara på kraften i organisationen och få med tjänstemannaledet har vi bland annat arbetat med kommunikation, förändringsledare i respektive förvaltning samt regelbundna informationsmöten och workshops. Vi har också varit noga med att alla föreslagna förändringar ska utgå från tydligt, konkret nytta.

Ann_Charlotte_J_2.jpg

"Resultatet är att vi har fått fram kreativitet och en vilja att försöka som inte fanns från början", säger Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör i Kungsbacka kommun.

Ingen räkmacka

Ann-Charlotte Järnström är stolt över kommunens anställda och den resa de gjort tillsammans.

– Det har inte varit en räkmacka för någon av våra 7 000 medarbetare. Det är tufft för alla att ändra beteenden och vanor. Men vi har jobbat mycket för att stötta cheferna med ledarskap i förändring och in i den digitala världen. För att inspirera medarbetarna har vi bland annat lyft goda exempel från verkligheten. Resultatet är att vi har fått fram kreativitet och en vilja att försöka som inte fanns från början. 

Framåtanda

Kommunala e-tjänster och smarta lösningar för tryggare äldreboenden och stöd för skolelever med särskilda behöv är bara några resultat av Kungsbackas digitalisering så här långt. Kommunikation och delaktighet har varit framgångsfaktorer också för att få kommuninvånarnas engagemang.

– Vi jobbar mycket med Facebook. Senast bjöd vi in barnen för att hjälpa oss forma framtidens lekplats. Det var jättestort intresse och blev en fin dag med lek och saft till alla. 

Kommundirektören är nöjd med nuläget men blickar hela tiden framåt mot 2020.

– Redan i dag ser vi den tydliga nyttan av det som för fem år sedan var luddiga mål. Nu fortsätter vi i samma anda och tempo. Vi blir aldrig färdiga men vi kan bli ännu bättre. Om tre år har vi fler e-tjänster, mer digitaliserade interna processer och på så sätt mer skattepengar till kärnverksamheten.

Vad betyder nomineringen till Sveriges Digitaliseringskommun 2017?

– Jag ser det som ett kvitto på att våra invånare lever i en bra kommun. Det är också ett välförtjänt erkännande till alla våra chefer och medarbetare.

Några resultat av Kungsbackas digitalisering

Smarta e-tjänster för kommuninvånarna

  • Registrera livsmedelsverksamhet direkt i ärendehanteringssystemet där det också diarieförs.
  • Ansöka om bygglov. Invånaren söker bygglov digitalt och kan följa sitt ärende på webben.
  • Boka simskola. Tiden bokas online och avgiften betalas direkt med kort.
  • Leta och boka förskoleplats.

Ökad tryggheten och delaktigheten för äldre

  • Kungsbacka har blivit först i Sverige med att initiera och implementera ett verktyg för inkontinensutredningar med hjälp av sensorer för personer som lider av urinläckage. Informationen skickas till en databas som hjälper personalen att planera toalettbesök samt typ av inkontinensskydd. Brukarens välbefinnande ökar och behovet av inkontinensskydd minskar.
  • Intraphone som verktyg för insatsregistrering och dokumentation i mobilen. Personal kan planera dagen och registrera insatserna hos kunderna. Den lagstyrda dokumentationen görs direkt i mobilen - både genom att skriva, att tala in (talet omvandlas till skrift som ska godkännas), scanna en tagg och få en platsbekräftelse. Besöken följs upp effektivt och personalens planering ändras enkelt i realtid för att bättre möta kundernas verkliga behov. Intraphone är kopplat till verksamhetssystemet som uppdateras var 10:e minut.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Kommunens medarbetare kan arbeta mobilt oberoende av tid och rum. Detta har möjliggjort införande av aktivitetsbaserade arbetssätt och lokaler utan personliga arbetsplatser. Planering pågår för att fler medarbetare ska omfattas av aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta skapar möjligheter för samarbete, kreativitet och effektivitet.

Några av projekten under utveckling

  • E-tjänsten Mitt Kungsbacka, motsvarande Mina sidor.
  • Posthantering med Kivra

 

Rekommenderad läsning

ÅSA-Z-foto-skarpt.jpg
Inför Digitala strategier

"Offentlig sektor har hamnat efter"

8 sep 2017 ledarskap

Regeringens Digitaliseringsråd och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att få till ett Sverige i digital framkant. Åsa Zetterberg är centralt involverad i båda sammanhangen och hon har tankar om vad som krävs för en lyckad digitalisering, både på nationell och kommunal nivå.  

ashkan tedx 960640.jpg

Ashkan Fardost: Digitala stammarna driver utvecklingen

17 aug 2017 digit

Ashkan Fardost är forskare, debattör och en frekvent föreläsare om teknologi och digitalisering. Med digitalisering syftar Ashkan bland annat på hur internet förändrar folks beteenden, hur han som 18-åring kunde bli en världskänd musikproducent och varför bankvärlden just nu darrar.

rihanna 960640 (002).jpg video

Vad alla kan lära av musikbranschen

8 sep 2017 digit

Spotify blev räddningen för Universal Music när alltmer musik laddades ned illegalt. Vd:n Per Sundin berättar om utmaningen och vad andra kan lära när branschen digitaliseras.
smedjebacken stationshus.jpg

Digitala Smedjebacken driver på Dalarna

28 aug 2017 digit

Smedjebackens kommun har anordnat eventet Digitala Smedjebacken där representanter från alla Dalarnas kommuner var på plats. Tanken var att försöka hitta inspiration samt formulera tankar och idéer kring hur kommunerna kan samverka och stå sig digitalt. 

paper factory.jpg video

Nordic Paper tar hjälp av robot

26 sep 2017 digit

Nordic Paper tillverkar specialpapper, som bakplåtspapper, på tre bruk i Värmland och ett i Norge. Patric Johansson, it-chef, förklarar hur digitaliseringsprocessen har hjälpt dem att bli effektivare. 

 

kollgegacoach 960640.jpg video

Gävle satsar på kollegacoacher

25 sep 2017 digit

Gävle kommun jobbar framgångsrikt med kollegacoacher i skolan och skulle gärna se att det sprider sig även till andra områden inom kommunen.

AdobeStock_112283873_2.jpg
Inför Digitala strategier

Stora Enso tar hjälp av 25 000 experter

22 sep 2017 digit

Digitalisering är en avgörande framgångsfaktor i Stora Ensos utveckling från pappers- och kartongtillverkare till ett ledande företag inom förnybara material från skogen. Till sin hjälp har de 25 000 medarbetare i koncernen.

AdobeStock_89871457_2.jpg

Virtuell konkurrens med Automation region

19 okt 2017 digit

Med partners som ABB, Bombardier och ICA och säte vid Mälardalens högskola vill Automation region driva digitalisering och automation med människan i centrum.

landshövding linköping snip.JPG video

Östergötland blir Sveriges grönaste län

12 okt 2017 ledarskap

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson har satt ett högt mål – hennes län ska bli Sveriges mest hållbara och hållbarast i världen. För att komma dit väver länsstyrelsen in miljöfrågor i det mesta av sin verksamhet.