IoT är Coors nya vapen

illustration jpg 960 640.jpg

Internet of things, prediktivt underhåll och drönarinspektioner. För Coor Service Management är digitaliseringen en naturlig del av utvecklingen.

I takt med att allt fler väljer att outsourca driften av sina arbetsplatser kommer mer av fastighetsservicen att handla om att skapa upplevelser ur ett konsumentperspektiv. Det menar Fredrik Sandquist, innovationschef på Coor Service Management.

– Allt fler väljer att bygga campusliknande strukturer där man blandar kaféer med forskare, startups och företag för att skapa en plats där det händer saker hela tiden. Där kommer erbjudanden också att bli mer individualiserade. Restaurangerna kanske skapar effektivare matsedlar efter vilka som är i huset och vad de brukar äta. Det viktiga är att allting sker på individens villkor. Därför är vi beroende av ett fungerande ekosystem.

Vad Coor Service Management erbjuder i ekosystemet är kunskap om både företags- och kundnytta. Med sina 6 200 anställda och många fastigheter man sköter om är den kunskapen värdefull för många hårdvaruleverantörer som använder återkopplingen för sin egen forskning och utveckling.

– Även om vi vänder oss till företagskunder har våra kunder anställda som i sin tur ger oss ett slutkundsperspektiv. Vi driver till exempel 130-140 restauranger som ger oss data om konsumenter. Det är där jag tror att vi kommer att ha en av hörnstenarna, nämligen värdeperspektivet.

Företag kan säga att de har ett aktivitetsbaserat kontor men det är känslan man får när man kommer dit som avgör om man tar jobbet.

Fredrik Sandquist, innovationschef på Coor Service Management.

Idag blir det allt vanligare att man bygger varumärken kring byggnader och i det ingår tjänsteutbudet som en viktig faktor, inte minst för att attrahera personal.

– Det är inte längre ett företagsnamn som pryder byggnaderna utan ett varumärke där man paketerar tjänster mot slutanvändaren. Det kan vara allt från att ha en cykelreparatör i källaren till att få maten levererad till dig på kontoret. Företag kan säga att de har ett aktivitetsbaserat kontor men det är känslan man får när man kommer dit som avgör om man tar jobbet. För många är fastigheter inte kärnverksamhet utan man väljer att outsourca driften, och där blir värdeperspektivet en viktig del i rekryteringsprocessen, säger Fredrik Sandquist.

Ett annat ben där digitaliseringen har stor betydelse är självklart tekniken. ”Mobilt först” är idag nästan ett måste och där är facility management-system mycket viktiga.

– Varför ska man inte kunna ha en enda app där man både kan boka konferensrum och beställa takeaway från restaurangen i huset? Vi tittar mycket på olika digitala ekosystem som samverkar. Till exempel använder vi Flowscape i aktivitetsbaserade kontor. Då kan man göra sig synlig så att andra vet var man befinner sig. Kopplar man ihop det med sensorer kan man se vilka rum som är lediga om man behöver ha ett spontant möte, och man kan se att om bokade rum inte utnyttjas eftersom sensorerna säger att ingen sitter där. Att optimera ytan sparar både pengar och är mer hållbart ur ett resursperspektiv.

Vi har mätt allt från koldioxidhalt och temperatur till hur rummen används genom sensorer under borden eller i taken i tre års tid nu.

Fredrik Sandquist, innovationschef på Coor Service Management

Ett problem har varit att många lösningar är byggda i vertikaler vilket begränsar möjligheterna att förädla lösningarna. På Coor jobbar man bland annat med Yanzi som plattform som gör att man kan behandla data flexibelt.

– Vi har mätt allt från koldioxidhalt och temperatur till hur rummen används genom sensorer under borden eller i taken i tre års tid nu. Än så länge samlar vi mest in informationen för att få basdata för insikt, och att helt analysera all data tror jag ligger längre fram i tiden, men det kommer säkert, säger Fredrik Sandquist.

Bland de nya sätten att jobba finns bland annat en smart virtuell reception där man kan koppla upp sig mot en receptionist på en annan plats. För företag med multinationell närvaro innebär det att besökaren till exempel kan välja en receptionist efter språk. Kontakten sker via ett digitalt möte, och man kan även få hjälp att boka rum och få dokument utskrivna.

– Vi har också QR-koder överallt så man enkelt kan skanna in dem och rapportera in exakt position om något är trasigt direkt till vårt ärendehanteringssystem. Det gör att man både kan planera underhåll och reparationer bättre och sparar resurser eftersom man bara springer på det som behövs.

Innovationen går dock längre än så. Coor använder drönare till bland annat inspektion av tak och digitala displayer för att förmedla information till anställda.

– Den största utmaningen är egentligen inte tekniken utan att få folk att tänka efter. Instinktivt söker man upp ett skrivbord eftersom man är van att göra det, men man kanske lika gärna kan sitta någon annanstans. Istället för att ockupera ett grupprum kanske man kan samlas vid ett ståbord.

Fredrik Sandquist menar att det är traditionella branscher som till exempel finansbranscher som tagit till sig den moderna arbetsplatsen bäst.

– De har alla gått in i sådana här miljöer eftersom de förstår att det sparar pengar och bidrar till att attrahera talang.

23 augusti 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel GuerrerodigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng