Från pärmar till skärmar

linbäckWEBB.jpg

En ny digitaliseringsplattform ska få byggföretaget Lindbäcks att bli effektivare. När man i slutet av året öppnar sin nya fabrik i Piteå räknar man med att mer än fördubbla sin produktion.

– Vi har ett mål som vi kallar för 10S – det ska inte ta mer än tio sekunder för våra medarbetare längs med produktionslinjen att veta exakt vad som ska göras härnäst, var materialet man behöver finns, vilka ritningar som krävs, med mera, säger vd Stefan Lindbäck.

Det vi gör nu är att digitalisera alla ritningar.

Jarkko Erikshammar, EXTERN PROJEKTLEDARE FÖR 10S-PROJEKTET

Mängder av ritningar och beskrivningar om hur man ska bygga ett hus (till exempel hur man skruvar fast ett visst fönster) bläddras fram i olika pärmar, och dessutom behövs ett antal dokument som ingående beskriver det materialet som ska användas. Så kan det idag se ut för montörerna inne på Lindbäcks husbyggarfabrik. Men det ska det alltså bli ändring på.

– Det vi gör nu är bland annat att digitalisera alla ritningar. När till exempel en vägg når din arbetsplats, kommer systemet att fråga dig om du vill se ritningarna för just den väggen, och inget annat. På så sätt effektiviseras produktionen och framförallt blir det enklare och tryggare för den enskilde operatören att göra rätt. Målet är att det inte ska ta längre än tio sekunder att få fram den information och det material som är relevant för att man ska kunna utföra sitt arbete, säger Jarkko Erikshammar från iTid och som är extern projektledare för 10S-projektet.

Ny4.jpg

Jarkko Erikshammar, extern projektledare 10S-projektet

På samma sätt kommer just det material som behövs redan finnas framkört vid rätt station, eftersom alla i byggnadskedjan är sammankopplade, och digitaliseringsverktyget håller på så sätt koll på hur det har sett ut – och hur det kommer att se ut – i alla steg i kedjan, från inkommande lager till lastning.

Är det här ett unikt sätt att arbeta?

– Det skulle man kunna säga, i alla fall för sådana här byggen av hus. Liknande produktionssystem används redan inom fordonsproduktion av till exempel bilar, men en extra utmaning för oss i byggbranschen är att varje bygge är unikt. Därför är vi inför varje nytt projekt tvungna att skapa en sorts grundmall. När den är implementerad kan vi sedan dela upp och tillhandahålla den information som krävs för just dig vid din station, och alla som du är beroende av längre bak i kedjan, säger Jarkko Erikshammar.

Nya konkurrensmöjligheter

Det har tidigare varit svårt för husproducenter att implementera stora, genomgripande plattformar som genomsyrar hela tillverkningsprocessen. Verktygen har helt enkelt inte funnits, på samma sätt som de har funnits inom exempelvis fordonsbranschen, och man har fått förlita sig på de program som funnits tillgängliga. 

stefan_mindre.jpg

Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Bygg AB

– Det övergripande problemet är att byggbranschen inte är tillnärmelsevis lika konkurrensutsatt som till exempel fordonsbranschen. När priserna på olika byggen ökar, så följer kostnaderna med; det finns inga incitament för att bli effektivare, eftersom att sänkta priser ofta leder till att man göder spekulationshandeln, säger Stefan Lindbäck.

Enligt Stefan Lindbäck är förhoppningen att sänkta kostnader ska leda till lägre priser, vilket på sikt skulle kunna leda till en mer sund konkurrens inom byggbranschen. Men inget av detta hade varit möjligt utan den nya digitaliseringsplattformen.

 Allt ska finnas tillgängligt så att vi inte springer in i oförutsedda bekymmer om det exempelvis är annan personal på plats. På det stora hela ska högerhanden helt enkelt bli bättre på att veta vad vänsterhanden gör, och så vitt jag vet är vi först i byggsverige med en sådan här plattform, säger han.

Lindbäcks Bygg AB

Lindbäcks är ett byggföretag i fjärde generationen som genom åren har gått från att bygga hus ute på fält till att bli mer av en husproducent där byggnaderna – allt ifrån bostads- och hyresrätter till hotell och äldreboende  byggs ihop i stora fabriker.

De har 300 anställda och omsatte drygt 840 miljoner kronor år 2016.

 

21 augusti 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Maria Fäldt, iTid

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng