Uppsala gillar olika

AdobeStock_92680170_2.jpg

För Uppsala kommuns CIO Catrin Ditz är mångfald på jobbet lika mycket en fråga om mänskliga rättigheter som att ta vara på organisationens största tillgångar – engagerade medarbetare.

Under Stockholm Pride firas och framhävs de möjligheter som finns bortom en vanemässig etikettering av oss själva och andra.

– Det finns en kraft i mänsklig mångfald som är lika viktig och sann vare sig det handlar om hbtq eller om könsroller. Utan viljan att ifrågasätta oss själva och de referensramar som vi utvecklat sedan vi var barn finns risken att vi begränsar varandras möjligheter att leva fullt ut, säger Catrin Ditz, CIO i Uppsala kommun, Årets offentliga chef 2015 och engagerad förespråkare i mångfaldsfrågor.

catrinditz_high_3.jpg

"Vare sig det gäller synen på könsroller eller hbtq är ett normkritiskt förhållningssätt i dag en fråga om överlevnad", säger Catrin Ditz, Uppsala kommuns CIO.

Med nya ögon

Uppsala arbetar aktivt med mångfaldsfrågor och i juni hbtq-diplomerades flera av kommunens verksamheter och fler är på väg. Men behövs det verkligen utbildningar i mångfaldsfrågor i vår upplysta tid?

– Det kan vara svårt att omvärdera sina referensramar och se på sig själv och sina medmänniskor med andra ögon utan hjälp och kunskap. Det är vad utbildningen leder till och jag vet att deltagarna tycker det varit en stor behållning.  

Catrin Ditz menar att mångfald bör vara en verksamhetsfråga och inte en eldsjälsfråga. Det finns också forskning som visar vad ett exkluderande förhållningssätt i näringsliv och förvaltning innebär för medarbetarna.

– Flera undersökningar, bland annat från fackförbundet Vision, visar att över 80 procent av homosexuella inte är öppna med sin läggning på jobbet. För transpersoner är siffran ännu högre. Det innebär att kollegor och arbetsgivare håller dem inlåsta i garderoben. Vad innebär det för hälsa och produktivitet om du alltid behöver dölja vem du är? Det kan översättas till stora summor.

Vinna eller försvinna

För Catrin Ditz, med lång erfarenhet av it-branschen, är mångfald en fråga om såväl mänskliga rättigheter som företags konkurrenskraft. Inte minst inom it-branschen.

– Inom den mansdominerade it-branschen finns en del kvar att göra när det gäller mångfaldsfrågor. Vare sig det gäller synen på könsroller eller hbtq är ett normkritiskt förhållningssätt i dag en fråga om överlevnad. Det är hård konkurrens om arbetskraft och kompetens och att då ha ett exkluderande synsätt är att missa enorm potential både bland befintliga och framtida medarbetare.

Om inte förr så lär den ifrågasättande generation Y driva utvecklingen mot ökad mångfald.

– Unga i dag vill inte arbeta på företag som inte speglar deras värderingar. Om jag vore vd för ett stort företag skulle jag göra mångfald till en profilfråga. Forskningen visar också att organisationer som omfamnar olikhet lyckas bättre med förändringar. Tänk vilken kraft och vilka möjligheter det innebär.

Uppsala ökar sin hbtq-kompetens

Att hbtq-diplomera eller hbtq-certifiera en verksamhet är ett sätt att säkerställa att alla bemöts på ett likvärdigt sätt. Det är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra både arbetsmiljö och bemötande.

Uppsala kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att garantera likvärdig service till alla. 2017 startade kommunen egna hbtq-utbildningar – både grund- och diplomeringsutbildningar. I juni 2017 hbtq-diplomerades de första verksamheterna. Flera andra är hbtq-certifierade av RFSL.

Uppsala kommuns hbtq-diplomering innebär att alla medarbetare inom en verksamhet får en längre utbildning i fyra steg. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hbtq, lagstiftning och normkritiska perspektiv, inklusive begrepp kopplade till kön, könsidentitet och sexuell läggning. Diplomeringen är giltig i två år.

Kommunens diplomutbildning har tagits fram i samverkan med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, och Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU.

RFSL erbjuder hbtq-certifieringar. Inom Uppsala kommun certifierades alla fritidsgårdar och Uppsala konstmuseum under 2015 och 2016.

Källa: Uppsala kommun

 

4 augusti 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjöldledarskapFoto Adobestock, Uppsala kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng