"Viktigt att ha ett cirkulärt arbetssätt"

9 av 10 mobiltelefoner och datorer slängs istället för att återanvändas eller återvinnas. Annukka Dickens, chef för hållbarhet i leveranskedjan på HP och Andreas Rydell, hållbarhetschef på Atea, diskuterar utmaningarna.

På HP försöker man tänka på hållbarhet ur flera olika perspektiv: kundens, de anställda och aktieägare. Alla tre har sina egna utmaningar och kräver egna lösningar, inte minst vad gäller transparens.

– Ur kundens perspektiv handlar det om att han eller hon måste förstå hållbarhet ur HP Inc:s perspektiv. Från de anställdas håll handlar det om att vara en attraktiv arbetsplats och för investerarna handlar det om vad vi som företag gör utöver rapporter och bokföring, säger Annukka Dickens.

– För oss på Atea handlar det helt enkelt om att förstå leverantörskedjan, säger Andreas Rydell. 

Han vill lyfta fram vikten av ett cirkulärt tankesätt där man återanvänder eller återvinner så mycket av elektroniken man kan.

– Idag är det bara tio procent av alla mobiltelefoner och datorer som kommer tillbaka till oss. Där kan vi som bransch göra mycket mera, säger Andreas Rydell. 

11 juli 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoreledarskapFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng