Techbranschen minskar löneskillnader

AmandaLundeteg_NY_960x640.jpg

Löneglappet mellan män och kvinnor minskar snabbast i it-branschen. Där kan kvinnor räkna med att skillnaden är utjämnat 2029, men det är fortfarande alldeles för dåligt menar Amanda Lundeteg, vd för AllBright.

– Precis som i samhället i stort finns ett stort lönegap men vi ser att digitaliseringen gör att löneklyftorna minskar snabbare inom it och teknikbranschen. Sedan är det fortfarande bedrövligt att det går så långsamt, inte minst med tanke på att åtminstone 30 procent är så kallade oförklarliga löneskillnader. Det vill säga sådant som inte kan förklaras med kvinnors deltidsarbete eller att kvinnor befinner sig på positioner som värderas lägre på arbetsmarknaden. Fast egentligen är de så kallade oförklarliga löneskillnaderna lätt att förklara, det handlar om att man har olika syn på mäns och kvinnors arbete, säger Amanda Lundeteg.

Det är en myt att kvinnor skulle vara sämre på att löneförhandla.

Amanda Lundeteg, vd, Allbright

Att kvinnor skulle vara sämre på att löneförhandla är en myt menar hon. Undersökningar visar att kvinnor begär löneökning i lika stor utsträckning som män men att de inte får samma löneutveckling ändå.

– Trots att man presterar lika har man en tendens att betrakta mäns prestationer som ett bevis på förmågor, medan kvinnor har fått hjälp eller haft tur.

Branscher där fler kvinnor arbetar i styrelser är ofta mer jämställda än andra.

– Det handlar om att skapa branscher med mindre cowboykultur, där kvinnor inte behöver uppleva förminskande jargong och sexism. Med fler kvinnor med rätt kompetensbakgrund blir det lättare att kliva in styrelserna och därmed också utjämna löneskillnaderna, säger Amanda Lundeteg.

Ansvar hos arbetsgivare

Hon tycker inte att man kan prata om ett individuellt ansvar utan att ansvaret ligger på arbetsgivare och även politiker.

– Låt oss leka med tanken att det faktiskt skulle vara så att kvinnor är sämre på att löneförhandla trots att det inte finns några belägg för detta. Arbetsgivarna har fortfarande ett ansvar att inte diskriminera. Från politiskt håll tycker jag att det borde finnas någon form av repressalier, att om du märker i en lönekartläggning att det glider och inte åtgärdar detta så blir det någon form av sanktion.

Lagstiftning ett alternativ

Ett annat alternativ skulle kunna vara att följa i Islands fotspår där man instiftat en lag mot löneskillnader på grund av kön.

– Det vore intressant att titta på hur det skulle kunna fungera även i Sverige.

Viktigast av allt är att jämställdhetsarbetet är förankrat i ledningen innan det förs ut i organisationerna.

– Det är jättetydligt i våra undersökningar att de branscher där man verkligen bestämt sig och förankrat jämställdhetsarbetet högst upp är de branscher där det händer. Ett exempel är fastighetsbranschen där man kommit mycket långt.

Amanda Lundetegs bästa tips för att skapa jämställda karriärvägar

1) Budgetera i både tid och pengar för att kunna jobba aktivt med att få din organisation jämställd.

2) Sätt upp mål. Hur ska branschen se ut? Vad vill vi ha för fördelning? Våga vara ödmjuka och kartlägg kulturen internt och externt.

3) Utbilda. Ta hjälp utifrån och investera i normkritisk utbildning.

5 juli 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel GuerreroledarskapFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng