Skolverket utbildar i digitalisering

AdobeStock_138792084_2.jpg

Många bland Sveriges lärare och skolpersonal saknar nödvändiga kunskaper om digitalisering och programmering. Skolverkets nya utbildningar erbjuder verktygen som behövs för att möta kraven i den nationella it-strategin.

Skolverket har kompletterat sin Lärportal med kompetensutveckling om digitalisering för grund- och gymnasieskolan. De fyra moduler som ingår - Leda och lära i tekniktäta klassrum, Digitalt berättande, Kritisk användning av nätet samt Säker användning av nätet - är summan av konkreta önskemål.

– Bakgrunden är dels den it-undersökning som vi genomförde under 2015 och som visade på ett stort behov och intresse för kompetensutveckling inom digitalisering. Vi har också träffat lärare, skolledare och specialpedagoger för att fråga vad de behöver som vi kan hjälpa till med. Lärmodulerna om Digitalisering är ett resultat av deras svar, säger Jessika Paulsson, undervisningsråd på Skolverkets avdelning för skolutveckling.

Jessika 2_3.jpg

Jessika Paulsson, undervisningsråd på Skolverkets avdelning för skolutveckling.

Utvecklas med forskare

Som alltid när Skolverket tar fram ett utbildningsmaterial utvecklas innehållet i samarbete med forskare, experter och lärare. Så långt påminner lärmodulerna om Digitalisering om till exempel Matematiklyftet. Men förutsättningarna för genomförandet ser lite annorlunda ut. Delvis för att det inte utgår statsbidrag som för till exempel Mattelyftet.

– Vi har i nuläget inget statsbidrag eller handledarutbildning till de nya lärmodulerna. Det ger skolorna en större frihet i hur de använder kompetensutvecklingen. Varje skola och grupp kan själva bestämma tid, tempo och om man genomför hela eller delar av utbildningen. Vi ser framför oss att exempelvis it-pedagoger och handledare från Matematiklyftet eller Läslyftet med kunskaper inom digitalisering kan ta ansvar för genomförandet på skolorna.

Kollegialt utbyte

Forskningen rekommenderar kompetensutveckling i form av kollegialt utbyte och det är också formen för de nya lärmodulerna.

– Allt material finns fritt tillgängligt på Lärportalen och tanken är att till exempel ett arbetslag genomför utbildningen tillsammans. Varje del omfattar teori, diskussioner, genomförande i klassrummet och en gemensam uppföljning.

Arbetet med lärmodulerna om Digitalisering startade förra året, och nu arbetar Skolverket med en liknande satsning för förskolorna med planerad lansering under våren 2018. Men det finns fler utbildningssatsningar att se fram emot, berättar Jessika Paulsson.

– Vi håller på att ta fram webbkursen Om programmering, som vänder sig till alla som arbetar inom skola och förskola och vill få en överblick över vad programmering är, lära sig viktiga begrepp och få reda på hur programmering påverkar undervisningen, eleverna och den enskilde läraren. Om programmering kommer till hösten. Vi kommer också att presentera specifika satsningar för lärare i matematik och teknik.

 

19 juli 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne Hammarskjöldit i skolanFoto Adobestock, Benjamin Thorén

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng