"Skolans silor hämmar digitaliseringen"

HillarLoor-artikel_barn_960x640.jpg

Skolans administrativa system måste bli öppnare. Annars riskerar digitaliseringen att hamna på efterkälken säger Hillar Loor, utvecklare på Imcode.

Problemet med proprietära system inom kommunerna är varken nytt eller okänt menar Hillar Loor.

– Redan 2013 skrev Konkurrensverket i en rapport att den kommunala världen ofta hamnar i oligopol beträffande leverantörer och system. De sitter ofta fast i både tekniska lösningar och juridiska avtal som kostar mycket att komma ur. Med den bakgrunden började vi titta på en lösning som bygger på väldefinierade protokoll för att gradvis öppna systemen för andra.

HL2_960x640.jpg

Hillar Loor, utvecklare på Imcode.

En bromskloss har varit avsaknaden av standarder inom skolvärlden vilket försvårat byggandet av öppna, interoperabla system.

– Det finns en standard för schema och diskussioner förs kring elevdata, så det finns en ökad förståelse för att data måste kunna flöda. Det finns inga skäl att låsa in data utan vi behöver lösningar som bygger på öppen källkod och öppna API:er.

ImCode har tillsammans med den kommunala Föreningen Sambruk börjat skapandet av en databas med standardiserad info som gradvis ska låta andra entreprenörer och utvecklare vara med om att digitalisera skolan.

– Det är viktigt att poängtera att vi är långt från ett komplett adminssystem utan till kommande läsår lanserar vi tre tjänster. Bland annat har vi en lösning för hur lärare och elever ska kunna spara sitt material på ett sätt som följer GDPR genom att vi byggt ihop en svensk molnlösning med vårt system, men tanken är att alla ska kunna ansluta och bygga egna funktioner mot vår databas. På så sätt kan vilken startup eller liten aktör som helst vara med om utvecklingen.

Automatisera allt

Hillar Loor ser automation som en av de viktigaste grundpelarna i framtiden. Ingenting som kan göras automatisk ska göras manuellt, vilket ger mer tid för lärarna att göra vad de ska, nämligen undervisa menar han.

– Med automation måste vi tänka artificiell intelligens och vilka möjligheter det ger, inte minst prediktivt, för skolan. När vi har data för tusentals elever om allt från närvaro till hur det gått på uppgifterna kan man med hjälp av artificiell intelligens få hjälp att skapa profiler för vilka elever som riskerar att halka efter och det redan efter fyra, fem veckor istället för att utvärdera efter många månader.

Andra exempel han ser på tillämpningar inom skolans verksamhetssystem är till exempel automatisk närvarokontroll via RFID-taggar och analys av klassrummens arbetsmiljö med förslag på alternativ.

– Inom området är Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan, en stor inspirationskälla. Och tekniken finns idag, men allting bygger på att data kan flöda. Hur ska man exempelvis kunna individualisera skolmatsedeln om man inte vet vilka elever som finns i skolan? Ett tydligt exempel där modern hantering skulle göra mycket är incidenthanteringen. Tänk om alla anteckningar och åtgärder sparades i ett system istället för med någon notering i pärmar. Det skulle spara mycket huvudbry när det gäller att presentera dokumentation kring vad som gjorts i ett ärende, säger Hillar Loor.

Integritet trots öppenhet

Integriteten är naturligtvis en kärnfråga när det gäller öppna system, men Hillar Loor menar att data inte behöver vara tillgänglig bara för att systemen är öppna.

– Det är enkelt att styra vem som får tillgång till vilken data. Ett exempel är några tjejer i Norrland som byggde en skolapp för att veta var de skulle vara och när. Allt som krävdes var deras personliga schema och ingenting mer, men de fick inte tillgång till detta trots att det är relativt säkert. I en öppen databas hade man med ett par klick kunnat reglera exakt vilken data de skulle få tillgång till.

Dessutom kan andra delar av den kommunala verksamheten spara mycket pengar på att använda sig av öppna data och öppna, standardiserade API:er.

– Samma modeller som vi vill införa i skolvärlden fungerar i samtliga delar i en kommun och kan spara mycket pengar, säger Hillar Loor.

Hillar Loors bästa öppenhetstips

– Kommunerna måste hitta varandra och göra det här ihop. Det är svårt att vara bra på alla delar så bli bra tillsammans. Sök medlemskap i Föreningen Sambruk där över hundra kommuner är med och gör gemensam sak av verksamhetsutvecklingen. Den kan upphandla tjänster som gör att kommunerna sparar mycket upphandlingsenergi.

 

13 juli 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerreroit i skolanFoto Most Photos, privat

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng