Nätet oroar unga föräldrar

smartphones .jpg

Enligt en ny rapport från Com Hem så är unga föräldrar de som är minst positiva till barns användande av internet. Det tros bero på att de har exponerats för mest saker, och har på så sätt upptäckt både för- och nackdelarna med den digitala världen. 

I  Almedalen arrangerade Com Hem ett seminarium om det digitala folkhemmet – hur mår vi egentligen på nätet och hur säkra är ungdomarna där? Som land betraktat mår Sverige bra men vissa grupper mår sämre och är mer kritiska till internets påverkan på oss människor, bland annat personer över 60 år visar upp ett högre utanförskap än andra delar av befolkningen. 

 Det har mycket att göra med en själv. Vet man inte vad det är ökar oron. Föräldrars oro är väldigt individuell, många kan vara oroliga över att nätet konkurrerar med uppmärksamheten de själva får. Att ens närhet till barnet kan bli sämre, helt enkelt. Det man är sämre på själv leder ju till oro. Om jag skulle behöva undervisa mitt barn i matematik så skulle jag vara orolig över det, säger Maria Dufva, kriminolog och expert gällande barns säkerhet på nätet.

Möjligtvis något förvånande så är yngre medborgare mer kritiska än äldre när det gäller internets påverkan på samhället. Färre än 40 procent av föräldrarna mellan 18 och 29 år håller med om att nätet påverkar barn och ungdomar positivt. Det tros bero på att de har mer insyn i den digitala världen, och har på så sätt upptäckt både för- och nackdelarna med den. Samma grupp är dock trots allt den mest teknikvänliga. 

maria dufva 960640.jpg

Maria Dufva, kriminolog och expert gällande barns säkerhet på nätet.

Oro för stillasittande barn

Något som i allra högsta grad fortfarande existerar är dock oron från föräldrar kring vad internetanvändadet gör med deras barn. Av föräldrarna svarade 63 procent att de är oroliga över att internet gör deras barn för stillasittande. 54 procent var oroliga över att barnen kommer i kontakt med olämpligt material, och 55 procent med olämpliga personer.

 Vad gäller olämpligt material på nätet så är barn ofta skickliga på att se vad de inte ska klicka på. Det som däremot kan oroa mig är när de exponeras för saker som de inte själva sökt upp – exempelvis om någon skickar privata meddelanden till dem på Instagram, twitter eller dylikt, säger Maria Dufva.

När det gäller de digitala klassklyftorna så är de större bland vuxna än barn.

 Även om man är en högutbildad ungdom så betyder inte det att man är framgångsrik på nätet för där finns en annan sorts popularitet. Ekonomin spelar mindre roll. Klyftan som däremot fortfarande finns är bland dem som kanske inte har täckning hemma, men inom en snar framtid så kommer 100 procent av Sveriges befolkning ha bra täckning, säger Maria Dufva. 

11 juli 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet Foto Adobe Stock / Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng