Jobba hemma för fossilfri industri

2030-sekretariatet_960x640.jpg

Färre transporter av både människor och gods kan få it-branschen att gå i bräschen för minskade koldioxidutsläpp. Det menar Jakob Lagercrantz, grundare till initiativet 2030-sekretariatet, vars mål är att Sverige ska ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

 It-branschen har chans att ta en offensiv roll som man inte tagit. När jag pratar med it-företag så säger de: ”Vi jobbar inte med bilar”, men det gör de visst. It-företagen har en enorm möjlighet att minska bil- och flygberoendet genom att arbeta hemma. Två dagar i månaden räcker för att minska bilpendlingen med tio procent. Jag har en vision om att man på Arlanda kan gå in i de finaste rummen med den bästa sortens interaktiv kommunikation. Där har man sina distansmöten och sedan tillgång till tax free när man är klar. Då slipper man lämna familjen och flygplatserna kan istället erbjuda it-nytta.

 It-företagen har länge arbetat med godslogistik, men fortfarande är i genomsnitt 40 procent av transporterna tomma. Här finns potential för att skapa produkter som minskar svinnet. 

Skulle du säga att detta är det viktigaste inom hållbarhetssektorn?

 Ja, transporter står för en tredjedel av klimatpåverkan i Sverige och 20 procent globalt. Med it kan vi halvera den påverkan.

Vad borde it-företag bli bättre på när det gäller hållbarhetsfrågan?

 För det första att förstå att man har en roll att spela. Det handlar inte bara om att vara hel och ren själv. De borde flytta fram positionerna och vara en del av lösningen när det gäller de alldeles för många transporterna. Vi utvecklar vårt sätt att arbeta, redan idag är 29 procent av arbetskraften så kallade available anywhere anytime-personer. Utnyttja tekniken till att det ska bli fler, och skapa bra alternativ till resande. Det betyder absolut inte att att vi inte ska träffas - men det ger fler möjligheter. 

 Ofta är det en liten grupp människor på stora företag som står för majoriteten av resandet. Flyger man så ofta är det inte kul att flyga längre. Många företag är duktiga på att minska resandet, men det måste bli fler. Och hur kan Skype fortfarande fungera så dåligt efter att ha funnits så länge? Det är ju aldrig helt stabilt. Utveckla produkter för att minska behovet av att resa.

2030-sekretariatet har ju som övergripande mål att Sverige 2030 ska ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Vad ligger ert fokus på i det arbetet just nu?

 Riksdagen beslutade för några veckor sedan att hela transportsektorn ska minska utsläppen av koldioxid med 70 procent till 2030. Det är det mest radikala målet i världen och har riksdagen beslutat det så måste ju industrin följa med. Så vi har medgång för tillfället, men det svåraste är att få alla att förändra sina beteenden. Här har it en enorm roll att spela, och kan komma att vara avgörande för att vi skall nå målet. 

10 juli 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson ledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng