Intel inför IoT i skolorna

Intel_IoT_skola_960x640.jpg

IoT i horisontaler ger innovation. Ett exempel är att använda teknik för aktivitetsbaserade kontor i skolorna. Anders Huge, chef för publik sektor på Intel i Norden, förklarar hur det fungerar.

Intel finns, som Anders Huge uttrycker det, ”från edge till cloud”, det vill säga genom hela kedjan vilket gör att man har en god överblick över IoT-utvecklingen. Att jobba efter öppna standarder har därför varit en självklarhet.

– Vi har tänkt öppenhet hela tiden. Öppenhet och hållbart. För att skapa tillväxt måste vi vara horisontella. Jag tror att många inser värdet av att införa IoT-lösningar men har bränt sig på proprietära lösningar så att man väntar in en möjlighet att köpa något som är framtidssäkert.

Horisontaler ger innovation

Anders Huge säger att det finns många fördelar med att bygga sina IoT-lösningar horisontellt. Förutom rena skalfördelar skapar det ett öppet innovationsklimat som också är kostnadseffektivt. Dessutom kan kunderna få en pressad prisbild med fler aktörer på marknaden.

– Det tekniska är egentligen en liten del av digitaliseringen, det stora – och jobbiga – är att förändra arbetssätt och processer.

En del i digitaliseringens styrka är att den fostrar samarbete menar Anders Huge.

– Om man vill digitalisera hållbart måste man samarbeta, ibland med aktörer som är helt nya. Det kräver att man släpper garden för det är bara tillsammans vi kan uppnå de olika klimatmålen. Jag tycker att man har blivit smartare; man rullar inte bara ut saker utan frågar sig varför.

En av de hetaste trenderna inom IoT är inomhuspositionering som ofta nämns i samma andetag som marknadsplatser och aktivitetsbaserade kontor, men Intel håller på med pilotprojekt där tekniken används i smarta skolor.

– Genom den här tekniken kan eleverna lätt hitta till klassrum, sina kompisar eller se om olika grupprum är lediga genom sensorer som avgör om ett rum används eller inte. Vi har också sensorer för att mäta luftkvalitet så vi kan styra ventilationen bättre. En bra inomhusmiljö ger ett bättre lärande samtidigt som det är klimatsmart, säger Anders Huge.

IoT i gamla fastigheter

Den nya tekniken innebär inte heller att man måste bygga nytt poängterar han.

– Trådlösa sensorer har batteritid på flera år vilket gör att de är lätta att installera.

Till skillnad från tidigare när analyser av hur yta används mest varit ett gissande kan man nu få verklig data på hur man kan optimera ytan.

I framtiden tror Anders Huge att vi kommer att se mycket implementation på trafiksidan.

– Bilar står still 95 procent av tiden. De tar otroligt mycket markyta inne i städerna och kan vi får bort dem genom en effektiv kollektivtrafik och att man delar bilar vore det fantastiskt.

3 juli 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel GuerrerodigitFoto Most Photos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng