”GDPR hotar skolans digitalisering”

SurfaLugnt_960x640.jpg

Ett sent inslängt tillägg till GDPR kan hota framstegen inom digitaliseringen av den svenska skolan. Nu vill organisationen Surfa lugnt med ordförande Kristina Axén Olin i spetsen blåsa liv i diskussionen om åldergränser på nätet.

Surfa lugnt är en nätverksorganisation för näringsliv, myndigheter och frivilliga organisationer i syfte att föra en utvecklande dialog kring digitaliseringen och ungdomar.

– Till skillnad från en del andra initiativ månar vi om att lyfta fram att nätet är fantastiskt med enorma möjligheter och att digitalisering inte handlar om att begränsa ungdomar. Därför är vi oroliga över hur GDPR kommer att påverka exempelvis användningen av internet i skolan nu när vi äntligen börjar se framsteg, säger Kristina Axén Olin.

Den springande punkten är den styrning som säger att barn under sexton år behöver målsmans tillstånd för att använda onlinetjänster som exempelvis sociala medier, en åldersgräns som efter bland annat protester från England ändrats till att kunna styras av nationell lagstiftning, dock som lägst tretton år. Det innebär både tekniska och kreativa utmaningar.

– Exakt hur man ska efterleva detta är inte löst, men förmodligen blir det någon form av e-legitimation för att verifiera föräldrarnas medgivande. I Sverige ligger vi förhållandevis bra till men det riskerar fortfarande att skapa större digitala klyftor eftersom det finns grupper där man inte har samma datavana. Det väcker också frågor om vad som händer om hälften i en klass inte får godkännande. Vems ansvar blir det att det blir löst? Lärarens?

Trög digitalisering

Ett problem är att skolorna redan nu har en tendens att lägga av med digitaliseringsprojekt om de upplever att det komplicerar arbetet, och den här regleringen kan öka trögheten ytterligare menar Kristina Axén Olin.

KristinaAxenOlin_960x640.jpg

Kristina Axén Olin, ordförande Surfa lugnt

– Vi har äntligen fått obligatorisk programmering på schemat och nu ska eleverna inte längre kunna söka fritt på nätet. Det här förtjänar en diskussion innan riksdagen beslutar om det, och för mig är det olyckligt att ingen riktigt plockat upp frågan. I och med att förslaget ligger på remiss från justitiedepartementet kan vem som helst svara på det, så jag hoppas att många som ligger i hängmattorna i sommar läser in sig och skriver remissvar.

Surfa lugnt tycker att man istället för att möta hoten på nätet med åldersgränser borde fokusera på att ha en saklig diskussion.

– Vi har precis haft en paneldiskussion här i Almedalen med sakkunniga och ungdomar, och alla tror att vi måste ha en dialog om nätet vare sig vi kan eller inte. Fråga dina barn hur det har gått på nätet idag så har man vunnit mycket. Skolorna måste också berätta om hur man ska bete sig på nätet, vikten av att vara självkritisk och hur man gör om något blir fel.

 

3 juli 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerreroit i skolanFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng