Kalmar har Sveriges nöjdaste patienter

AdobeStock_86869982_3.jpg

Landstinget i Kalmar län har Sveriges mest nöjda patienter och tre av de bästa sjukhusen. En driven it-avdelning med stort engagemang och höga ambitioner är nyckeln till framgångarna.

Framgångsrik digitalisering handlar mycket mer om människor än om teknik. För it-avdelningen vid Landstinget i Kalmar län har den sanningen en ytterligare dimension.

– Vi levererar it som räddar liv varje dag. Den insikten ger en speciell drivkraft och det är väldigt roligt att gå till jobbet när man känner så, säger Operations Manager Örjan Johansson.

ÖrjanJohansson_2.jpg

Örjan Johansson, Operations Manager vid Landstinget i Kalmar.

Bland Sveriges 21 landsting ligger Kalmar i absoluta toppen när det gäller patienternas förtroende för vården och den upplevda tillgången på vård. Här finns också tre av Sveriges bästa sjukhus enligt tidningen Dagens Medicin; Västerviks sjukhus i kategorin mellanstora sjukhus med länssjukhuset i Kalmar på fjärde plats, samt Oskarshamns sjukhus i kategorin mindre sjukhus utan förlossningsvård.

Större trygghet

Patienterna positiva omdömen är resultatet av ett landsting i framkant inom en rad digitala lösningar. Till exempel erbjuder Kalmar som första landsting i Sverige en egen digital vårdlösning. Lösningen är plattformsoberoende och nås via 1177.se. Det var inte svårt att välja bort marknadens befintliga lösningar för ett egenutvecklat alternativ.

radiologi_2.jpg

Samarbetet med radiologer i Australien minskar väntetiden för livsavgörande analyser under jourtid.

– En egen digital vårdlösning erbjuder en bättre överblick och därmed större trygghet för patienten. Vi vill ha patientens hela sjukdomshistorik i våra system, och med en egen lösning finns allt tillgängligt i respektive patientjournal. Lösningen erbjuder bland annat videosamtal med läkaren, som också har stöd för att skriva recept … allt på ett ställe. Nästa steg är att erbjuda rehab och intresset är stort från deras sida.

Radiologer down under

Bristen på röntgenläkare är ett stort problem på många sjukhus i Sverige. Även här har Kalmar hittat ett sätt att jobba runt en befintlig utmaning.

– Under natten arbetar vi med radiologer i Australien för att tolka akuta röntgenundersökningar, till exempel datortomografi vid skallskador. Då tappar vi ingen tid i väntan på bakjourläkare och i dessa fall kan minuter innebära avgörande skillnader för patientens prognos. Även under dagtid kan vi ta hjälp av externa radiologer men då handlar det inte om akutgranskningar.

hudforandring_2.jpg

Att fotografera hudförändringar som sedan bedöms via dator av en hudmottagning ger patienterna snabbare besked och minskar antalet återbesök med närmare 70 procent.

Kalmar Landsting jobbar mycket med digital bildhantering. Till exempel inom patologin, där objektglas scannas, sparas som bilder på gemensam lagring och analyseras av läkare. En lösning som bland annat gör att man enkelt kan gå tillbaka till gamla undersökningar vid jämförelse genom att öppna bilder istället för att behöva hämta gamla objektglas. Detta ger även bättre möjligheter för granskning på distans. På hälsocentraler kan man fotografera hudförändringar som sedan bedöms via dator av hudmottagningarna. Detta ger snabbare besked till patienterna, men också minskar antalet återbesök med närmare 70 procent.

Förtroende förutsättningen

Video är ett annat uppskattat stöd i ett landsting där avstånden kan vara större än man tror.

– Det är 25 mil enkel resa mellan norra Öland och Västervik. Det är en anledning till att bland annat vårt smärtteam vill jobbar mycket med video.

Örjan Johansson ser flera förklaringar till framgångarna för landstingets digitalisering.

– Det handlar dels om att vi har en tydlig struktur i den samverkansmodell som är vedertagen i Förvaltningssverige. Vi jobbar integrerat med verksamheten och har ett nära samarbete med olika läkare. Det gör att vi kommer nära verksamheten och får tidiga signaler om behov och önskemål. Vi har också ett mycket gott ledarskap. Vår CIO Johan Hallenborg sitter i landstingets ledningsgrupp och det är också ett kvitto på verksamhetens syn på it.

Sedan kan man fråga sig om vad som är hönan och vad som är ägget – smarta lösningar respektive möjligheter att implementera dem – när det gäller landstingets digitalisering. Förutom samverkan och gott ledarskap återkommer Örjan Johansson till framgångsfaktorn förtroende.

– Under de ungefär sex år som vi utvecklat vårt arbetssätt har it visat att vi driver utvecklingen och att vi levererar. Vi tar ansvar och det skapar förtroende från organisationen. Vårt mindset är att erbjuda Landstingssveriges bästa it. Det går inte att mäta men för oss innebär det att vi vill bli bättre varje dag.

30 juni 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne Hammarskjöldit i vårdenFoto Landstinget i Kalmar

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng