Gävle framtidssäkrar med Windows 10

Gävle_960x640.jpg

Säkrare och mer användarvänligt – det var två av ledorden som gjorde att Gävle valde att satsa på Windows 10 som plattform för sina närmare 19 000 enheter.

– Vi tittade på Windows 10 redan för 1,5 år sedan men den migreringen blev större än vad vi hade trott och vi hade inte resurser då så fick vi lägga det på is ett tag innan det blev aktuellt igen, detta för att inte äventyra användarupplevelsen av Windows 10. Den här gången gjorde vi ett stort omtag och diskuterade med förvaltningarna och de kommunala bolagen som är våra kunder om vad de ville ha, säger Magnus Broman, it-arkitekt på Gävle kommun.

Några av önskemålen från kunderna var en säkrare plattform, mer möjligheter till mobilt arbete och kortare inloggningstider. Den stora plattformsbasen tidigare var Windows 7, 32-bitarsversionen, med några användare på 64-bitarsversionen och den nya ska bli Windows 10 64-bitarsversrionen vilket innebär att vi inte kan göra en uppgradering utan det krävs ominstallation. Det var framför allt skolorna som önskade Windows 10. Idag har man ett 1:1-förhållande med enheter i årskurs 7 och 8 och gymnasieskolans alla årskurser, årskurs 9 på grundskolan får 1:1 från höstterminen 2017, och man lade över hela utbildningsförvaltningen till Office 365 förra året.

– Det hade mycket att göra med Minecraft for education. Skolorna i Gävle kör också redan Office 365 vilket är mycket mer integrerat i W10 än i Windows 7. Dessutom var vi nästan tvingade att uppgradera eftersom det är dags för ny hårdvara som inte har stöd för Windows 7, säger Magnus Broman.

Rullar ut hårdvara och mjukvara samtidigt

Gävle kommun leasar sina datorer och valde därför att rulla ut Windows 10 parallellt med att man byter ut hårdvaran för att minska nertiden och störa verksamheten så lite som möjligt. Just nu sker utvärderingen i ett pilotprojekt men målsättningarna är att alla enheter ska vara utbytta inom tre år med den stora puckeln inom två år.

Gavle-960x640.jpg

Teamet bakom utrullningen av Windows 10 i Gävle kommun, från vänster till höger: Robin Östman, Tommy Vigren, Magnus Broman, Camilla Sjögren, Stefan Lundgren

– Det kostar tid och pengar att ha två plattformar igång och därför vill vi fasa ut Windows 7 så fort som möjligt. Mycket är ju just säkerhetsaspekten. Precis som alla andra organisationer har vi ju datorer som stjäls ibland men nu med Bitlocker finns det ingen risk att vi läcker data, säger Magnus Broman.

För att ytterligare underlätta införandet har man specialutbildat vissa pedagoger i bland annat Office 365 som ska kunna tjäna som ett extra stöd för de övriga i organisationen.

– Det har varit mycket uppskattat eftersom coacherna har fått en större inblick in funktionaliteten och redan använder det i sin undervisning, säger Camilla Sjögren, teknisk specialist.

Anpassade applikationer

En av utmaningarna med bytet från Windows 7 till Windows 10 har varit att anpassa applikationerna från 32-bitars till 64-bitars. Man har även bytt från roaming profiles med central lagring till UE-V-synkronisering för att korta inloggningsprocesserna för personalen.

­– Licens- och kontohantering, till exempel tilldela licenser, e-post och skypekonton, har tidigare varit en manuell process, men nu kan mycket ske automatiserat via Microsoft MIM vilket spar mycket tid, säger Camilla Sjögren.

För att lättare kunna utvärdera styrkan i plattformen skapade man en referensgrupp med både vana och mindre vana användare från verksamheten. På så vis har man fått med sig synpunkter från alla håll och kanter.

–  Med Windows 10 har vi inte ärvt in något gammalt utan börjat om på nytt. Vi har tagit bort allt onödigt och gjort gränssnitt så lika och så enkla som möjligt, med så få speciallösningar vi kunnat, detta för att vi ska vara väl förberedda inför de löpande uppdateringar som kommer i och med Windows 10 och Office. Genom att kommunicera detta via referensgruppen till verksamheten med deras egna ord har vi också fått in alla på samma spår så att det inte bara blir ”något som IT hittat på”, säger Magnus Broman.

8 juni 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel GuerrerodigitFoto Most Photos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng