Bingo när Folkspel digitaliserar

Folkspel transformerar Bingolotto och numera finns lotterna båda att köpa och spela digitalt. Nu ligger fokus på att få över de analoga spelarna som ofta är lite äldre, menar Jan Olsen, it-chef.

Vad gör ni på det digitala området?

– Vi har jobbat länge med vår digitala transformation. Vi ligger ganska långt fram med de processerna och flödena, och det finns stora möjligheter att köpa lotter, konsumera dem, samt vinstinlösa dem digitalt. Vår stora utmaning ligger nu i att få över våra kunder också till den digitala plattformen. Pratar vi Bingolotto – som är vår absolut största produkt – så är ofta de som köper lotter runt 50+, och de är ju digitala till viss del men inte inom spelvärlden. Merparten är fortfarande analoga lotter.

Varför är det nödvändigt göra transformationen?

– Det finns väldigt många fördelar som vi ser. Folkspel har ett uppdrag och det handlar om att generera så stort överskott som möjligt till svenskt föreningsliv och det är också anledningen till att vi går in i digitala delen. Möjligheterna är enormt mycket större när man pratar om det digitala området, och så är det mycket mer kostnadseffektivt. Tryckkostnader, portokostnader, lagerhantering, returhantering och så vidare kan automatiseras i den digitala världen.

– Jag pratade ju om att målgruppen är lite äldre och är det så att de har svårt komma iväg till en förening eller butik så är det enkelt att köpa på nätet, de kan konsumera lotten på nätet med autoduttning. De kan bara titta på skärmen och behöver inte hänga med om de inte vill. Det finns också en vinstbevakning som gör att man får reda på om man har vunnit.

– En annan fördel är försäljningen av våra lotter på så sätt att ungdomar slipper hantera kontanter, nu finns möjlighet att köpa och sälja våra produkter kontantlöst. Det finns en säkerhetsaspekt i att ungdomar ska slippa gå runt med kontanter i fickan. Det blir också mer kostnadseffektivt då hanteringen av kontanter måste gå i så många led.

Hur vet ni vad ungdomarna vill ha?

– Vi har haft ett ganska stort och tätt samarbete med ett antal lag och föreningar för att utvärdera det. Vi jobbar nu med att ta fram en app som ser över möjligheterna att kunna sälja våra produkter helt digitalt. Den inriktar sig på föreningslivet och innan vi startade arbetet så pratade vi med många lag och gjorde en analys, hur jobbar de? Vilka intressen har de? Vi vill inte att det ska bli en produkt som vi som lite äldre tar fram efter vår tro vad de vill ha. Vi har tittat mycket på vilka appar de använder idag, varför använder de Snapchat men inte Facebook, och så vidare. En ordentlig förstudie har gjorts.

Hur hoppas du på att er verksamhet ser annorlunda ut 2020?

– Jag är helt övertygad om att vi kommer flytta oss från den analoga lotten till den digitala lotten. Om det är om två år, fem år eller 15 år kan ingen säga, men papperslotten kommer försvinna. Därför måste vi ligga i framkant när det gäller den digitala delen. Det är på det sättet vi kan få in mer pengar till svenskt föreningsliv.

26 juni 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit Foto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng