Blodsockervarning nu i mobilen

kille sitter utomhus och tittar i sin mobiltelefon.jpg

Guardian Connect läser av värdet 288 gånger per dygn, att jämföra med stick i fingret fem gånger om dagen.

Nu kan diabetessjuka hålla koll på sina blodsockernivåer genom en sensor och en app som automatiskt varnar när nivåerna blir för höga eller låga.

– Nära en halv miljon svenskar lever med diabetes och det innebär en tuff vardag med oro och provtagning i fingret upp till tio gånger om dagen. Med mätvärden direkt i mobilen vill vi underlätta livet för dem, säger Johan Lundström, marknadschef för området diabetes på det svenska företaget Medtronic.

Medtronics verktyg Guardian Connect hjälper diabetespatienter att läsa av sina glukosvärden via en app. Tjänsten är unik eftersom den varnar i god tid innan nivåerna blir farliga. 

– Användaren får ett meddelande innan blodsockerhalten blir för låg eller för hög. Du kan välja att bli varnad 20 eller 40 minuter i förväg och får på så sätt tid att korrigera genom att äta kolhydrater och dricka juice. Om nivåerna är höga ger man insulin.  

Oroliga föräldrar

Den tekniska lösningen består av en sensor, tunn som ett hårstrå, som patienten själv placerar under huden. Till sensorn kopplas en sändare som skickar informationen via blåtand till appen. Mätvärdet kan sedan skickas ut till följarna via sms tillsammans med en varning om det är för högt eller lågt. 

– Följarna får också värdena till sina telefoner och om de är på väg för högt eller för lågt plingar ett sms oavsett tid på dygnet. Med vår lösning går det att leva mer normalt. På lång sikt handlar det om att minska risken för att bli allvarligt sjuk med till exempel nedsatt njurfunktion eller synnedsättning. 

Vårdpersonal har tillgång till informationen via molnet och kan följa patientens blodsockervärde i realtid.

– Tjänsten läser av värdet 288 gånger per dygn, att jämföra med den traditionella mätningen med stick i fingret fem gånger om dagen. Nu blir trenderna tydligare. Om till exempel nivåerna sjunker när patienten äter frukost går det att korrigera med insulin.     

De som hittills testat tjänsten är mycket nöjda. 

– Vi ser att det fungerat väldigt bra för alla. Vi får kontinuerligt återkoppling och mätvärdena är korrekta. Flera säger att just larmfunktionen är till stor hjälp för att undvika att något händer.

Ser du några utmaningar?

– I början kan det vara lite knepigt att sätta in sensorn, som behöver bytas var sjätte dag. Och eftersom ingen diabetes är den andra lik så kan man få jobba lite med inställningarna initialt. I dag kalibreras systemet två gånger per dygn för att garantera tillförlitligheten och det finns önskemål om att ta bort det steget.

Hur kommer ni att vidareutveckla tjänsten?

– Lösningen är enkel, men användargränssnittet kan alltid förbättras. En stor fördel med appar är att det går snabbt att förändra olika attribut. Sedan är det ett kontinuerligt arbete att förlänga sensorernas livstid och optimera tillförlitligheten.

16 juni 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Daniel Retzit I vårdenFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng