Bättre vård med TioHundras platta

AdobeStock_1078613_2.jpg

Sedan knappt ett och ett halvt år har det mobila journalsystem som kallas Väddöplattan utvärderats i glesbygden Stockholms skärgård. Resultaten är positiva för TioHundras satsning på bättre vård och nu tas nästa steg i utvecklingsarbetet.

Det mobila journalsystem som kallas Väddöplattan är resultatet av ett önskemål från vårdverkligheten i Norrtälje kommun.

– Vi frågade våra medarbetare vad de önskade av hjälpmedel och stöd som skulle förbättra vården. Enhetschefen för Väddö vårdcentral, Anna Aleflod, svarade att hon vill ha en mobil journal. Ett år senare var hennes idé verklighet, berättar Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare och biträdande verksamhetschef på Primärvård TioHundra.

Nu har Väddöplattan utvärderats i kliniska studier och Lovisa Jäderlund Hagstedt är ansvarig för sammanställningen av resultaten. De tio läkare och sjuksköterskor inom hemsjukvården och primärvården i Norrtälje och på Djurö som använt systemet sedan slutet av 2015 är positiva.

Foto Lovisa Jäderlund Hagstedt beskuren_2.jpg

Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare och biträdande verksamhetschef Primärvård TioHundra AB.

– Användarna skulle rekommendera systemet till andra. De negativa erfarenheterna kan delas in i två kategorier; funktioner som användarna vill ha tillgång till men som ännu inte finns i systemet, och tekniskt strul. Så jag tycker vi har fått en bra början men det behövs en del vidareutveckling för att systemet ska bli riktigt bra.

Glesbygd i Stockholm

Bakgrunden till Anna Aleflods önskan om en mobil journal är att Väddö må ligga mindre än tio mil från Stockholms centrum, men Stockholms skärgård är en glesbygd med en åldrande befolkning. Därför är hembesök en del av vardagen för Väddös läkare och sjuksköterskor.

Innan Väddöplattan förbereddes varje besök på vårdcentralen där man gick igenom patientens journal och provresultat för att kunna ge rätt rådgivning och ha svar på alla frågor. Väl tillbaka på vårdcentralen gjordes nya anteckningar om vad som sagts. Det var alltså tidskrävande och bitvis ineffektiva rutiner med risk för patientsäkerheten.

Flera förbättringar

I dag kan vårdpersonalen använda Väddöplattan för att se patientens diagnoser, provsvar och elektroniska patientjournal via den nationella tjänsteplattformen HIP, Health Innovation Platform. Utvärderingen visar att Väddöplattan innebär en rad förbättringar.

– Läkare och sjuksköterskor har tillgång till mer information på plats hos patienten och det förenklar och höjer kvaliteten i vården. Till exempel med möjligheten att sköta dokumentationen i direkt anslutning till besöket, eller att på plats beställa hjälpmedel som blöjor och näringsdrycker.

Genial plattform

Inom kort hoppas Lovisa Jäderlund Hagstedt att systemet också ska ge tillgång till läkemedelslistor, besöksbokning och möjligheten att skriva recept. Utmaningen här är läkemedelsmodulerna behöver programmeras om för att kunna leverera utdata till den nationella tjänsteplattformen. Men på det hela taget handlar det om detaljer givet de möjligheter som Väddöplattan som skalbart system erbjuder inte bara primärvården utan även till exempel mobila psykiatriteam och avancerad sjukvård i hemmet, ASIH.

– Den tekniska lösningen, plattformen, är helt genial och hämtar data från den nationella tjänsteplattformen. Nu hoppas och tror jag att vi får den finansiering som behövs för att på relativt kort tid fylla Väddöplattan med alla funktioner som finns i journalsystemet.

Smart teknik i all ära. Det krävs mer än så för att lyckas med en ny lösning.

– Vi har lyckats därför att våra medarbetare är entusiastiska, engagerade och tålmodiga med det strul och trassel som alltid uppstår i början. Vi har också haft ett mycket gott stöd av företagsledningen.

Nu kommer utvärderingen av Väddöplattan att rullas ut i större omfattning och på fler platser i Sverige, bland annat Skåne och Göteborg. Väddöprojektet har tidigare belönats med Swedish Med Tech Award och Gyllene äpplet.

Väddöprojektet är ett resultat av god samverkan mellan:

 • Väddö vårdcentral, TioHundra,
 • AVC Norrtälje,
 • Innovationsslussen, SLSO,
 • Stockholms läns landsting,
 • Nowa Health,
 • Chorus,
 • Apple,
 • Innovationslabbet SLL/KI,
 • ASIH,
 • Södersjukhuset,
 • Södertälje sjukhus,
 • Innovationsfonden,
 • Nationella tjänsteplattformen,
 • Centrum för hälsoinformatik (HIC) vid LIME-divisionen, KI.

 

23 maj 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne Hammarskjöldit i vårdenFoto AdobeStock, TioHundra

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng